Slovania a ich mytológia a kultúra

Dávne národy a kultúry, napríklad Vikingovia, Kelti, Egypťania a ďalšie, zanechali po sebe veľké množstvo informácií. Čo však mladí Slovania vedia o svojich predkoch? Sama som sa v škole pýtala pár spolužiakov. Je zarážajúce, že všeobecne mladí ľudia poznajú iba boha Peruna a Morenu. Poniektorí približne určili príchod Slovanov na naše územie. Prečo je to tak???Začalo to už skôr, ako si myslíme.

V čase expanzie totiž Slovania mali iné problémy ako spisovať teologické záležitosti, hlavne keď nepoznali písmo. V dnešnej dobe sú Cirkevné spisy (väčšinou zákazy) najhlavnejšími zdrojmi.Vďaka ústnemu podaniu a kresťanskej snahe zničiť všetko nekresťanské, dnes nemáme dostatok informácií. Prenikaniu kresťanstva do pohanskej spoločnosti nič nebránilo. Zo začiatku dve viery žili vedľa seba v mieri, dokonca ľudia prijali Krista ako ďalšieho boha. Slovania sa líšili tým, že svoju vieru nepresadzovali násilím, ani kvôli nej neviedli vojny. Problém nastal, keď Byzantská ríša začala prostredníctvom kresťanstva šíriť svoj mocenský vplyv. Zavedenie nového náboženstva však neznamenalo okamžitý zánik starých tradícií a viery. Veď tá bola v ľuďoch hlboko zakorenená. Kresťanstvo sa s tým však vyrovnalo po svojom. Bohovia boli degradovaní na démonov (besov). Funkcie niektorých silno uctievaných bohov boli prenesené na svätých. Zamedzilo sa tiež sláveniu sviatkov. Napríklad Fašiangy (Cirkvou dlho zakazované), Vianoce (slovanský sviatok zimného slnovratu, 25.12.) Veľká noc (sviatky jari a plodnosti), Svätojánske pálenie ohňov (oslava letného slnovratu).

Dokonca vznikli nové verzie povesti o vzniku sveta. Z najstaršej povesti poznáme iba strohú kostru, na ktorú existujú ďalšie variácie a príbehy. 

Na začiatku bolo všade more, dub a dva holuby. Jeden predstavoval dobrého a druhý zlého boha. Dobrý poslal zlého  na dno mora po piesok. Zo začiatku sa mu to nedarilo no nakoniec ho vyniesol a dobrý boh z neho vytvoril úrodnú zem, zlý si ale trošku nechal a z tejto neskôr vznikli skaly a bažiny. 

Pokresťančená verzia je však rozsiahlejšia.  

Na začiatku vekov bola veľká tma. V tej tme bolo Zlaté vajce, v ktorom prebýval Rod – pôvodca všetkého.Rod zrodil lásku – Ladu – matku a silou lásky rozbil zvnútra Zlaté vajce a stvoril Vesmír – nespočítateľné množstvo hviezdnych svetov a tiež náš svet.

Slnko vyšlo z Jeho tváre, Mesiac z Jeho hrude, Svetlé hviezdy z Jeho očí,Jasné zore z Jeho obočia,Temné noci z Jeho myšlienok,Bujné vetry z Jeho dychu. „Kniga Koljady“ Tak Rod zrodil všetko, čo vidíme okolo. Všetko, čo nazývame Prírodou.

Potom Rod vypustil zo svojich úst dych, z ktorého sa zrodil Svarog – Nebeský otec a vták Mater Sva. Vytvoril vody veľkého mora, z ktorého vystúpila na hladinu Zemská kačica, ktorá porodila mnohých bohov a démonov. Nakoniec vytvoril kameň bytia Alatyr, ktorý vhodil do mora a stal sa stredom Zeme. Svarog ukončil stvorenie sveta. Stal sa hospodárom Zeme, vladykom Nebeského cárstva. Potom Svarog rozostavil po svete dvanásť obrovských stĺpov, ktoré podopierali nebesá. Svarog spolu s Rodom patrili k staršej generácií bohov, ktoré postupne stratili svoju funkciu a boli nahradení mladšími. Pred expanziou uctievali Slovania spoločných bohov. Po tom, ako Slovania dobyli územia, dostali sa pod vplyv cudzích etník alebo sa do popredia dostali kmeňoví bohovia. V každom prípade niektorí zostali spoloční pre všetkých aj naďalej.

 … JARIJA ….