STRUČNÁ HISTORIE POST-ROCKWELLOVSKÉHO NÁRODNÍHO SOCIALISMU ( John Steele ) I.

25. srpna 1967 byl v Airlingtonu (Virgina) zavražděn George Lincoln Rockwell, statečný vůdce Americké nacistické strany (American Nazi Party) od jejího založení v roce 1958. Přátelé i odpůrci se z většiny domnívali, že se strana ze dne na den rozpadne a zmizí v tratolišti dějin. Štěpení započalo, dle očekávání, téměř okamžitě.

Ačkoli žádný z následných organizátorů se Rockwellovi co do charismatu a organizačních schopností nevyrovnal (to bylo téměř nemožné), jejich sebeobětování, úspěch a heroismus nelze přehlížet. Dlouholetý aktivista a autor James Mason pracuje v současnosti na knize, která se zabývá historií strany v letech 1958-1967. Autor tohoto krátkého shrnutí doufá, že by mohlo posloužit jako určitý epilog. Stejně jako se lídři po roce 1967 nevyrovnali svému padlému vůdci, tento článek se nechce stavět na roveň práce pana Masona. Je to jen vzdání holdu jednoho amerického národního socialisty době, ve které byl také aktivní, byť jen velmi omezeným způsobem.

Vnímavý čtenář si povšimne, že populističtí a nezávislí aktivisté Klanu, Identity a Stvořitele v tomto článku očividně chybí. V žádném případě to nenamená, že vůdci a členové těchto frakcí jsou nebo byli ve své činnosti méně oddaní či upřímní. Řečeno bez obalu, autor nemá o těchto frakcích a jejich vůdcích dostatečnou znalost, která by byla na adekvátní přípravu článků o jejich historii k zapotřebí. Možná by se toho ovšem mohl ujmout někdo aktivně zapojený v některé z těchto organizací.

Velmi důležité je podotknout, že detaily starých nepřátelství a rozkolů jsou zde uvedeny se záměrem uznat, že k nim došlo. Tento článek nemá za cíl pošpinit kohokoli zde zmiňovaného. Jen to jen popis událostí tak, JAK SE UDÁLY a to podle autorovo nejlepšího svědomí. Čtenáři mají možnost zaujmout jakékoli pro ně vhodné stanovisko¨(a jistě tak i učiní).

Poslední věcí, na kterou by měl být čtenář upozorněn, je fakt, že i když všude, kde to bylo možné, jsou uváděna data, tento článek NESLEDUJE žádnou přesnou časovou linii. Důvodem je, že mnohé zde popisované aktivity a události se odehrávaly ve stejném časovém rámci (často během měsíců či týdnů). Zdrojové dokumenty jsou také velmi neúplné a vzpomínky (autora a jeho pár zdrojů) jsou již naneštěstí oslabeny časem. Hlavním kritériem je pravdivost, i když se předem omlouvám za jakoukoli nepřesnost vyplývající z lidského pochybení (nebo zapomenutí, chcete-li).

Autor by chtěl tímto poděkovat za pomoc, kterou mu poskytl James Mason v podobě dat a jiných specifik událostí ze 70. let 20. století.

Po velitelově vraždě se stal jeho následníkem a vůdcem ´Národně sociální strany bílých lidí´ (National Socialist White People’s Party) Matt Koehl (v roce 1967 změnil Rockwell těsně před svojí smrtí název American Nazi Party na N.S.W.P.P.). Po určitou dobu byla strana pod vedením nového velitele poměrně jednotná, přičemž až do začátku 70. let 20. století pokračovala v tradici otevřeně „nacistických“ demonstrací.

V roce 1973 se dostaly na program dne čistky a odchody. Mezi vyloučenými byl  kalifornský kapitán Joseph Tomassi, údajně pro převzetí peněz na narušení demokratické kampaně od republikánské strany (viz heslo N.S.L.F. níže). V roce 1983 došlo k uzavření airlingtonského ústředí, oficiální změně názvu na ´Nový řád´ (The New Order) a přesunutí činnosti do Milwaukee ve Wisconsinu. Mezi prominentními návštěvníky ústředí patřila například poválečná filozofka Savitri Devi a osobní pilot Adolfa Hitlera Hans Bauer. V tomto období působí skupina značně nezávisle na ostatních NS organizacích. V průběhu příštích pár let se rozdělí na několik podskupin, z nichž vzejdou ještě podskupiny další.

Allen Lee Vincent začal bojovat po boku velitele Rockwella v roce 1964. Téměř ihned po Rockwellově smrti se však od staré N.S.W.P.P. separoval a založil ´Národně sociální stranu bílých dělníků´ (National Socialist White Worker’s Party). Vincent se vyznačoval neuvěřitelnou odvahou tváří v tvář nepříteli a tak ho nebylo nezvyklé vídat, kterak sám, v uniformě s hnědou košilí, káže davům po celé Kalifornii poselství národního socialismu. Čtenáři, kteří by tohoto muže a jeho statečné bojovníky chtěli vidět v akci, mají možnost zapůjčit si video ´California Reich´, dokument o nacistickém hnutí na západě USA koncem 70. let 20. století. Vincent byl aktivní až do začátku 80. let, kdy se stáhl do ústraní. V roce 1997 se však opět aktivně zapojil coby hlavní poradce nově vytvořeného <Národně socialistického hnutí> (National Socialist Movement). Do rámce těchto aktivit spadá minimálně jedna dubnová demonstrace roku 1998, která vyústila v nepokoje. Tehdy 66-letý Vincent bojoval v první řadě proti stovkám amerických komunistů a Židů. Bohužel tento statečný bojovník našeho národa podlehl 11. července 1999 rakovině hrtanu. 

Měli bychom se zmínit i o tom, že ve West Palm Beach (Florida) existovala jeden čas skupina s názvem N.S.W.W.P., ovšem ta nebyla s Vincentem oficiáklně spjata.

Národně socialistické hnutí (N.S.M.) bylo v roce 1974 založeno cincinattiským (Ohio) obyvatelem, Robertem Brannenem. Přesné časové vymezení Brannenova členství v N.S.W.W.P. není známo, ale odhaduje se, že se k airlingtonské posádce přidal těsně po Rockwellově smrti. Jeho činnost pokrývá předválečné aktivity ve spolupráci s otcem Couglinem a působení ve frakci Klanu.

N.S.M. se nakonec stalo zastřešující organizací pro ´Národně socialistickou osvobozeneckou frontu´ (National Socialist Liberation Front), ´Národně socialistickou stranu Ameriky´ (National Socialist Party of America) a ´Bezpečnostní zásahovou skupinu´ (SS Action Group), i když koncem 70. let se mnoho členů těchto skupin od hierarchie N.S.M separovalo.N.S.M. bylo v polovině 90. let znovu obnoveno pod schopným vedením velitele Jeffa Schoepa (s požehnáním stárnoucího Brannena). V době, kdy vzniká tento článek má  vzkříšené N.S.M. jednotky v městech Minneapolis, Pennsylvanie, Tenessee, Lousiany, Ohia, Kansasu, New Yorku a Nebrasky. Úzce spolupracují i s ´Národně socialistickou irskou dělnickou stranou´ (National Socialist Irish Worker’s Party) a s NS kamarády z Anglie.

Nelze nechat bez povšimnutí, že N.S.M. je v současnosti jedinou národně socialistickou skupinou, která pořádá veřejné demonstrace v uniformách. Tento typ aktivity dává všem, příteli i nepříteli, bez ohledu na rizika jasně poznat, že boj v roce 1945 NESKONČIL.

14. února 1977 uskutečnil nacistický přívrženec Fred Cowan (vzpěrač obrovského vzrůstu a veterán U.S. Army) v New Rochelle (New York) pravděpodobně první národně socialistický ozbrojený útok se známými oběťmi po roce 1945.

Cowan vtrhl (v hnědé košili a černém baretu) do objektu stěhovací společnosti, ze které ho týden před tím propustili, a vystřelil na 2 černé pracovníky. Oba byli na místě mrtví. Další zaměstanec černé pleti se pokusil utéci, ale padl pod palbou Cowanovy zbraně. Jak Cowan postupoval dál do dílny, vystřelil na okno kavárny a zabil tak indického přistěhovalce. Do deseti minut od začátku útoku se na scéně objevil policejní důstojník a volal na střelce, aby se vzdal. Na to Cowan odpověděl střelbou (které policista podlehl). V následujících hodinách bylo v přestřelce s touto jednočlennou ´Einsatzgruppe´ zraněno několik dalších policistů.

Cowanův židovský šéf, hlavní terč jeho úderu, unikl bez ublížení na zdraví a Cowan byl v pozdějších hodinách nalezen mrtvý. Šlo zjevně o sebevraždu výstřelem do hlavy.I když ´cíle´ Cowanova útoku byli bezpochyby bezvýznamné a nestáli za ztrátu jeho života, duchu a odvaze, kterou v ten den ukázal, se dá jen těžko vyrovnat. N.S.M. po útoku vydalo bulletiny, ve kterých  jednak vyjádřilo smutek nad ztrátou tohoto 33letého muže a zároveň zdůrazňovalo jeho odvahu. V letním/podzimním vydání ´Na Stráž!´ On Guard z roku 1992 mu vzdal osobní hold i tento autor.

Zatímco Cowanův útok byl magazínem Time popsán jako jednočlenný Blitzkrieg, tažení 32letého národního socialisty z Ohia, Franka Spiaska, se táhlo celou druhou polovinou roku 1982 a obsáhlo přinejmenším zastřelení dvou černochů a jednoho zaměstnance liberální vysoké školy. Spisak byl 10. října 1983, po skočení soudního procesu, odsouzen k trestu smrti. Na konci své závěrečné řeči Spisak před všemi přítomnými v síni vyřkl hlasité a nesmiřitelné „Heil Hitler!“. Nacistické hnutí však přiváděl do rozpaků fakt, že byl transsexuálem: Popřít jeho oddanost a odhodlanost by se rovnalo zradě, na druhou stranu uznat to by signalizovalo „vyměklost“ vůči homosexuálům. Bohužel, všeobecná shoda vedla k ignorování Francis (jeho skutečné rodné jméno, které osobně preferoval) a umožnila tak systému, aby ho zhltl jen jako další číslo. Autor si se Spisakem v minulosti dopisoval a momentálně (po krátké korespondenční pauze) je s tímto odvážným bojovníkem opět v kontaktu.

Člen N.S.W.W.P. 70. let, Joe Paul Franklin, přešel v roce 1977 ze striktně „politické“ fáze do fáze ozbrojené revoluce. Jeho hlavní metoda spočívala v ostřelování (i když byl usvědčen minimálně z jednoho bombového útoku na synagogu v Chattanooze v Tennessee) a jeho cíle byly především rasově smíšené páry. Nikdo přesně neví, kolik lidí po dobu Franklinova ozbrojeného boje, který měl podobu sporadických výbuchů od roku 1977 do roku 1980, zahynulo. V roce 1997 přiznal Franklin v zářijovém rozhovoru pro časopis Gallery, že sám nezná přesný počet lidí, které zabil. Všeobecně se však odhaduje, že šlo o 13-20 osob.

Joseph se momentálně nachází ve vězení v Missouri, odsouzen k trestu smrti za vraždu Žida před synagogou v Richmond Heights (Missouri). Zajímavé je, že i když se Franklin nikdy nevzdal svých všeobecných rasistických názorů, za národního socialistu se již nepovažuje a Hitlera zavrhl coby „nástroj sionistických mudrců“.

Co se pouličních shromáždění týče, byla od 23. října 1970 do cca roku 1982 jednou z nejaktivnějších skupin chicagská ´Národně socialistická strana Ameriky´ (N.S.P.A.). Konkurovala jí jen N.S.W.W.P. Tato malá, avšak odhodlaná skupina bojovníků, zpočátku vedená Frankem Collinem, se v tomto období zúčastnila stovek demonstrací a minidemonstrací. Oblíbeným místem pro tyto akce byl Marquette Park (v té době na poměrně bílém předměstí Chicaga). Collin a N.S.P.A. měli v tomto regionu a jeho blízkém okolí značnou opěrnou základnu, postavenou na podpoře, kterou zde získal Rockwell při své návštěvě v roce 1966.

Byť všeobecná podpora místní komunity byla velmi silná., jejich ústředí (sklad Rockwell Hall, na němž běžně vlály vlajky a znaky) se v tomto období stalo minimálně dvakrát terčem bombového útoku.

Ovšem největší slávu si N.S.P.A. vydobyla svojí „Operací Skokie“. Soud po letech tahanic nakonec rozhodl, že strana může uskutečnit pochod židovským předměstím Skokie v nacistických uniformách a s transparenty s protižidovskými a probílými nápisy. I když N.S.P.A. tento pochod nikdy neuskutečnila tak, jak bylo naplánováno, rozhodnutí soudu (který ve finále zrušil všechny zákazy NS symbolů a sloganů) se stalo neocenitelným vítězstvím pro všechny americké neonacisty.

Ke konci 70. let nastaly v N.S.P.A. potíže, a to ve chvíli, kdy policie v Chicagu obdržela videokazety (od Collinových vlastních lidí), na kterých byl Frank zachycen při sexuálních hrátkách s mladistvými chlapci ve věku 10-14 let. Na základě toho strávil Collin 7 let ve vězení a před několika lety svou NS minulost údajně zavrhl (není divu, protože nakonec vyšlo najevo, že ve skutečnosti se jmenoval Frank Cohen, měl židovský původ a často vystupoval pod jménem Frank Joseph – pozn. překl.)

3. listopadu 1979 uspořádala ´Komunistická dělnická strana´ (Communist Worker´s Party), spolu s pozvanými hosty (Severní Karolína), v Greensboro shromáždění pod názvem „Smrt Klanu“. Představte si, jaké muselo být jejich překvapení, když se na scéně objevili po boku NS bojovníků i bojovníci Klanu, připraveni k střetnutí! Nepřátelé začali házet lahve a cihly, načež následovala střelba. Na to zareagovalo několik bílých nacionalistů vytažením vlastních zbraní z kufrů aut a palbu opětovali. Po přestřelce zůstalo 5 mrtvých členů C.W.P. a 14 našich bílých lidí (11 z Klanu a 3 z N.S.P.A.) bylo zadrženo a obviněno z několika trestných činů včetně vraždy. Ačkoli naši lidé vydali u soudu poměrně vysoké částky za obhajobu (oponující strana pozůstalých nakonec vyhrála proces proti městu Greensboro, které zažalovala za „zanedbání povinnosti“), nikdo z NS nebo Klanu nebyl zavřen.

Mimochodem, zajímavé je, že John Hinckley (ten, který se pokusil zavraždit v roce 1981 prezidenta Ronalda Reagana) byl kdysi také řádným členem N.S.P.A. Ovšem ještě před pokusem o Reaganovu vraždu byl vyloučen pro nestálost.

Novým vůdcem strany se stal Herold Convington. Organizace však přestala fakticky existovat ještě před rokem 1982. Convington poté zakládal (s kolísavými úspěchy) instituce jako ´Spolkový národní kongres´ (Confederate National Congress), Dixie Press a dokonce vylepšenou verzi N.S.W.P.P. (zcela oproštěnou od Koehlova vlivu). Organizace sídlily postupně v Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Texasu a Seattlu. V té době bylo Covingtonovým prvotním zájmem pomoci zajistit domovinu pro naše lidi v severozápadních státech – Idaho, Washingtonu a Oregonu (myšlenka původně propagovaná Robertem Milesem z Michiganu a pastorem Richardem G. Hitlerem z Idaho, zakladateli Aryan Nations/Církve Ježíše Krisa). Přestože některým národním socialistům a rasistům obecně se ta myšlenka zdá místy poněkud přehnaná, Covington sám měl vždy autorovo sympatie coby upřímně smýšlející muž.

Gerhard Lauck (vydavatel ´Nového řádu´ (New Order), novin N.S.P.A. – pozor, nezaměňovat s pozdější Koehlovou organizací téhož jména!), opustil v počátcích osmdesátých let skomírající N.S.P.A. a založil ´Národně socialistickou německou dělnickou stranu – zahraniční organizaci´ (National Sozialistische Deutsche Arbiter Partei – Auslands Organisation). Lauck, vlastník největší světové sbírky knih, vlajek a nahrávek s národně socialistickou tematikou, vydával za posledních deset let noviny v neuvěřitelných dvanácti jazycích a založil internetovou stránku, která nabízí ke stažení nacistický materiál v mnoha řečech. Běh organizace nezpomalil překvapivě ani Lauckův čtyřletý pobyt ve vězení (Lauck byl zadržen dánskými úřady a vydán německé policii kvůli zasílání NS materiálu do Německa) – Lauckovu každodenní agendu převzal Michael Storm. N.S.D.A.P.-A.O. se nyní těší ohromné podpoře. 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: