Budapešť – Deň cti

V sobotu 9.februára 2008 sa v maďarskej metropole uskutočnilo spomienkové zhromaždenie, pri príležitosti obrany mesta v februári 1945 pred náporom „bolševických“ vojsk. Akcia nazvaná ako Day of honour, becsulet napja či Deň Cti má poukázať na hrdinskú obranu európskej civilizácie pred divokými hordami ázijcov bojujúcich pod červeným práporom. Vtedy statočne bojujúce oddiely waffen ss, wehrmacht, hitlerjugend a šípových krížov sa bili s marxistickými silami s veľkým nasadením a húževnatosťou.

Hoci ani mnohé hrdinské činy nedokázali zastaviť komunisticko – židovskú silu a následných 60 rokov sa stredná a východná Európa ocitla v zajatí tyranie a útlaku. Vtedy obetovalo svoje životy mnoho európskych synov a preto tento veľký deň navždy ostáva v našich mysliach a ako memento sa už 11. rok zišlo cez 2000 ľudí, aby si pripomenuli ich činy.

V zástupoch bolo počuť okrem domácej maďarčiny nemčinu, španielčinu, češtinu, poľštinu, chorvátčinu a iné jazyky. Námestie bolo ohradené kovovými zátarasami /plotmi/, na ktorých viseli zástavy a transparenty mnohých národno – socialistických spolkov Európy. Nástup bol „postavený“ v niekoľkých šíkoch pred provizórnym hrobom neznámeho vojaka.

Úderom druhej hodiny sa vystriedalo niekoľko rečníkov. Okrem Maďarov, za ktorých prednášali ľudia okolo BH HU , rečnil za Anglicko Stephen Swinfen ,,Swiny,, ,za nemeckú NPD Eckart Braeuniger, z mládežníckej org. Junge Nationaldemokration Robin Liebers, za španielsku Democracia National Luis Munoz a za zväz Nemecko- maďarského kamarátstva Matthias Fischer. V prejavoch bola vyzdvihnutá solidarita európskych národov, nazvané  „Bez šovinizmu a národnostnej neznášanlivosti medzi jednotlivými národmi Európy“ a položenie si otázky, kde vlastne smerujú biele rody.

Po prejavoch nasledovala Nemecká štátna hymna ,, Deutschland uberr alles,, Maďarská štátna hymna, pochod šípových krížov“ a následne stará Nemecká pieseň ,,mal som kamaráta,,.

Nasledovalo kladenie vencov a kytíc k hrobu.

Po tejto akcii sa uskutočnila v nočných hodinách hudobná produkcia na okrajovej časti Budapešti. Je smutné, že sa našlo niekoľko ľudí, ktorí sa zúčastnili iba koncertu a tento pietny deň využili iba na zábavu. Je na každom z nás, kto si zvolí aký prístup aj v budúcnosti k daným situáciám. My sme tam stáli a uctili si pamiatku hrdinov, pretože v spomínanej dobe nebojovali len Maďari a Nemci, ale takisto aj mnohí Slováci v uniformách Waffen SS ako dobrovoľníci. Oni sa dokázali obetovať, ich hrdinské činy ostávajú NEZABUDNUTÉ.

Dnes bremeno Európy leží na našich pleciach. Záverom sa chceme poďakovať naším kamarátom za prijemnú Maďarskú pohostinnosť. 

Solidarita a podpora

Národný Odpor Slovensko