Detská kriminalita, čo s tým?

Agresívne správanie sa je charakteristické pre všetky deti medzi prvým a tretím rokom ich života. Jedná sa o normálne prejavy ako napríklad, ťahanie mačky za chvost, rozbíjanie hračiek…

Znepokojovať by nás mala skôr taká situácia, kedy dieťa prejavuje kruté alebo brutálne správanie sa voči svojmu okoliu, slabšiemu dieťaťu alebo zvieraťu bez náznaku ľútosti alebo pocitu viny.

Pomaly denne vidíme v správach alebo čítame v novinách o brutálnom trestnom čine, ktorý spáchali mladistvý, často úplné deti. Na internete sa stále častejšie objavujú videá, na ktorých si deti natočili ako niekoho bijú alebo inak týrajú.

Násilná kriminalita mladistvých je hrozivá svojou brutalitou. Zúčastňujú sa na nej aj celkom malé deti, rastie i počet dievčat.

Z pohľadu regiónov najviac trestnej činnosti pácha mládež v Prešovskom a Košickom kraji. Naopak, najnižšiu detskú kriminalitu podľa polície vykazuje Bratislavský a Trnavský kraj. Z toho chlapci sa na nej podieľajú desať ráz častejšie ako dievčatá.

Každý päťdesiaty zločin spáchaný vlani na Slovensku má na svedomí dieťa do štrnásť rokov. Deti nielen kradnú, lúpia, ale aj znásilňujú a vraždia. Zo správy o stave bezpečnosti na Slovensku vyplýva, že majetková trestná činnosť je u mládeže najčastejšou formou kriminality, a priznáva sa, že deti sa dopúšťajú  aj násilnej a mravnostnej trestnej činnosti, vyrastá celkom nový obraz kriminálnej scény. Čítať ďalej