Ženská intuícia nám hovorí: Rasové miešanie je zlé

Ďalšia biela žena sa postavila za svojich ľudí
Frank Roman a Debbie O´Connorová pre vysielanie relácie „Frankly Speeking“, 30.mája 2006

Tragédia, ktorá sa pred nami rozvinula, je plánované zmiznutie bielej rasy cez proces rasového miešania a nahradzovania. Spolčené médiá a kúpení politici definujú akýkoľvek odpor k tejto tragédii ako „zlý rasizmus“. Podľa nich nemáme právo brániť sa pokračujúcemu vyhladzovanie našej rasy, ale dokonca nám nariaďujú vážiť si to.  

Táto situácia niekedy môže viesť k zastrašovaniu. Ale potom sa odniekiaľ objaví znamenie, že vlastne prispievame k rozporu našich ľudí. Najposlednejšie znamenie pokroku prichádza v podobe pani zo strednej Tennessee, ktorá kontaktovala nášho moderátora relácie Frankly Speeking po vysielaní z 15.apríla, nazvaného „Dievčatá a ženy: Zostaňte verné samé sebe“. Ako skvelý dodatok k tomuto dobre prijatému programu, vám predstavujem myšlienky a náhľady ďalšej rasovo uvedomelej ženy, Debbie O´Connorovej: „Dobrý deň, dámy. Volám sa Debbie O´Connorová. Som matka a babička. Bývam uprostred Tennessee a mám pre vás správu, žena k žene. Chcela by som začať tým, že som veľmi vďačná za prácu National Vanguard a za Franka Romana, ktorý mi umožnil s vami prehovoriť na tému, ktorá je pre mňa veľmi znepokojujúca a mala by byť dôležitá aj pre vás.

Po prvé, vyrastala som na juhu a naučila sa rešpektovať každého, kto na oplátku rešpektoval mňa bez ohľadu na jeho rasu. Bola som učená, že zbytočný konflikt by pre mňa alebo pre niekoho iného so zdravým rozumom nemal byť životnou cestou. Za druhé, bola som učená neprekračovať akékoľvek rasové hranice chodením alebo zapletením sa s mužmi, ktorí neboli belosi. Ako som dospela, chovala som láskyplné priľnutie k vlastnej rase, tak ako to príroda zamýšľala. Žili sme v rôznych dobách a vždy sa to obišlo bez rečí, že rasové miešanie je pre biele ženy vylúčené – a ja som predala túto životnú cestu svojim deťom.

V porovnaní s tým, čo vám hovorí vaša televízia, niektorí vaši vrstovníci a školy, vám toto znie ako „staromódne“ a „obmedzené“. Ale pokiaľ uvážite, čo robí rasové miešanie z dlhodobého hľadiska, začne to dávať väčší zmysel. Nie je dňa, aby som nevidela mladé biele dievčatá a dospelé biele ženy s rasovo miešanými deťmi; deťmi, ktoré nemajú žiadnu skutočnú rasovú identitu. Toto je, dámy, odchýlka od prírody – pretože to zabíja našu cennú európsku pokrvnú príbuznosť. Hlboko vnútri svojej materskej duše viete, že je to zlé.Skutočne chcete, aby sa vám dcéra alebo vnučka vrátila domov z nemocnice s rasovo miešaným dieťaťom, ktoré nebude nikdy prijaté svojimi vrstovníkmi oboch rás? Koniec koncov, čierny pár nemôže splodiť biele dieťa, ani biely pár nemôže splodiť čierne dieťa. Je to preto, že každá rasa je stvorená v božskom pláne, k naplneniu svojho vlastného osudu, ako je to iba tá daná rasa schopná učiniť. To je zákon prírody.

Príliš veľké množstvo v súčasnej generácii mladých belochov pácha rasovú samovraždu. Som hlboko zarmútená, keď vidím biele ženy a matky popierajúce svoje vlastné materské inštinkty pre rasové prežitie.

Zvážte toto: Hlboko vo vnútri svojej ženskej intuície, skutočne veríte tomu, že drahocenné biele dieťa, ktorým ste bola požehnaná, naozaj nie je odlišné od ne-bieleho dieťaťa? Skutočne veríte, že je dobrá vec pripustiť splynutie fyzickej a duchovnej podstaty bieleho dieťaťa v africko-mexickú treťosvetú masu?

Ako raz povedal môj priateľ Frank Roman z National Vanguard: „Čo snáď môže byť povznášajúce na birasových deťoch, strata identity a rozpad dvoch odlišných genetických fondov?“

Dámy, dokonca zatiaľ čo hovoríme, ukazujú výsledky sčítania ľudu, že 45% detí pod päť rokov je teraz z rasových  „menšín“. A nebelosi sú svojimi rodičmi učení ctiť svoju rasu – zatiaľ čo belosi ani nie. Pokiaľ sa teraz niečo nestane, budúcnosť bielych detí je v hroznom nebezpečenstve.

Učíte svoje deti – svojimi slovami, svojimi činmi alebo svojím mlčaním – že sú biela identita a biele dedičstvo nepodstatné? Všetkým ženám, ktoré ma môžu počuť, pamätajte: Je tu veľká zodpovednosť, ktorá súvisí so životom bielej matky. Nemá to nič spoločného s „nenávisťou“. Všetko to má dočinenia so starostlivosťou o vaše dieťa, s pomocou svojmu dieťaťu dosiahnuť jeho alebo ich skutočný osud, a s pokračovaním našej identity v budúcnosti, ktorá bude s vami a vašim dieťaťom ovela lepšia.“

Svet je skutočne omnoho lepším miestom s ľuďmi ako je Debbie O´Connorová. A naša rasa je požehnaná, keď sa zastáva samej podstaty etiky a cti, ktoré sú vlastné nášmu ľudu.

Pokiaľ by viacej bielych rodičov viedlo svoje deti po vzostupnej ceste, učiac ich, že rasová sebazáchova je najvyššia hodnota všetkých vecí, samotným vrcholom etiky – potom, a iba vtedy, budú mať naši ľudia budúcnosť: nestanú sa iba prežívajúcimi, ale prosperujúcimi ako skutoční dediči svojho vlastného osudu