120. výročie narodenia nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa

Dňa 13.10.2007 sa uskutočnila v Bytči spomienková slávnosť pri príležitosti 120. výročia narodenie nášho prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu v jeho rodnom bytčianskom dome, ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa Hlavu Hore.

Slávnosť organizovala Jednota slovenskej mládeže.

Pamiatku tohto muža si prišlo pripomenúť niekoľko desiatok ľudí. V rukách niektorých účastníkov nechýbali slovenské zástavy či Tisové portréty, časť z nich si vyzdobila kabáty odznakmi s jeho podobizňou.

Akcia začala tzv. verejnou časťou  v katolíckom kostole všetkých svätých, kde sa zaplnili takmer všetky lavice. Omšu slúžil kňaz Vladimír Martinický, ktorý si za svoju kázeň vyslúžil opakovaný potlesk. Ľuďom sa páčili najmä jeho slová, že bývalá hlava štátu urobila pre svoj národ všetko, čo bolo v jej silách. “Dúfam, že budúcnosť spravodlivo zhodnotí tieto historické udalosti,” dodal farár.

Po tejto omši sme sa presunuli do rodného domu prvého prezidenta. Na úvod tejto pred médiami ukrytej pietnej spomienky sme si zaspievali prvú hymnu Slovenskej republiky Hej Slováci. Po nej nám bývalý študent Dr. Tisa, pán Ľudovít Tatran, ktorý má dnes už 87 rokov porozprával o tom, čo všetko si ľudia stihli za tento čas primyslieť k udalostiam, ktoré sa stali počas jeho života. O nepresnosti skutočného počtu vyvezených židov z územia Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny, o živote doktora Tisa, ktorý nebol vôbec jednoduchý a o rozhodnutiach, ktoré za neho často krát spravili druhí ľudia a pripisujú sa jemu.

Na záver členovia Slovenskej pospolitosti položili k buste prvého prezidenta vence, na znak úcty.

Celá akcia bola pod dozorom mestskej polície, na ktorej prítomnosť si už človek na podobných akciách dávno zvykol a nezaobišla sa ani bez rôznych nemenovaných médií, ktoré sa snažili dostať aj do rodného domu, avšak boli upozornení, že bez pozvánky tam nemajú čo robiť.

Spomienka sa zaobišla bez zásahu polície a výtržností a po skončení sa všetci účastníci pobrali v pokoji domov.