SATANOVA SYNAGÓGA

SATANOVA SYNAGÓGA  Texe Marrs 

„Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu – ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana.” – Zjavenie 2:9 

Jedna jediná skupina je zodpovedná za doslova všetky vojny a krviprelievanie na tejto planéte. Táto skupina zla má len pár členov, no ako smrteľne nebezpečná chobotnica, jej chápadlá dosahujú a škrtia nespočetné množstvá nevinných obetí. Zasvätenci každej tajnej spoločnosti a medzinárodných organizácií, od Council on Foreign Relations (Rada pre zahraničné vzťahy) a jezuitov cez Bilderbergovcov a Order of Skull & Bones (Rád lebky a kostí), poslúchajú diktát tejto tajomnej skupiny a roztrasení stoja pred jej vodcami.

Touto skupinou, o ktorej hovorím, je Satanova Synagóga, starodávna, no predsa moderná, elita, tak mocná politicky a tak rozprávkovo bohatá, že i minulosť bola zmenená, pretvorená a revidovaná, aby bola v súlade s nimi preferovanou verziou temnej, totalitnej budúcnosti ľudstva.

Povahou náboženská, Satanova Synagóga je vo svojej podstate groteskným satanickým kultom. Jej veľrada pozostáva z veľkňazov Lucifera, ľudí, ktorí doslova uctievajú smrť, zatiaľčo praktizujú sexuálnu mágiu a okultné rituály najčernejšej podstaty. 

Fanatická podpora sionistov 

Bohužiaľ, táto luciferiánska spoločnosť veľkňazov je podporovaná veľkou skupinou viac ako 18 miliónov ľudí po celom svete, ktorí sa nazývajú „Židia“. Mnohí z nich Satanovu Synagógu fanaticky podporujú. Nazývajú sa „sionisti“. Iní Židia poskytujú tejto Spoločnosti iba nominálnu podporu. Čítať ďalej