PF 2008

Všetkým naším priateľom, aktivistom a sympatizantom želáme

Všetko najlepšie do roku 2008.

Nech je tento lepší ako tie predošlé a spoločnými silami sa nám podarí pričiniť sa o lepšiu budúcnosť bielych detí. 

Hlavu Hore