The Order: Vyhlásenie vojny

 V dejinách našej rasy nastala temná a ponurá doba. Všade vôkol nás ležia zelené hroby našich predkov, no v krajine, ktorá nám kedysi patrila, sme sa stali olúpeným ľudom. Tí, ktorí nie sú z našej krvi, po miliónoch narúšajú naše hranice a vysmievajú sa nášmu nároku na zvrchovanosť. No náš ľud reaguje iba letargiou.

Premohla nás obrovská choroba. Prečo naši ľudia nekonajú? Čo je to za šialenstvo? Vari rakovina rasového masochizmu strávila samotnú našu vôľu existovať?

Zatiaľ, čo umožňujeme légiám Mexičanov napádať našu pôdu, vraždíme naše deti v rovnakých množstvách. Boli muži Alama iba mýtom? Či silou zbraní alebo silou slabín, výsledok tejto invázie je rovnaký. No náš ľud neodporuje.

Naši hrdinovia i naša kultúra bola napádaná a degradovaná. Zbastardené hordy volajú po našom oddelení od nášho dedičstva. No náš ľud to netrápi.

V tejto krajine sú naše deti nútené, aby akceptovali nebielych za svoje idoly, svojich spoločníkov, a čo je najhoršie – za svojich partnerov, čo je smer, ktorý nás vedie priamo k zničeniu. No náš ľud to nevidí…  

K týmto záležitostiam nedošlo náhodou, ale zámerne. Pre všetkých, ktorí majú zrak na to, aby videli, je zjavné, že na našu kedysi krásnu krajinu padol zlý tieň. Jestvuje dostatok dôkazov, že kontrolu nad našou krajinou prevzal istý zákerný, cudzí ľud.

Ako sa mohlo stať, že parazit získal nadvládu nad svojím hostiteľom? Namiesto ostražitosti naši otcovia upadli do spánku. Čo máme robiť? Akou pustou uničili títo votrelci budúcnosť našich detí.

Všade vôkol nás krajina umiera. V našich mestách sa roja ponuré hordy. Voda je skazená a vzduch odporný. Úžernícke pijavice obsadzujú naše farmy, náš ľud je vyháňaný z pôdy. Kapitalisti a komunisti radostne rýpu do našich kostí, kým ich nosatí páni úžery riadia našu skazu. Čo sa stane z našich detí v takejto krajine? No náš ľud stále spí!

Každý deň boháči uťahujú okovy, ktoré zťažka ležia na našom ľude. Akou úbohou sa stala biela robotnícka trieda. Kde je statočný árijský farmár, tak rýchly v potrestaní ruky tyrana?

Zatvárajú továrne, mlyny, bane a naše pracovné miesta presúvajú za more. No náš ľud sa neprebúdza. Do nášho stredu posielajú armády agentov, aby kradli z našich vrecák a upevňovali ich moc. Naši predkovia za kráľa Juraja mali viac slobody, ako máme my. No náš ľud stále spí!

Krutá je realita pre tých, ktorí sa prebudili. John Singer sa prebudil. Znepokojený nárastom drog, homosexualitou a rasovým miešaním vo verejných školách, snažil sa učiť svoje deti doma. Bol smelým árijským farmárom, ktorý vrúcne miloval svoju rodinu. Vládni agenti ho strelili do chrbta.

Gordon Kahl sa prebudil. Po štyroch desaťročiach podriaďovania sa tyranii IRS sa pokúsil odporovať. Bol smelým árijským farmárom, ktorý vrúcne miloval svoju rodinu. Vládni agenti ho strelili do chrbta.  

Arthur L. Kirk sa prebudil. Po tri generácie jeho rodina obrábala pôdu, ktorú sa snažil ukradnúť úžernícky bankár. Brat Kirk sa pokúsil o odpor. Bol smelým árijským farmárom, ktorý vrúcne miloval svoju rodinu. Vládni agenti ho strelili do chrbta.

Týmto trom bratom hovoríme: „Povstaňte, povstaňte zo svojich hrobov, bieli bratia! Povstaňte a pridajte sa k nám! Ideme pomstiť vašu smrť. Árijské farmárstvo sa prebúdza. Opäť začína viať dávno zabudnutý vietor. Počujete prichádzajúci hrom? Je to hrom prebudeného Sasa. Vojna visí nad krajinou. Potečie tyranova krv.“

Po jednom, vo dvojici, po desiatkach a légiách zaženieme nepriateľa do mora. Skrze našu krv a Božiu vôľu sa krajina prisľúbená našim otcom stane krajinou našich detí.

Nerezignujeme viac, aby sme boli ovládaní vládou monokracie. Vyhlasujeme, že od tohto dňa neuznávame režim vo Washingtone za platného a zákonného predstaviteľa všetkých Árijcov, ktorí odmietajú podriadiť sa nátlaku a zákernej tyranii zo strany Tel Avivu a ich pätolízačov vo Washingtone. Zisťujeme, že masa nášho ľudu sa nachádza v lobotomickom, letargickom stave slepej poslušnosti, a tejto kolektívnej rasovej samovraždy sa už viac nezúčastníme!     

Týmto sa vyhlasujeme za slobodný a zvrchovaný ľud. Uplatňujeme si nárok na územný imperatív, ktorý bude pozostávať z celého severo-amerického kontinentu na sever od Mexika.

Ako vojaci Árijského Hnutia Odporu sa budeme správať v súlade so Ženevskou konvenciou…

Uzatvárame toto Vyhlásenie otvoreným listom Kongresu a našimi podpismi potvrdzujúcimi náš zámer bojovať. Nech si je toho vedomý priateľ i nepriateľ. Toto je vojna!

My, dolupodpísaní, pri plnom vedomí a bez nátlaku, týmto podpisujeme tento dokument z našej vlastnej slobodnej vôle, uvádzajú priamo a bez strachu, že sa považujeme byť v plnom a neúnavnom vojnovom stave s tými silami, ktoré sa snažia a vedome propagujú zničenie našej viery a našej rasy.

Preto, za Krv, Pôdu a Česť, a za budúcnosť našich detí, odovzdávame sa Boju. Amen.  

„Keď nadíde ten deň, nebudeme sa pýtať, či smeruješ naľavo či napravo, jednoducho ti usekneme hlavu.“

The Order