Volanie do zbrane

Robert Jay Mathews

Táto reč bola prednesená pred generálnou konferenciou National Alliance v Arlingtone, štát Virginia, v nedeľu, 4. septembra 1983. O čosi viac ako rok, 8. decembra 1984, bol Robert Jay Mathews upálený policajnou jednotkou na Whidbey Island, štát Washington.Vďaka Dave Cooperovi za uverejnenie prepisu tohto prejavu na diskusnom fóre Stormfront. 

Moji bratia, moje sestry. Z hmlou zahalených lesnatých údolí  a hôr tichomorského Severozápadu vám prinášam posolstvo solidarity, volanie do akcie a POŽIADAVKU  vernosti našej službe ako členovia predvoja árijskej obnovy  a úplného árijského víťazstva.

Na Severozápade sa objavujú známky prebúdzania sa, a to medzi farmármi a rančermi – v triede nášho ľudu, ktorí sú obzvlášť tvrdo zasahovaní ohavnými lživými Židmi a ich parazitickým úžerníckym systémom. Od zrodu tohto národa až doteraz bol farmár symbolom árijskej pracovnej etiky a živým  monumentom mužnosti.

Kedykoľvek premýšľam nad Prvou americkou revolúciou, často si spomínam na podnetnú báseň o Concorde a Lexingtone: 

By the rude bridge that arched the flood,Their flag to April’s breeze unfurled,Here the embattled farmers stood,

And fired the shot heard round the world.

Bohužiaľ, priatelia, táto báseň oslavuje bratovražedný konflikt. Ako len snívam o novej básni, básni pre dnešný deň: 

Out of the valleys, out of the fields, poured the Aryan yeoman hoard,Their flag to April’s breeze unfurled,Thence the Aryan farmer came,

And removed the Jew forever, forever from this world.

[Potlesk obecenstva] 

Nezabudnime však, že levantínska háveď si je veľmi dobre vedomá nebezpečenstiev, ktoré pre nich predstavujú prebudení a rozhnevaní farmári. Obrábači pôdy boli pre Židov istým tajomstvom. Mestá kazia. Mestá kazia, zatiaľčo pôda, údolie, pole, farma – tie revitalizujú a znovunapĺňajú oslabenú a vyčerpanú myseľ a telo. Ako sa len malomeštiacky vykrúcajúci sa Žid bojí a podozrieva árijského farmára. Aký to kontrast! Aký to kontrast v mysli a tele medzi nimi!

Myslím, že hlboko v hrudi nášho árijského farmárstva ukrýva sa dlhodobo spiace semä, semä rasového prebudenia, semä obnovy, semä hnevu a semä vôle konať. MUSÍME zradikalizovať americké farmárstvo! Musíme čo najviac z nich priviesť do nášho predvoja k víťazstvu!

Úloha to nebude ľahká. Taniere satelitných televíznych prijímačov sa medzi obrábačmi pôdy objavujú ako jedovaté huby. Elektronický Žid sa sa plazí do obývačiek i tých najodľahlejších fárm a rančov. Všade sú rasu ničiace chrámy. Spojení so Židmi v ich úsilí neutralizovať árijského farmára je neustále prítomný miestny vidiecky pastor či duchovný. Moja osobná skúsenosť ukázala, že jediná organizovaná opozícia, s ktorou sa stretneme pri organizovaní vo farmárskej či rančerskej komunite, pochádza od nejakého miestneho pastora.

Avšak smrtiace zovretie cirkvi nad vidieckou Amerikou rýchlo poľavuje. Toto smrtiace zovretie rýchlo poľavuje, pretože priemerný americký farmár a rančer sa nachádza v extrémnych finančných ťažkostiach. Keď človek čelí strate svojej farmy po starom otcovi, svojho živobytia, svojho celého života, hlavne kvôli židovskému úžerníckemu systému, nachádza len málo útechy v teologickom náklade od Žida.

Obzvlášť ma podnecuje úspech texanského vodcu Klanu Louisa Beama v organizovaní medzi farmármi a nezávislými vodičmi kamiónov. Ukázal nám spôsob, teraz ho musíme využiť pre Alianciu. Potenciál tu existuje.

Zo svojej základne v severnom Idahu vytvoril organizáciu s názvom NOFIT, National Organization of Farmers and Independent Truckers (Národná organizácia farmárov a nezávislých vodičov kamiónov – pozn. prekl.). Their slogan is, “Don’t throw a fit – throw a bureaucrat.” (Nerob scény, zbav sa úradníka – voľný preklad) [Smiech]

Beam v spolupráci s farmármi a kamionistami zo severozápadu behom pár mesiacov získal a zradikalizoval tisíce týchto našich príbuzných.

Nedávno som rozprával s mladou dámou, ktorá pracuje ako čašníčka vo veľkom obchode pre kamionistov v Rock Springs vo Wyomingu. Vždy, keď NOFIT vydá nový newsletter, pošlú jej 500 výtlačkov. Hovorila, že všetky behom pár dní rozdá, mnohí kamionisti sa pridávajú okamžite, alebo si newsletter predplácajú.Režim vo Washingtone, D.C. má s radikalizáciou amerického farmára veľké problémy. Našťastie, miesto implementácie programu, ktorý by skutočne farmárovi pomohol, odpovedajú ohromnými ukážkami sily a represií. Tým lepšie.

Šesťdesiat míľ južne od Spokane, (štát) Washington, popri hranici s Idahom, sa nachádza farmárska oblasť, ktorú označujeme ako Palouse. Je to jedna z najbohatších farmárskych oblastí na svete. Na mnohých miestach v Palouse siaha ornica až do hĺbky neuveriteľných  18 stôp. Spolu s vynikajúcou pôdou má Palouse veľmi priaznivé podnebie. I napriek tomu, priatelia, sú mnohým farmárom konfiškované farmy. Stretol som sa a rozprával s jedným z týchto nešťastných farmárov, naším bratom menom Ray Smith. Pán Smith je mohutný, červenolíci muž, ktorí sa označuje ako: „Kovboj od Hadej rieky a čertovsky na to hrdý!“

Jeho otec obrábal pôdu, na ktorej žije a pán Smith ešte nedávno plánoval odísť do dôchodku a prenechať farmu svojmu synovi. Sny pána Smitha boli rozbité a čelí strate svojich viac ako dvetisíc akrov, svojho domova a budúceho živobytia svojho syna.

Pán Smith – vo svoj prospech – sa sústredene pozrel na svoj problém a ako sa dostal do tak poľutovaniahodného stavu. Bratia, čo povedal pán Smith, keď prišiel na koreň svojho problému? Pán Smith riekol: „ŽID! ŽID! ŽID!“ Pán Smith nielenže povedal „ŽID!“, on kričal: „ŽID!“. Jeho susedia začali kričať: „ŽID!“

A ako reagoval systém? Poslal lietadlo, helikoptéru, buldozér, tímy SWAT z celého štátu Washington a šesťdesiat armádnych ťažkoodencov, aby farmu pán Smitha skonfiškoval.

Je zbytočne uvádzať, že pán Smith je teraz členom NOFIT, rovnako ako jeho susedia. Pán  Smith taktiež cestuje po štátoch Washington, Oregon a Idaho, rozprávajúc o Židoch a rozdávajúc výtlačky Sionských protokolov. Tohto človeka potrebujeme v Aliancii.

Radikalizácia amerického farmárskeho hnutia sa taktiež deje v oboch Dakotách a v Colorade. Minulý týždeň som dlho rozprával s rasovým aktivistom z Colorada, ktorý má značné osobné skúsenosti s farmármi z Colorada. Pred niekoľkými rokmi tento gentleman distribuoval veľké množstvá literatúry medzi farmármi a rančermi v oblasti pri Fort Collins, (štát) Colorado. Jeho úsilie prinieslo ovocie, pretože nedlho po jeho počiatočnej distribúcii literatúry bol svedkom zrodu anti-židovskej, pro-bielej Farmer’s Liberation Army (Farmárska oslobodzovacia armáda – pozn. prekl.). Federáli pri tejto skupine panikária. Ten istý gentleman mi taktiež venoval výtlačky Primrose a Cattlemen’s Gazette, ktoré sa vydávajú vo Fort Lupton, (štát) Colorado. Sú to EXCELENTNÉ malé noviny s pozoruhodnou cirkuláciou, ktoré sú venované potrebám a záujmom farmára a rančera.

Čo je na týchto novinách zaujímavé, je to, že v tomto čísle sa nachádza vynikajúci článoček o sionských Protokoloch. V tomto výtlačku je celostranový inzerát značne anti-židovskej, pro-bielej organizácie. Židia sa značne postavili proti tomuto odvážnemu malému plátku ako sliepky na červíka, a zdá sa, že nakoniec to zabalí, ale semeno bolo zasiate.

Tak, priatelia, stručne som vás informoval o potenciáli pre naše hnutie, ktorý leží vo farmárskych komunitách v tomto národe. Musíme – je to naša povinnosť – sa chopiť výhody stále zväčšujúcej sa radikalizácie amerického farmára. Osud každého bieleho posledného bieleho muža, ženy a dieťaťa na tejto planéte spočíva priamo na pleciach nás v tejto miestnosti.

Zo všetkých bielych rasovo orientovaných organizácií v tomto národe, Aliancia, a jedine Aliancia má potenciál doviesť nás k víťazstvu. V Aliancii spočíva spása pre celú našu rasu – nemôžeme zlyhať. Preto nielen kážme, ale i žime rasovou ekonomikou. V Metaline Falls nielen jeme, dýchame a spíme, ale rastieme spoločne ako jedna myseľ a jedno telo.

Prelomili sme okovy židovského myslenia. V Metaline Falls nepoznáme význam slova „môj/moje“, je to „naše“ – naša rasa, celok nášho ľudu. Desať sŕdc, jeden úder. Sto sŕdc, jeden úder. Desaťtisíc sŕdc, jeden úder. Rodíme sa, aby sme bojovali a umierali a pokračovali v existencii – existencii nášho ľudu. Vpred pôjdeme, vpred ku hviezdam, vysoko nad bahno, nad žlto-čierno-hnedé bahno.Tak, priatelia, povinnosť volá. Budúcnosť je dnes. Ak odteraz za mesiac sa plne nezačnete venovať Aliancii a z tohto vyplývajúcich povinností, potom ste vskutku nielenže zradili svoju rasu, zradili ste sami seba.

Tak povstaňte ako muži! A zažeňte nepriateľa do mora. Povstaňte ako muži, a prisahajte posvätnú prísahu nad zelenými pastvinami našich predkov, že opäť získate to, čo naši naši praotcovia objavovali, skúmali, dobývali, osadzovali, budovali a za čo zomierali. Povstaňte ako muži, a získajte späť našu pôdu.

Bratia, povstaňte!

Pozrite sa k hviezdam a prehláste náš osud.V Metaline Falls máme porekadlo: „Porážka nikdy. Víťazstvo naveky!“

Ďakujem vám. 

[Aplauz obecenstva]