Mamička, dieťa, peniaze, štát – na čo máte nárok

 Po niekoľko dňovom surfovaní na internete som sa rozhodla pre článok o matkách a ich nárokoch na peniaze. Stať sa matkou je podľa mňa veľmi jednoduché „umenie“ v skutočnosti stačí len chvíľka nedávania si pozor a nový život sa začne vyvíjať. Ale byť dobrou mamou to už je trošičku dosť ťažšia úloha. No a to nepíšem o slobodnej mamičke. Nieže musí dieťatku nahradiť oboch rodičov vo výchove, ale musí zvládať  veci, ktoré niekedy nedokážu obaja rodičia poskytnúť dieťatku.

Zisťovala som na aký prísun peňazí majú mamičky v porovnaní so slobodnými. Zistenie bolo ale veľmi zaujímavé. Každá mamička majúca prechodný alebo trvalý pobyt na území SR ma nárok na jedno dieťa poberať od štátu 540 korún na mesiac. Čo ako suma je dosť smiešna nakoľko to nepostačí ani na mesačné výdavky za stravu dieťaťa ani na oblečenie.. proste na ničL

Ďalším bodom je materská dovolenka. Kade-tade som sa čo-to dočítala a zistila som približne počítanie materskej dovolenky hrubý prijem vydelíte 55 a potom dostanete „ výslednú sumu“ (napr: 15000 krát 55%. Čiže budete mať približne 8250 Sk mesačne.). Ale má to jeden menší háčik, pred jej poberaním musí existovať nemocenské poistenie viac ako 270 dni pred pôrodom. Z toho teda asi vyplýva, že mamička, ktorá nemá toto poistenie tak nemá nárok na dovolenku ( pozn: o dôveryhodnosti tejto vety som toho veľa nezistila, ale ak sa mi to podarí dodatočne dopíšem).  Materská dovolenka trvá 28 týždňov. Poistenkini vzniká nárok na materskú od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materskú zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materskú. Pri osamelých matkách je možné poberať materskú dovolenku 37 týždňov.

Štátna sociálna dávka, alebo rodičovský príspevok je jednotná suma 4400 Sk, a to bez ohľadu na príjem či počet deti, nerozlišuje sa medzi matky vydaté, alebo slobodné. Podmienkou však je trvalý pobyt rodičov a detí na území SR. Poskytuje sa do troch rokov dieťaťa , a to po skončení poberania MD, alebo, ak ten nárok na MD nevznikne.

Otec dieťaťa je povinný platiť výživne od narodenia dieťaťa až dovtedy, kým nie je schopné sa samo živiť. Dôležitým faktom je, že túto schopnosť dieťaťa nezaniká nadobudnutím plnoletosti a neobmedzuje ju ani žiadna iná konkrétna veková hranica. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nedohodnú samostatne tak súd môže určiť minimálnu sumu výživného čo je asi 681SK.

Na koniec  podľa mňa veľmi podstatná informácia pre osamelé mamičky. Každá mamička má nárok na výživné od svojho bývalého priateľa, dá sa to súdnou cestou po skúške otcovstva.

…. ssoldierka…..