Z nášho mailu …..

…určujúce pravú hodnotu a kvalitu človeka sú činy a nie iba slová! 

Základom je myšlienka, nápad, ktorý sa zrodí v hlave človeka. Mnohokrát ide aj o dobrú, ľuďom prospešnú ideu. Často to však skončí iba pri prázdnych rečiach, nezmyselných hlbokých myšlienkach a nezrealizovateľných nápadoch!

Práve preto sa obraciam na všetkých,/ ktorí ste sa ešte stále nikam nezapojili/, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť bielych ľudí, a najmä detí, aby sa už konečne rozhýbali a začali svoje slová premieňať na činy!

 Pomôžme spoločne ľudom s projektu Hlavu Hore, každý v rámci svojich možností a schopností, aby mohli plniť ciele, ktoré si zaumienili. Už niekoľko krát dokázali, že to myslia vážne.

Mňa osobne najprv oslovila ich myšlienka, aj keď nie je ničím nová a unikátna, pomoc deťom a mladým. Bol som zvedavý ako vážne myslia tie svoje slová, ale ich akcie, ktoré už spravili a viem, že sa aj ďalej chystajú robiť ma presvedčili, že títo ľudia to naozaj myslia vážne. Ich prvá lastovička na Mikuláša oslovila pekných pár ľudí, a dokonca sa dostala aj do Česka, kde sa stretla s veľkým ohlasom a sympatiami, čím sa projekt Hlavu Hore dostal do širokého povedomia.  

Ďalej vyzývam aj tých ľudí, na pomoc ktorým bol tento projekt vytvorený, aby sa nehanbili alebo necítili trápne a ozvali sa. Či už ide o rodiny s deťmi, bez detí alebo mladých ľudí, ktorí si hľadajú cestu životom a myšlienka Národného Socializmu/ pro biela realizácia/ ich oslovila a chceli by vedieť ako a čo.

Kľudne napíšte na mail hlavu.hore@yahoo.com, a pýtajte sa na čokoľvek. Aj ja som tam napísal, a keď niekedy trvalo aj pár dní, kým som dostal odpoveď, odpísali vždy. Dnes máme vymenené ICQ, chystáme sa niekedy na osobné stretnutie a prispievam aj svojou troškou k ich snahe. 

mirkis