BOĽŠEVIZMUS JE ŽIDOVSKÝ I. – A. S. Leese

 Zámerom tohto článku je dokázať, že boľševizmus je židovský. Boľševizmus predstavuje jednu z konečných fáz v premyslenom židovskom programe svetovlády. Nie je možné v tejto brožúre opísať ranné vývojové stupne tohto programu, v ktorom liberalizmus, slobodomurárstvo a marxizmus pripravili pôdu pre boľševizmus, touto témou sa zapodievala naša brožúra The Era of Democracy: the Era of World Ruin. 

BOĽŠEVIZMUS NIE JE KOMUNIZMUS 

Komunizmus nie je boľševizmus. V boľševickom Rusku niet spoločného vlastníctva zeme, tovarov a peňazí, ani rovnaká mzda pre všetkých. Tieto dva neuskutočniteľné ideály boli pod názvom komunizmus tými nástrojmi, ktorými bol ruský ľud oklamaný, aby prijal niečo úplne odlišné, t. j. boľševizmus.

Čo je potom boľševizmus?

Je to štátny kapitalizmus, vedený Židmi v židovskom záujme. Židia boli netvorivým a neproduktívnym národom, ktorý úplny zlyhal vo veľkej komédii Päťročnice, pretože v nich nikdy nebolo myšlienky tvoriť, iba využívať to, čo bolo stvorené prácou iných, v tomto prípade sa snažili čosi vytvoriť, a samozrejme, zlyhali.

Zdanlivo zvláštna záľuba v boľševizme, pozorovateľná na neočakávaných miestach v dnešnej Británii, je ihneď vysvetlená po zistení, že boľševizmus je židovskou zbraňou, pretože idea komunizmu, ktorý pripravuje cestu pre boľševizmus, je podporovaný samotnou mocou židovských peňazí, mocou, ktorej existencia ako moci politickej sa stáva zreteľnou i pre najnaivnejšieho Brita. 

ALIANCIA ŽIDOVSKÝCH FINANCIÍ A BOĽŠEVIZMU 

Odhaľujúc túto alianciu, budeme citovať Žida Disraeliho, v jeho historickom diele The Life of Lord George Bentinck, napísanom v roku 1852, v dobe, kedy sa Európa zmietala v revolučných povstaniach. „Vplyv Židov“, píše Disraeli, „sa dá vystopovať v tomto poslednom prepuknutí deštruktívneho princípu v Európe. Revolúcia sa vedie – proti tradícii a aristokracii , proti náboženstvu a majetku. Tajnými spoločnosťami, ktoré vytvárajú dočasné vlády, je hlásaná deštrukcia semitského princípu, vykorenenie židovského náboženstva, či už v mojžišovskej alebo kresťanskej forme, prirodzená rovnosť ľudí a zrušenie súkromného vlastníctva, v čele každej z nich  sa nachádzajú muži židovskej rasy. Ľud Boží kooperuje s ateistami, najskúsenejší hromaditelia majetku sa spájajú s komunistami; drahocenná a vyvolená Rasa sa dotýka ruky každého odpadu a nižších kást Európy, a to všetko kvôli tomu, že chcú zničiť to nevďačné kreseťanstvo, ktoré im vďačí ešte i za názov, a ktorého tyraniu nemôžu viac znášať.“

Iste, nie je možná vyššia autorita, čo bolo pravdou v roku 1852 je pravdou i dnes. 

PREČO BOLO VYBRANÉ RUSKO 

Prvou obeťou bolo Rusko. Dôvod, prečo bolo vyvolené, bol ten, že to bola jediná krajina, ktorá sama seba bránila zákonmi navrhnutými tak, aby bolo Židovi zabránené kontaminovať a kontrolovať ju. Boľševizmus je odplatou židovského národa voči Rusku, poháňanou aziatskou nenávisťou a tyraniou.

Židia si pôdu vybrali dobre. Slovan je od prírody nie individualistický, je trpezlivý, zvyknutý na ťažkosti a fatalistický. Akceptoval ideu komunizmu, a dostalo sa mu faktu boľševizmu. Prijal ideu rovnakej mzdy pre všetkých a spoločného vlastníctva, a dostalo sa mu 20 miliónov obetí na životoch, dvojnásobne viac než obetí Veľkej vojny (1. sv. vojny – pozn. prekl.), ako ceny svojho vlastného hladomoru a otroctva pod vládou Židov.

Prvý priamy úder organizoval Žid Parvus, alias Helphand, v spojení s nemeckým generálnym štábom, „Sisson Report”, vydaný prostredníctvom American Committee on Public Information v roku 1918, presvedčivo dokazuje spojenie židovských bankárov v Nemecku a financovaním Lenina a Trockého pre Revolúciu. Medzi inými dokumentami, publikovanými vládou U.S.A., sa nachádza nasledujúci list: 

Štokholm, 21. september 1917. 

Pán Raphael Scholan. Haparanda. 

Drahý súdruh, 

Kancelária bankového domu Wargurg otvorila v súlade s telegramom od prezidenta Rýnsko-vestfálskeho syndikátu účet na záruku súdruha Trockého. Právnik (agent) nakúpil zbrane a zorganizoval ich prevoz a dodanie do Luleo & Varde. Pre kanceláriu Essen & Syn v Luleo menujte príjemcov, a poverenú osobu, ktorá prevezme peniaze požadované súdruhom Trockým. 

J. Furstenberg. 

(Furstenberg bol Žid a neskôr sa stal – pod menom Ganeckij – prominentným členom sovietskej vlády.) 

To dokazuje boľševické spojenia s židovským bankárom Maxom Warburgom, bratom Paula Warburga z Kuhn Loeb & Co. v New Yorku, ktorý bol švagrom Jacoba Schiffa, šéfa tejto celožidovskej firmy, ktorý nenávidel Rusko tak zúrivo, že poskytol Spojencom žiadnu pomoc pri získavaní pôžičiek, až kým Rusko neprestalo bojovať.

Ak je potrebný iný dôkaz prepletenia židovských financií s boľševikmi, môžeme uviesť prípad boľševického nežida Krassina (so židovskou manželkou). Krassin bol zapojený do revolučného sprisahania v roku 1907; neskôr bol zamestnaný u firmy Siemens Schuckert, spojenej s veľkým elektrotechnickým koncernom A.E.G., ktorého vtedajším prezidentom  bol Žid Rathenau. V roku 1909 sa Krassin stal riaditeľom pobočky firmy v Petrohrade. V roku 1917 bol v Štokholme so Židom Furstenbergom (signatárom vyššie citovaného listu) a s ním cestoval do Berlína, po vypuknutí boľševickej revolúcie sa opäť zamestnal u Siemens Schuckert, zatiaľčo ho Lenin vymenoval za šéfa piatich sovietskych ministerstiev, vrátane ministerstva dopravy a zásobovania. Prepojenie tohto sovietskeho predstaviteľa so židovskými finančníkmi je teda preukázané.

Sovietska vláda si pomoc Kuhn Loeb & Co., židovských bankárov z New Yorku, cenila tak veľmi, že super-kapitalistickým predstaviteľom prichystali vrúcne privítanie pri návšteve Felixa Warburga v Rusku v roku 1927 a pani Kahnovej, manželky Otta Kahna, v roku 1931. Aliancia židovských financií a boľševizmu bola rovnako úplná, ako v roku 1852, keď o nej písal Disraeli.

Lord Apsley učinil 23. marca 1938 v Dolnej snemovni významné vyhlásenie, potom, čo poukázal na to, že Rusko bolo v tom čase druhým najväčším vývozcom zlata, pokračoval: 

“Nedostatok zlata zpred pár rokov bol vyriešený a po odstránení z úradu a moci Trockého, ktorý stále tesne spolupracoval s tými, ktorí mali záujem o produkciu zlata, Rusko zvrátilo svoju politiku udržiavania baní na zlato v nečinnosti, a stalo sa veľkým producentom zlata.“                 

Kto sú „tí, ktorí mali záujem o produkciu zlata“? Odpoveďou musí byť BOHATÍ ŽIDOVSKÍ BANKÁRI (Trockij je – samozrejme – Žid).

Nielenže bol boľševickým Židom, vtedy „v tesnej spolupráci“ s bohatými Židmi, ale fungoval ako brzda ruskej produkcie zlata, aby udržiaval skutočný monopol produkcie tohto kovu pod ich kontrolou. 

BOĽŠEVIZMUS MÁ SYMPATIE ŽIDOVSTVA 

4. apríla 1919 The Jewish Chronicle pripustila, že „Samotný boľševizmus naznačuje mnohé, ako i to, že mnoho Židov sú boľševici, že ideály boľševizmu sa v mnohých bodoch zhodujú s najskvelejšími ideálmi judaizmu.

Israel Zangwill vo svojom prejave chválil „rasu, ktorá vyprodukovala Beaconsfielda, Readinga, Montagua, Klotza, Kurt Eisnera, Trockého.” 

ZAOBCHÁDZANIE SO ŽIDMI V BOĽŠEVICKOM RUSKU 

„Antisemitizmus“ je v rusku hrdelným zločinom.9. augusta 1918 Lenin podpísal príkaz Výboru ľudových komisárov, nariaďujúci „všetkým zástupcom sovietov, aby prijali nekompromisné opatrenia na vykorenenie. Účastníci pogromov a ich agitátori budú postavení mimo zákon.“

To všetko preto, že boľševizmus je židovský.

Židia, snažiac sa zabrániť sppoznaniu tohto elementárneho faktu, čas od času publikovali falošné príbehy o ťažkostiach Židov v rukách Sovietov. Hlavný rabín Gluskin a päť ďalších rabínov však tieto príbehy popreli v apelovaní na Židov po svete, aby nepodporovali zahraničnú agitáciu proti sovietskej vláde v Rusku, tento apel bol publikovaný 27. februára 1930 v Moskve, a obsahoval nasledujúce vyhlásenia: “Sovietska vláda je jedinou vládou, ktorá otvorene bojuje proti anti-semitizmu“, “zrušila hanebné zákony, ktoré obmedzovali práva Židov.“ Čitateľovi pripomíname prenasledovanie kresťanov v Rusku za vlády Sovietov.

Na osídlenie Židmi boli vybrané rozsiahle oblasti Krymu a Birobidžanu; tieto nové „Domovy pre Židov“ však boli nezdarom, pretože Žid nemôže pracovať, ale zámer Sovietov je napriek tomu jasný. Židia sú zvlášť favorizovaní.

Vo februári 1932 mal Žid I. Montagu v Manchestri prejav, v ktorom rozprával o „Rusku“ pod ochranou „Priateľov Sovietskeho Ruska“. V ňom uviedol, že údajný útlak Židov Sovietmi je hrubá lož. Sovieti oslobodili všetkých Židov od prekážok, ktoré im kládol cár. V prejave pred Jewish Literary Society, zo 14. októbra 1934, uviedol, že Židom bola v Sovietskom Zväze daná priorita v zamestnávaní v nových zamestnaniach. 

ZNAK ŠELMY 

Každý ruský vojak pod vládou Sovietov má na svojej čiapke židovský symbol kontroly, päťcípu hviedzu. Rovnaký emblém nahradil dvojhlavých orlov na vrcholkoch veží Kremľa v Moskve.

 ….pokračovanie…..

2 komentáre

  1. tragediou ludstva je , že každa ludska bytosť je od svojho narodenia manipulovana tými čo majú peniaze a moc jediným východiskom je prevzatie moci obcanmi ludskými bytostami s odstranením peńažneho systemu a vytvorením systemu novej ludskej spoločnosti bez mocných a bohatých

  2. Kde nájdem to pokračovane, čo je uvedené tu na konci textu?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: