Kto sú to Árijci?

Myslela som, že dnes už neexistujú ľudia, ktorý si pod pojmom Árijská rasa predstavujú len blonďákov s modrými očami. Ale keďže ešte stále je medzi nami mnoho ľudí, ktorým je za ťažko zohnať si informáciu…podávame ju na tácke aj na našej stránke

Slovo „Árijec“ je odvodené z pôvodného indoeurópskeho slova „aryo“ a znamená vznešenosť, šľachetnosť. Používa sa na označenie indoeurópskych národov. Árijskú rasu tvoria iba: slovanské, germánske, románske a keltské národy. Árijská rasa sa delí do 5 základných rasových typov:

1. NORDICKÝ TYP (severský typ) – jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa vyššou štíhlou postavou s dlhšou úzkou hlavou, bledou pleťou, svetlými vlasmi a modrými očami. Jeho príslušníci obývajú hlavne Škandinávsky polostrov, Germánske štáty a tiež sever európskej časti Ruska.

2. ALPINSKÝ TYP (západný typ) – jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa menšou až strednou výškou, krátkou hlavou s tmavými vlasmi a tmavými očami. Príslušníci alpínského typu obývajú hlavne strednú Európu, Alpské krajiny ako východné Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, severné Taliansko, južné Nemecko a Slovinsko.

3. BALTICKÝ TYP (východný typ) – jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa stredným telesným vzrastom, krátkou hlavou so svetlými vlasmi a svetlými očami. Obýva hlavne územie Poľska, Bieloruska, Baltských krajín, Ukrajiny a európskej časti Ruska.

4. DINÁRSKY TYP – jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa veľkou výškou, tmavšou kožou, krátkou hlavou s tmavými vlasmi a rozličnou farbou očí. Vyskytuje sa hlavne u obyvateľov Balkánskeho polostrova, v severnom Taliansku, vo Švajčiarsku a južnom Francúzsku.

5. MEDITERANNÝ TYP (stredomorský typ) – jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa malou postavou, dlhšou hlavou, tmavými očami i vlasmi. Jeho príslušníci obývajú väčšinou južnú Európu (Stredomorie).