Všeslovanskí bohovia

SVAROG – okrem toho, že dotvoril svet a bohov, bol bohom slnka, ohňa, nebeského tepla a svetla. Solárnu funkciu neskôr prebral jeho syn Dažbog (Svarožič). 

ROD – božstvo ľudského osudu. Je záhadnou „bytosťou“ súvisiacou s vlastným aktom zrodenia človeka a vznikom rodu. Podľa niektorých názorov bol všeobecným stvoriteľom – tvorcom.Rožanice, ženské proťajšky Roda, vystupujú vždy v množnom čísle. Sú to bytosti určujúce pri narodení ľudský osud. Nazývané tiež sudičky. 

PERÚN – vládca bohov. Je bohom búrky, blesku a hromu, ochranca pred zlým a symbol spravodlivosti. V prírode ho symbolizuje dub ako najsilnejší zo všetkých strom a aj vďaka tomu, že do dubov udrie najviac bleskov.Z dní mu je zasvätený štvrtý deň týždňa – perendan.Okrem Slovanov ho uctievali aj Balti a pre Varjagov (Vikingov) žijúcich na slovanských územiach zastupoval Thora. Bol hlboko vrytý do ľudského povedomia a ani kresťanstvu sa ho nepodarilo vymazať. Nahradil ho však sv. Iľja Gromovnik. 

VELES – boh stád a dobytka, boh úrody a hojnosti. Takisto je ochrancom volchvov (čarodejníci, veštci, najvzdelanejší ľudia u Slovanov). Je jedným z najdôležitejších bohov. Uctievali ho aj Fíni v styku so Slovanmi. 

DAŽBOG – syn Svarogov preberajúci jeho funkcie. Boh ohňa a slnka, nazývaný aj Svarožič. No v poniektorých spisoch sa uvádza ako druhý syn Svarogov. Prvý bol Svarožič. U polabských Ratarov známy aj ako Radegast. Obetovali mu ovce, dobytok aj ľudí alebo kresťanov. Medzi inými takto skončil aj nemecký biskup ján z Marienburgu. 

LADA – domnelý vojnový boh poľských Slovanov zaznamenaný až v Cierkevných zákazoch z 15. storočia. V českých a ruských stredovekých svadobných piesňach sa na konci veršov opakuje zvolanie Lado !– v zmysle milenka. Vďaka čomu bola považovaná za bohyňu lásky, čo je však neopodstatnené. 

PROVE – podliehal mu výkon práva a spravodlivosti. Tiež mu bol zasvätený dub. Mal význam pri konaní súdov. Sú zaznamenané správy o veľkej neochote prisahať na jeho meno, čo bolo spájané s obavou, že ľudia nebudú schopní túto prísahu splniť. 

ČERNOBOH –  vzývaný ako boh všetkého zlého, majúci vládu nad všetkým nešťastím. 

BELBOH – protipól černoboha

 Ďalší:MOKOŠ, TRIGLAV, TROJAN, ŽIVA

… JARIJA ….