Veľký sprisahanecký proces roku 1944: Osobné spomienky

(Prednáška prezentovaná na 6. medzinárodnej revizionistickej konferencii)

David Baxter 

Mám česť diskutovať tu o historickej udalosti, v ktorej som hral osobnú úlohu – notoricky známom sprisahaneckom procese roku 1944. Ako kresťan som už dávno odpustil tým, ktorí boli zodpovední za prenasledovanie amerických občanov a  nemám dôvod niekoho drviť. Niečo z toho, čo poviem, sú iba osobné spomienky, zatiaľ čo niečo je neoddiskutovateľným faktom. To musia zvážiť historici, ja píšem ako svedok histórie.

Pred debatou o samotnom procese je nutné načrtnúť niečo z jeho pozadia. Vždy som bol idealistom a dejepis bol v škole mojím obľúbeným predmetom. Preto som bol v mladosti značne ovplyvnený knihou Edwarda Bellamyho Looking Backward. Stal som sa zapáleným socialistom a vstúpil som do Socialistiskej strany, v tom čase tretej najväčšej politickej strany v Amerike. No stále som bol nacionalistom a predpokladal som, že socializmus bude pre našu krajinu a ľud to najlepšie. Svetovláda nebola spornou otázkou a som si istý, že väčšina socialistických stúpencov Eugene V. Debsa by bolo proti nej. Zaujímala nás Amerika a jej ekonomický systém, ktorý bol v tom čase najnemilosrdnejším kapitalizmom, aký si človek dokáže predstaviť.

Následne som si veľmi obľúbil New Deal Franklina Roosevelta. Vo viere, že Rooseveltov program naplnil naše nádeje (no nevedomý si jeho svetovládnej filozofie), náš socialistický líder v štáte Kalifornia, Upton Sinclair, vstúpil do Demokratickej strany a uchádzal sa o post guvernéra. Bol som posledným registrovaným socialistom v okrese San Bernardino, no nakoniec som to vzdal a nasledujúc Sinclaira, pridal som sa k Demokratom. Dva roky som zastával funkciu prezidenta najväčšieho demokratického klubu v Kalifornii. Zatiaľ čo veľká hospodárska kríza zúrila na svojom vrchole, pracoval som ako W.P.A. supervízor. Verím, že Roosevelt učinil niečo dobré v krízovej legislatíve, Reconstruction Finance Corporation, bankových reformách na ochranu vkladov občanov, sociálnom zabezpečení a podobne.

Môj záujem o politické záležitosti nikdy neustal. Chcel som vypočuť obe strany každého problému. Následne ste ma mohli vidieť na komunistickom zhromaždení, stretnutí Ku-Klux-Klanu, Townsendovom prejave, židovskom anti-nacistickom zhromaždení či stretnutí Silver Shirts (Strieborné košele). Mimochodom, vodca Silver Shirts, William Dudley Pelley, bol o pár rokov neskôr jedným z mojich spoluobžalovaných v sprisahaneckom procese, spolu s dvoma vodcami German-American Bund z Los Angeles. Čítať ďalej