Dvojitý štandard (Hip Hop – čierny versus biely)

Ak ste videli čo i len jednu reláciu venovanú tzv. pravicovému extrémizmu, určite Vám neunikla zmienka o hudobných nahrávkach propagujúcich rasizmus či fašizmus. O čo hlasnejšie sa však tzv, „aktivisti“ za ľudské práva či „toleranciu“ rozhorčujú nad takýmito nahrávkami a kapelami, o to tichšie sú pri iných nahrávkach a kapelách. Akých, pýtate sa? Nuž poďme sa pozrieť na niektoré texty momentálne tak obľúbeného hudobného hudobného žánru – Hip Hop. 

„Kill the white people; we gonna make them hurt; kill the white people; but bay my record first; ha ha ha“ ( Zabi bielych, spôsobíme im utrpenie, zabi bielych, ale najskôr si kúp moju nahrávku, ha ha ha) „Kill the white people“, Apache, Apache Ain´t Shit, 1993, Tommy Boy Music, Time Warner, USA

 Aha, zabudli sme, že ide len o vyjadrenie názoruJ alebo to bolo myslené obrazne? Pozrime sa teda na iných hip Hopových „umelcov“. Mimochodom, ak by ste nevedeli, pojmom diabol či démon označujú títo „umelci“ bielych ľudí. 

Niggas in the church say: kill whitey all night long … the white man is the devil … the Crips a Bloods are soldiers I´m recruiting with no dispute, drive – by shooting on this white genetic mutnt … letś go and kill some rednecks … Menace Clan ain´t afraid. … I got the 380, the homies think I´m crazy becouse I shot a white baby, I said, I said, I said, kill whitey all night long … a nigga dumping on your white ass, fuck this rap shit, nigga, I´m gonna blast. … I beat a white boy to the motherfucking ground“, ( Negri v kostole hovoria, zabíjaj bieleho po celú noc … biely človek je diabol … Crips a Bloods sú vojaci a ja bez debaty robím nábor, strieľajte za jazdy na toho bieleho genetického mutanta … poďme a pozabíjajme pár červených krkov … Menace Clan nemá strach .. Mám 380, parťáci si myslia, že som blázon, pretože som zastrelil biele dieťa, mám v p…, neger, budem strieľať … Zadupal som bieleho do sku.venej zeme.) „Kill Whitey“, Menace Clan, Da Hood, 1995, Rap-alot Records, Noo Trybe Records, subsidiaries of what was called Thorn EMI and now is called The EMI Group, United Kingdom 

Strieľa si z Vás niekto? Skôr sa niekto chystá strieľať do Vás! 

„Like my niggas from South Central Los Angeles they Found that they couldn´t handle us, Blood, Crips, on the same squad, with the Essays ( Latino gangbangers) up, and nigga, it´s time to rob and mob and break the white man off something lovely“, ( Ako moji negry zo South Central Los Angeles, zistili, že nás nezvládajú, Bloods, Crips, na jednej strane, s Essaya ( hispánsky gangstri), je čas na rabovanie, nepokoje, pripravme bieleho muža o niečo milované. „ The Day the Niggaz Took Over“. Dr. Dree, The Chronic, 1993, Interscope Records, under Time Warner in 1993. 

„Bust a Glock, devils get shot … when God give the word me herd like the buffalo through the neighborhood, watch me blast. … I´m killeng more crackers than Bosnia-Herzegovina, each and everyday. … don´t bust until yau see the whites of his skin. … Louis Farrakhan … Blood and Crips, and little old me, and we all getting ready for the enemy“, (Vystreľ z Glocku, diabli sú zasiahnutí …keď mi Boh povie, zhromaždíme sa v susedstve ako bizóny, sleduj, ako pálim … zabíjam viac bielych než Bosna-Hercegovina, každý deň … nestrieľaj, kým nevidíš bielemu do očí, belobu ich kože … Louis Farrakhan … Bloods and Crips, a trochu starého ja, a sme pripravení na nepriateľa.) „Enemy“, Ice Cube, Lethal Injection, 1993, Priority Records, Thorn EMI, now called THE EMI GROUP, United Kingdom 

A tak by sa dalo pokračovať ….. 

Je pravda, že anglický jazyk a americký černošský slang je prekážkou k pochopeniu textov týchto, i mnoho ďaľších, hip hopových spolkov. Pýtam sa však vás, rodičov: Máte záujem na tom, aby vaše deti vyrastali na takomto druhu hudby? Odpoveď je už na vás.

… freeman…