SATANOVA SYNAGÓGA

SATANOVA SYNAGÓGA  Texe Marrs 

„Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu – ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana.” – Zjavenie 2:9 

Jedna jediná skupina je zodpovedná za doslova všetky vojny a krviprelievanie na tejto planéte. Táto skupina zla má len pár členov, no ako smrteľne nebezpečná chobotnica, jej chápadlá dosahujú a škrtia nespočetné množstvá nevinných obetí. Zasvätenci každej tajnej spoločnosti a medzinárodných organizácií, od Council on Foreign Relations (Rada pre zahraničné vzťahy) a jezuitov cez Bilderbergovcov a Order of Skull & Bones (Rád lebky a kostí), poslúchajú diktát tejto tajomnej skupiny a roztrasení stoja pred jej vodcami.

Touto skupinou, o ktorej hovorím, je Satanova Synagóga, starodávna, no predsa moderná, elita, tak mocná politicky a tak rozprávkovo bohatá, že i minulosť bola zmenená, pretvorená a revidovaná, aby bola v súlade s nimi preferovanou verziou temnej, totalitnej budúcnosti ľudstva.

Povahou náboženská, Satanova Synagóga je vo svojej podstate groteskným satanickým kultom. Jej veľrada pozostáva z veľkňazov Lucifera, ľudí, ktorí doslova uctievajú smrť, zatiaľčo praktizujú sexuálnu mágiu a okultné rituály najčernejšej podstaty. 

Fanatická podpora sionistov 

Bohužiaľ, táto luciferiánska spoločnosť veľkňazov je podporovaná veľkou skupinou viac ako 18 miliónov ľudí po celom svete, ktorí sa nazývajú „Židia“. Mnohí z nich Satanovu Synagógu fanaticky podporujú. Nazývajú sa „sionisti“. Iní Židia poskytujú tejto Spoločnosti iba nominálnu podporu.

K miliónom sionistických Židov sa horlivo pripája množstvo nežidov, ktorí sa taktiež chvália svojím sionizmom. Kým títo nežidovskí podporovatelia si z veľkej časti žalostne neuvedomujú konečný cieľ Satanovej Synagógy, ich podpora a služba pre Lucifera pomáha poháňať nekonečné úspešné kampane revolúcií, vojen, hladomoru, finančných katastrôf a krviprelievania zo strany globálnej Satanovej Synagógy.

Existuje však pár Židov – ale skutočne iba pár – ktorí boli schopní uniknúť takmer neodolateľnému duchovnému impulzu spojiť sa so Satanovou Synagógou. Ich únik bol umožnený kvôli ich viere v toho Jediného, ktorý má moc odporovať zovretiu Zlého. Mám samozrejme na mysli Ježiša Krista, nášho Pána, Zachráncu Izraela. Ale pozor! Objavil som, že mnoho Židov, ktorí tvrdia, že sú „kresťania“ sú v skutočnosti sionistickými podvodníkmi. Maskujúc sa ako „mesiánski Židia“, v skutočnosti sú maskovanými propagandistami Satanovej Synagógy. „Po ovocí ich spoznáte.“ 

Na odhalenie tejto skupiny sa vyžaduje odvaha 

Berúc do úvahy dokázaný fakt, že elitistickí Luciferovi veľkňazi, ktorí predstavujú Satanovu Synagógu, a ich služobníci kontrolujú políciu a špionážne orgány Veľkého Brata a vlastnia každé väčšie knižné vydavateľstvo na svete, len zriedka sa vydá kniha, ktorá má potrebnú odvahu na odhalenie neustále pokračujúceho sprisahania tejto odpornej skupiny.

Som preto veľmi potešený, že mysliacim mužom a ženám môžem doporučiť excelentnú, novú publikáciu, The Synagogue of Satan britského autora Andrewa Hitchcocka. Zistíte, že ide o užitočného, objavného a presného historického sprievodcu temnými zločinmi a udalosťami, ktoré poháňali Satanovu Synagógu k priepasti svetovlády. Táto nová kniha pána Hitchcocka na mňa učinila tak veľký dojem, že som sa dobrovoľne podujal napísať úvod pre jej americké vydanie, ktoré je s potešením vydané a distribuované pod hlavičkou nášho vydavateľstva RiverCrest Publishing.

Výraz Satanova Synagóga má svoj pôvod v Biblii. Ako poznamenáva pán Hitchcock, kniha Zjavenia v Svätej Biblii svoje slová neprikrášľuje. Boh nás varuje pred strašnou a diabolskou mocou uplatňovanou v posledných dňoch tým, čo identifikuje ako „Satanovu Synagógu“. 

Židia, ktorí nie sú Židia 

Čo je však najfascinujúcejšie, je to, že Písma nám jasne hovoria, že vodcovia zla tejto spoločnosti nie sú Židia! Áno, tvrdia o sebe, že sú Židia, a svet ich ako Židov uznáva, dokonca ako „Izrael“, ale klamú! Počúvajte, čo odhaľuje Božie Slovo: 

„Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu – ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana.” (Zjavenie 2:9) 

Deprimujúce, však? Títo skazení obchodníci so svetovládou chcú, aby sme verili, že sú Židia, chvástavo sa hlásia k Izraelu ako svojmu dedičstvu. No v skutočnosti sú rúhavými klamármi. Čo sa to deje?

Páni Satanovej Synagógy dnes majú mimoriadny vplyv na médiá. Väčšina ľudí verí pro-sionistickej propagande, ktorá denne prúdi z Hollywoodu, New Yorku a Washingtonu. Je preto logické, že priemerný človek ľahko podľahne tejto Lži. Ľudia po celom svete veria týmto veľkým, dobročinným vodcom, ktorí vravia „Sme Židia“, že sú presne to: Židia. Niet divu, že apoštol Pavol varoval, že Satanovi učeníci prídu v prevlečení ako „kazatelia spravodlivosti“ a ako „anjeli svetla“.

V prípade pätolízačov Satanovej Synagógy, tí k nám prichádzajú preoblečení za „Božích vyvolených“, ako „Izrael“, ako Rasa vyvolená Bohom, aby z nej v budúcnosti vzišiel Mesiáš (nie Ježiš!) na večné časy. My sme Židia, pyšne sa chvascú, a zároveň tvrdia, že iní – to jest nedokonalé nižšie a podradné rasy – majú od Boha danú úlohu ich žehnať, nasledovať vedenie Židov, klaňať sa im a slúžiť im ako „Božím vyvoleným“.„Áno,“ vysvetľujú arogantne, „sme Židia, a vy ste goyim (dobytok) a my sme boli božím nariadením vyvolení vládnuť vám a nad celou planétou.“

Židovská dominancia v médiách je tak úplná, že Američania sú ponechaní v temnote nevedomosti o židovských zločinoch z nenávisti a ich zverstvách. V roku 1994 v izraelskom Hebrone vzal Baruch Goldstein samopal do moslimskej mešity počas modlitieb. Goldstein, veriaci v židovskú svätú knihu Talmud, ktorá učí, že Židia sú nadradená božská rasa, ale že nežidia sú ako hmyz a dobytok, surovo zmasakroval 29 neozbrojených veriacich a zranil ďalších 125.

Dnes je Goldstein v Izraeli a v židovských komunitách po celom svete hrdinom. Rabíni ho zobrazujú ako „svätca“. Pri jeho hrobe sa na výročie hebronskej masakry konajú oslavy. O tom všetkom židovské médiá informujú, čo je však skryté pred obyčajnými Američanmi.

Dôverčiví horliví kresťania milujúci lož 

Aj keď je to šokujúce, tvrdenia židovských podvodníkov o rasovej a duchovnej nadradenosti boli akceptované väčšinou kresťanských evangelikánov ako legitímne, autoritatívne a pochádzajúce priamo od Boha. Kresťanskí evangelikáni tvrdia, že údelom nežidov je skloniť sa a poskytnúť „Židovi“ a ich novosformovanej politickej entite, Izraelu, božský status, inak sa Boh rozhnevá a potrestá tých, ktorí Židom a ich umelo vytvorenému národu, „Izraelu“, odporujú.

Je smutné, že sa dnes snáď nenájde pastor či kazateľ, ktorý by mal duchovnú múdrosť, či len zdravý rozum, aby položil kardinálnu otázku: „Kto je touto Satanovou Synagógou, pred ktorou nás Boh v knihe Zjavenia varoval?“ A zdá sa, že sa nikto neopýta súvzťažnú otázku: „Kto sú títo skazení podvodníci, pred ktorými Boh varoval, že budú hovoriť, že sú „Židia“, ale nie sú, lebo lžú?“

Jedna vec je istá – Biblia považuje týchto falošných, lživých židovských podvodníkov za nebezpečné, vraždiace nástroje v rukách ich pekelného pána, Satana. Zjavenie 2:10 uvádza, že Satanova Synagóga uvrhne niektorých kresťanov do väzenia a mnoho ďalších zavraždí. Ich sprisahanie zla na dobytie sveta potajomky a s použitím klamstva nakoniec zavŕši nebezpečná Hodina Pokušenia pre celé ľudstvo (Zjavenie 3:10). Prečo nás teda dnešní pastori a kazatelia nevarujú, aby sme bdeli a mali sa na pozore pred týmito podvodníckymi Židmi zo Satanovej Synagógy?

Je to akoby moderní potomkovia Atillu Húna, Džingischána či japonského cisára Hirohita falošne prehlasovali, bez absolútne žiadneho dôkazu na podporu svojho tvrdenia, že sú „Židia“, a celý svet mal pochabo akceptovať ich nezmyselné a nevedecké nároky na rodokmeň.

Ich osud odhalený v Písme 

Sám Ježiš Kristus prorokoval, že všetci, ktorí sa spolčia so Satanovou Synagógou, vrátane miliónov podvedených evangelických kresťanov, ktorí nerozumne odmietajú – či neberúc do úvahy – Ježišovo varovanie o tejto skazenej luciferiánskej kultovej skupine, istého dňa uvidia, ako ich sionistické plamene pohlcujú plamene. V ten deň budú mäsiari dejín nútení plaziť sa pri nohách tých, ktorých Satanova Synagóga tak zlomyseľne a kruto olupovala, prenasledovala a vraždila. 

„Hľa, dám ti zo Satanovej Synagógy tých, čo hovoria, že sú Židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem.“  – Zjavenie 3:9 

Translation © 2007 by The Christian Freeman 

DodatokThe Christian Freeman Napriek tomu, že pastor Marrs patí k mojim obľúbeným autorom, musím uviesť, že nesúhlasím s jeho ponímaním prvých kapitol knihy Zjavenia ako nejakej budúcej udalosti – i keď je pravda, že história sa zvykne opakovať. Rovnako tak nesúhlasím s jeho názorom, že Židia – ako ich poznáme dnes – prijmú Ježiša za Spasiteľa.Predpokladám, že najväčšie nedorozumenie vyplýva z použitia tradičného prekladu Písma, kde miesto termínu „Júdejci“ v Zjavení 2:9, 3:9 je použitý výraz „Židia“, čo zvyčajne vedie čitateľa k nesprávnemu identifikovaniu moderných Židov (vskutku Satanovu Synagógu) s potomkami kmeňa Júdu. Z tohto pohľadu sú Židia skutočne podvodníci, vydávajúci sa za Júdejcov, ktorými – ako potomkovia Chazarov – skutočne nie sú, ani duchovne, ani fyzicky.

42 komentárov

 1. dufam, ze Vas neodradi, ze je tak kus krestansky ladeny clanok…. lebo mna neodradilo a podla mna je to velmi dobry clanok….. a v podstate aj ked nie som veriaca beriem, ze Jezis, krestanstvo a tak…su neoddelitelnou sucastou hystorie ludstva … ci uz berieme Jezisa za Boha alebo len nejakeko vynimocneho cloveka ….. preto odporucam clanok precitat…. uplne presne odhaluje ako sa tzv. Zidia zahravaju so zivotmi nas vsetkych

 2. venujme tomu vacsiu pozornost

 3. krestanstvo bolo doslova vymyslene v rimskej risi na stabilizovanie spolocnosti,to je neodskriepitelny fakt. boli prijate prokrestansky ladene dogmy,ktore krestanstvo de facto odstartovali.
  jezis je presna kopia egyptskeho boha slnka, Ra, ktory ako ma uz v mene, nieje nic viac,len slnko samotne, poznavacie zhamenia su dobodky zhodne.
  krestanstvo je zidovsky vymysel,vec co viac si mozu priat,ako miliardu hlupakov,ktory do teba chlebom,ked ty do nich kamenom?z krestanov sa za tie roky stali ovecky,ktore si niekto pekne nezenie tam,kde budu chciet a oni tam tichucko pocupitaju

 4. crovax: nedoškriepiteľný fakt? som Ťa pokladal za inteligentejšieho, okrem toho, urážaš mňa a moju vieru. Na mudrovanie založené na Zeitgeist sa Ti môžem zvysoka … ak nemáš potuchy o kresťanstve, nepíš o ňom, urobíš lepšie. Sláva Kristu!

 5. toto bude diskusia ….. he ….. ja som ateista …. ale verim, ze Jezis, ako osoba, clovek zil ….. avsak, podla mna to bol nejaky clovek, ktory dokazal veci, ktorym ludia tej doby nevedeli pochopit, koniec koncov aj dnes sa taky ludia najdu, vznasajuci sa mnich na ktoreho kukame s uzasom a nik nevieme ako to funguje, …. len dne sme vsetci vzdelanejsi, informovanejsi, proste aspon teoreticky sa vacsina tychto “zazrakov” vysvetlit vie. V tej dobe to ludia nevedeli, preto pokladali Jezisa za boha. … to ako to dopadlo …. to je uz uplne ina pesnicka podla mna….. preto je myslim dost podstatne akceptovat medzi sebou ci niekto veri alebo nie a neurazat sa navzajom, koniec koncov dodnes nik nedokazal ani existenciu ale ani ne-existenciu boha … myslim, ze mame spolocneho nepriatela, a to zidov, ktory si prisvojili vsetko co im akym kolvek sposobom pomaha a pomahalo v upevnovani moci nad svetom a lumi

 6. admin: nebude žiadna diskusia. nevidím dôvod toto tuná rozoberať, ale aspoň nech sa potom nečuduje, že existuje skutočne iba pár nekresťanov, s ktorými som ochotný nejako bližšie spolupracovať. Na rôznorodosť názorov doplatil The Order i ďalší – ďakujem, neprosím.

 7. freeman: Sorry, že sa miešam do vašej 3, ale nedá mi nepovedať ti, že niekedy treba aj menších ústupkov, kompromisov… hlavne, keď sa zdá, že si tu jediný taký a ostatní sú “neveriaci”, no možno sa zas mýlim…

  K tej spolupráci- ja som mal prvú frajerku silne veriacu katolíčku a ja som pritom bol zarytý ateista…, ale mali sme sa radi a neriešili sme to, “hľadali” sme čo nás spojovalo/ skupina Elán, kultúra…/, a ni takéto rozdiely… – verím, že chápeš pointu

 8. pozri freeman,tvoj problem je,ze zijes v iluzii,ze sa na zem pozeras s oblaku,ale pozor,dopad byva o to tvrdsi.
  len preto,ze som vyslovil svoj nazor,sa ty uchylujes k osobnym invektivam.pozri mne je fuk,co si myslis o mojej inteligencii,fakt je ten,ze ty si svoju prave predviedol.
  to co si ukazal patri presne k ludom ako ty,veriacim,ktori su svojim sposobom zakomplexovani a absenciu argumentov sa snazia vybalancovat osobnymi invektivami. bravo
  paralela jezis-ra nieje zo zeitgeistu,je to vseobecne znamy fakt,ktory si overis jednoducho a pohodlne.ale naco by si sam sebe dokazoval,ze sa mylis,vsakze? pozri,mne je uplne fuk,comu veris,je to tvoja vec a ja ti to neberiem,na krestanoch ma ale irituje ich snaha srat sa do zivota ludom,ktori neveria,este mam zivo v pamati snahu zaviest povinne nabozenstvo,aby sa deti molili pred vyucovanim k niecomu v co neveria.pride mi to prizemne a obmedzene,vnucovat druhym svoju vieru.

  bozstva vznikli v praveku,ked intelektualna urven pracloveka, jeho schopnost analyzovat javy v okolitom svete a jeho technologicka uroven rovnako ako poznatky o fungovani a prirodnych ukazoch bola na bode mrazu. preto si chudak praclovek v tom jeho oriesku nedokazal vysvetlit,preco strom hori,ked donho slahol blesk, preco zase snezi a preco ma zase plesen medzi nohami,ked sa umyval pred dvoma rokmi,on si chudak nevedel vysvetlit vobec nic a preto mal na vsetko nejake bozstvo,lebo inak si tie ‘zahady’ a ‘zazraky’vysvetlit nevedel a tym padom ich prisudzoval vyssej moci,ktoru stotoznoval zvacsa do ludskej podoby(aj ked mame vela zvieracich bozstiev a rovnako ‘polo’).
  ja zijem o ‘par’ tisicroci neskor,pokrok technologii nam umoznil zistit, ze ked slahaju blesky z neba nemusime zarezat svinu,aby sa na nas ten hore prestal hnevat, lebo problem je uplne inde.takto je to aj v inych sferach.to je proste fakt,v ktory verim ja,mozno ako ty veris vo svojho boha.ako som povedal,kludne si ver,ja ti to neberiem ani ta v tom nebudem obmedzovat,zatial to robili len krestania,dobre vieme o upalovani atd.
  kazde nabozenstvo je totiz potencialny zdroj fanatizmu,lebo ludia veriaci vo vyssie ciele(bozske)dokazu masovo vrazdit,lebo pre nich ludsky zivot v porovnani s volou boha nic neznamena.ked vidim rozne sekty v usa,ktore tiez ‘veria’ ako zabijaju(a su ich stovky,ak nie tisice) je mi na grcanie,ako hlboko moze clovek klesnut,ze nedokaze byt hrdy sam na seba a verit v seba a potrebuje niekoho,kto ho bude niekam viest a ukazovat mu smer.

 9. mirec1484: kompromisy môžu fungovať vo vzťahu dvoch ľudí (a mali by, domnievam sa), lenže tuná sa bavíme o niečom inom. A ako so už napísal v odpovedi pre adminku, netreba sa čudovať, že nemám chuť spolupracovať s ľuďmi, ktorí urážajú druhých a na druhej strane sa hneď urážajú sami, keď sa voči takémuto konaniu niekto ohradí.

  crovax: nevidím nikde osobné invektívy, ale na to si tuná majster aj tak Ty, mám ten dojem. Ale ako som aj tu uviedol, túto diskusiu nemienim rozvádzať. Ak sa niekomu článok nepáči, nech ho nečíta. Toľko k tomu.

 10. Knihu Synagoga Satana som si precital uz minuleho roku.tam je zhruba opisana historia tzv, Zidov od riku 740 AD ,hlavne su tam vsetky tie zlociny ,ktore napachali za tie starocia .
  Ten vers z Biblie nie je spravne prelozeny.lebo slovo Zid v Anglictine Jew je nema v Biblii co robit .Slovo zid-Jew ma byt spravne prelozene Judean( Yudean ),spravny preklad je takto;

  “..i ruhanie tych co hovoria,ze su Judejci a nie su,ale su Synagogou Satana!”

  Kmen Judah z Biblie boli cista BIELA rasa Ked sa nasli zvitky v jaskyni pri mrtvom mori v roku 1947 ,tam je opisane ako vyzeral,kral David, Abrahamova zena,Jacobova zena,ich pokozka bola cisto biela,ciste modre oci a vela innych veci. Pisatelia Biblie boli nasi Europsky predkovia.Ti co si dneska hovoria zidia su v Biblii ti Farizeji,Sadducees,Herodeans.
  Nasa rieka Dunaj v Anglictine Danube ,Dan-ube ,najdite si v Biblii V knihe Mojzisovej kmen DAN , Dani a Sweden to su potomkovia z kmena DAN.Praslovania prisli na nase uzemie zo svatej zeme cez Kaukaz,preto nas na zapade a v Amerike volaju Caucasian-Kaukazian.
  Mam este lepsiu knihu na tzv.Zidov ,nazov knihy je”Thirteenth tribe” od autora Arthur Koestler .Autora tejto knihy a jeho manzelku zidia zabili na Manhattne v New Yorku zato ,ze opisal ,ze terajsi zidia ,Khazari,Magyari,Hun-gars,pochadzaju z Asie,Cinania ich vyhnali z Asie hlavne HUNOV a postavili Cinsky mur,aby sa nemohli vratit.Jedna z najlepsich knih ,hlavne pre Slovakov a bielej Europe.

  Tuto knihu mozem zaslat redakcii alebo kazdemu osobne s dovolenim redakcie HH.
  Texe Marrs je dobry chlap,ale vela veci sa mu pletie v hlave .Kniha Synagoga Satana,by mala byt na povinne citanie v kazdej triede po celej Europe .

 11. Pre ATEISTOV.V co verite,ze sme z opice?Mozem Vam poslat link. na film o DNA a zarucujem vam,ze zacnete mysliet a prejde vas ateizmus ako psa auto.Nase DNA, hlavne bielych ludi je tak astronomicky zlozite a pracuje tak perfektne,ze sa vam zarosia sosovky aj zrenicky.Zlozenie oka je tak zlozite a perfektne,ze dnesna technologie je proti tomu ako koleso z rebrinaka.Na konci toho filmu byvaly ateista z Princeston university hovori,ze tvorcom naseho DNA nasim Tvorcom musel byt BOH ,lebo take nieco ani Super Human nevitvori za milion rokov.
  Boh stvoril Adama jeho DNA ,otom vlastne Biblia pise. Evu stvoril Boh z rebra Adama,lebo v rebre je najkoncentrovanesia zlozka ludskeho DNA.Pozrite si StaroHebrejsky lexikon co znamena slovo Adam.Adam bol prvy biely muz. Skoro cela Biblia je pisana v obrazoch,preto jej ludia malo rozumeju.Hlavne farari,ktorisi urobili s Biblie vo Vatikane business a nevedia ocom ta Biblia vlastne je.Tomu kto pise o Jezisovi tie nezmysly,vravim len to,ze nebol Zidom,bol jednym z nas.^ stop vysky ,zlatiste vlasy ,cistokrvny biely z kmena JUDAH-nie zid. Zid je prasiva rasa hadov,tak ich nazval sam Jezis. Nenci a Thule otom dobre vedeli,preto cistili Europu od tej pliagy.Je mi luto tych ateistov nic viac,lebo su to moji zabludeni bratia.
  Pytajte si ten film o DNA poslem Vam ho !!!Najblizsia rec k StaroHebrejstine je Wellsky jazyk,anglictina je 65% StaroHebr.Aj Slovencina ma vela slov Zo Starohebr. Semeno sa povie ZERAH ,slovensky ZRNO,vychodniari ZARNO,slovo kacer.slucha a vela vela innych. Ateisti ????

 12. Michal zaujimave prispevky.suhlasim s tvojimi nazormy i ked mozno sa predsa v niecom rozchaddzaju.ale s vacsiny suhlasim.

 13. Michal: Garantujem ti, že žiadneho rozumného ateistu, ktorý má “všetkých doma pohromade” neprejde “náš” ateizmus ako psa auto!” To, že neveríme v boha nie je len o stvorení Zeme a človeka, opiera sa o vedecky podložené, preukázateľné fakty!

  Mne tiež hustili do hlavy od malička tieto “kresťanské” …, či to boli babky al. aj učiteľky v družine, no a možno som tomu vtedy aj čiastočne veril, no teraz už nie som “zmanipulovatelný”, a aj keby v tom filme tvrdili tí dotyční ľudia hocičo, bolo tam ukázané kadečo, tak už viem a poznávam to každý deň, že v konečnom dôsledku som “na všetko” SÁM…!

  Priznávam, že všetko si neviem ani ja vysvetliť, napr. magnetickú horu v Grécku- to som videl na vlastné oči, ako išiel autobus sám do kopca!- ale neriešim to…

  Tvrdím, je niečo medzi nebom a zemou, ale ako som to raz niekde počul/ stotožňujem sa s tým/: Boha si vymysleli “páni- múdrejší jedinci”, aby udržovali celý pospolitý ľud/ prostí obyčajní jedinci/ v poslušnosti a nevedomosti. Zatiaľ čo ľud drel na poliach až do úmoru, po večeroch sa modlil, tak páni sa vytešovali z jeho sprostosti, naivnosti… a mali vždy ľahký život a bohatstvo!

  Toto je veľmi diskutabilná téma, tak VÁS VŠETKÝCH KRESŤANOV poprosím VY NÁM ATEISTOM NENÚTTE SVOJU PRAVDU a MY VÁM NEBUDE VNUCOVAŤ TÚ NAŠU! Ďakujem!

 14. Ak som niekoho urazil mojím vyššie uvedeným príspevkom, bolo to neumyselne, ja rozdeľujem ľudí podľa iných “merítok”…

 15. mirec1484: vieš, keď sa tu objavil článok o mytológii, nejako nikto nenamietal…to je zvláštne, že? to nikomu nevadí :-))) ale náhodou sa spomenie kresťanstvo, a už je zle…hlavne nezabudnime ospevovať The Order, kde väčšina členov boli kresťania…
  myslím, že po takýchto názoroch prestanem na tento blog prispievať úplne. Nevidím dôvod.

 16. priatelia …. neviem ale myslim, ze je v podstate uplne jedno ci verime v Boha, Odina, Peruna alebo mimozemstanou …. toto nie su veci, ktore by nas mali rozdelovat… vsetci mame pred sebou jednu spolocnu ideu… Narodny socializmus … a skoda takychto rozbrojov

 17. Tvorcom tej vasej vedy,milionov a bilionov rokov bol Lenin a ten zomrel na Syfilis.

 18. freeman: články o mytológii a pod.- sú to väčšinou len také báje, legendy, rozprávky- no a tak ich aspoň ja a moje okolie vníma…
  kresťanstvo je súčasné, aktívné- tak sa k nemu vyjadrujem s celou vážnosťou…, resp. proti nemu, ale to neznamená, že Vás beriem ako niečo menej!

  Ak narážaš schválne na The Order, bo som nedávno “ospevoval” D.Lanea, tak neviem, čo týmto sleduješ… v mojom širšom okolí je veľmi veľa katolíkov a iných kresťanov, no a vychádzam s nimi v pohode! Len som Michala poprosil, aby ste nám nevnucovali svoje a naoplátku my nebudeme zhadzovať Vás a Vaše kresťanstvo! Ako som napísal vyšie, ja nerozdeľujem ľudí podľa vierovyznania!

  Zas sa budem opakovať- nehľadajme rozdielnosti, ale to, čo nás spojuje!
  Pre mňa je táto debata ukončená, nemám nič proti Tebe freeman, ani proti ostatným- michal a valhalla!

 19. pokial viem,mytologiu kazdy berie volne a aj ked naoko uctieva fiktivnych bohov,je to skor vec imagu a toho,ze sa im tie pribehy pacia,nikto tu nevykrikuje ‘slava jezisovi’ ako si robil ty,to je cisty fanatimus,nikto sa tu k odinovi nemodli,takze paralelu nevidim,dost ma prekvapujes.,to za prve.
  za druhe by som rad povedal michalovi,ze khazari nemaju s hunmi spolocne absolutne nic,totiz khazari pochadzaju z ruska od oblasti cierneho mora.
  co sa tyka hunov…no comment,asi tu zacnem tvrdit,ze cokolada sa robi z hovien a preto je hneda,sladka je pre dostatok cukru…
  co sa tyka DNA…stacili mi 2 skusky z anatomie a tvoje vyroky a ‘tvoreni’ populacie takisto komentovat nebudem.

  tak sa vas opytam,v akom svete vy zijete?v akej realite? mne proste pride neskutocne prizemne a kratkozrake ohanat sa podobnymi vecami, aky adam?ake rebro?had?jablko? wtf?…myslel som si,ze rozpravkam veria len male deti a stare babky.
  vzdy sa pytam jednu vec,ktora ma zaujima.ked je boh taky najpravodlivejsi, preco vrahovia behaju po svete a nevinne deti kapu od hladu,na rozne infekcie?kazde 3 sekundy na svete zomrie dieta ktore nema ani 1 rok,toto je vas boh? trapne sa odvolavat na nebo?len preto,ze ho nikto nemoze vyvratit?(a uz vobec nie dokazat), prepacte mi,ale na takeho boha,ktory necha zomierat nevinnych vam z vysoka seriem,z vysoka seriem na tento druh spravodlivosti, verte si vo svoje ‘nebo’ (aj ked uz par storoci vieme,ze hore je vesmir),verte si,ze niekde hore poletuju na vecne veky miliardy ludi,ktori zili na planete,mn je to proste fuk,ale hovorim vam, nesnazte sa ludi,co vas nazor nezdielaju obmedzovat,napadat a nutit ich,aby vasu vieru prijali,na tento fakt som extra alergicky,kludne sa zavrite do kostolaa mohlite sa tam pre mna zamna aj do smrti,ale normalnym ludom djte pokoj,uz nikdy viac stredovek a carodejnice!

 20. To,ze Huni -Hungar,Magyari a Khazari prisli sem s Asie je velmi dobre zdokumentovane .Cital som to uz davno v knihe Tajpan,autora som zabudol,ale najlepsie otom napisal knihu sam KHAZAR ,him self,Arthur Koestler,nazov knihy The Thirteenth tribe.Ako som uz hore uviedol autora a jeho,zenu zabili,jeho Khazarski bratia.FBI povedalo,ze spachal sebevrazdu,mal dve gulky v za uchom,jeho zena jednu.Ked sa pozriete na mentalitu MadaroHunov a ZidoKhazarov ,je to to iste,ziadny rozdiel ako uz uviedol ,CROVAX boli robeny z hovna ,to je jeho vyrok,nie moj.Ta kniha sa da najst na internete.

  Prispevky ako od CROVAXA ,ako sa vyjadruje k BOHU mala by redakcia zmazat.Clovek s takymto vyjadrovanim patri na smetisko ,alebo do televizie tam toho svinstva je.Chcel,by som takeho chlapa ako je CROVAX dostat pod ruku na jednu minutu,koho by volal na pomoc.
  Takym ako COVAX budu svine na pohrebe spievat Internacionalu.”Arbait Macht Frei!”

 21. crowax, Michal ….. asi Vas zakazem oboch a bude pokoj …. 🙂 myslim, ze tu mala byt debata o niecom uplne inom a nie sa vzajomne napadat a urazat koli viere …. my pridete dost ubohe to, co sa tu a hlavne ako prezentuje a preto este jeden takyto osobny utok, alebo urazanie a zrusim moznost pridavat prispevky k tomuto clanku…. je mi luto, ale nebudem sa prizerat ako sa tu hadate miesto toho aby ste si uvedomili, ze my mama spolocneho nepriatela, ZIDA, ktory si teraz musi uplne vytesene medlit ruky

 22. Kto ešte na tom svete spája vieru v boha s cirkvou??? Cirkev je už len organizácia… A organizovaná tak dobre ako Židia…
  Ja som veriaca, verím v boha, o tom sa baviť nemienim. ale odmietam sa zaraďovať medzi kresťanov, už len na základe toho, že oni si svoje ovečky počítajú podľa počtu pokrstených ľudí. Pokiaľ viem, krstia sa deti po narodení, ktoré o tom rozhodnúť nemôžu… Alebo sa mýlim??? Aj toto je dôkaz o dobrej organizovanosti.

 23. hunov A khazarov…to je to,nie hunov-khazarov,ako si pisal najskor,ale hunov A kahazarov. series si do vlastneho hniezda synak.
  co sa tyka tvojej osobnej vyzvy,prijimam.vyslovil som svoj subjektivny nazor na krestanstvo,ale ked chces,oplatim ti rovnakou mincou a prejdem do osobnych invektiv. zakomplexovanych kokotov ako ty mam najradsej,nevedia svoj nazor nicim podlozit.

  Datum,kedy pridem na slovensko urcite oznamim a mozme sa stretnut,osobne vyzvy som nikdy nedaval,ale ani im neuhybam,budes mat moznost dokazat to,coho tu mas plnu hubu a budes ma mat k dispozicii na viac ako minutu, mas moje slovo,dufam,ze aj tvoje plati

 24. crowax: no ja sa freemana musim zastat a bude suhlasit kazdy kto ho pozna ….. poznam sa s nim uz nejaky ten rok a ja ateistka som…. a ani sa tym netajim…a aj napriek tomu ho povazujem za jedneho zo svojich naj kamosov …. a nie som jedina, kto moze povedat, ze nas nikdy nepresviecal nesnazil sa zo mna spravit veriacu …..ale to su osobne veci, ktore sem asi nepatria ….. ale neda mi, he aj tak je to moj blog hehehe … ale vazne …. nik ani on nevravil o krestanstev, katolictve, ako sretame denne na ulici …..ako podotkla yarush… uplny suhlas ….. viera je viera a cirkev je cirkev ….
  ale co ma mrzi uplne najviac… zvrhlo sa to tu na maxi utoky a urazky, ale skoro nik vlastne nereagoval na to, o com bol ten clanok ….. bola by som Vam vsetkym vdacna, keby sme si odpustili v buducnosti taketo zbytocne spory… lebo si viem celkom zivo predstavit ako sa nasi priatelia na afa fore a inych strankach…odkial nas pravidelne sleduju teraz tesia ako sa sami rozkladame …. pre mna si nech kazdy na seba zavesi aj koleso od traktora a nech veri aj v modreho psa …. jeho osobna vec …. pokial bude mat ten ciel ako ja …. nevidim v tom najmensi problem
  Pevne dufam, ze sme sa vsetci pochopili a nebudeme davat nasim protivnikom viacej dovodu na radost ci skor skodoradost, lebo nas nemusi rozkladat nik, mi sa presne koli takymto nezhodam rozlozime aj sami
  Dakujem

 25. urcite tam mam milion pravopisnych chyb.. ano som si vedoma ze nevie pravopis ….. to ak by sa tu niekto rozhodol nieco o tom zase …..

 26. Tento članok je výplodom totálneho debila, primitíva, tvora zaslepeného a nevedomého. Žial svojimi chorými názormi ovplyňuje ovplyvniteľných. Admin 1 dejiny t.j. historia je bez ypsilonu.

 27. Admin,

  si primitívna rasistická cubka. Prepokladám, že máš 42 rokov, 88 kg, akné, pokazený chrup a základné vzdelanie. Tjoj otec je alkoholik- s učnoukou+ ožran. Tvoja matka je frigidná, sem tam v minulosti ju na prací pretiahol nejaký bagrista dokonca raz vyfačila péro CIGAŇOVI potom ako ju vytrtkal do zadku.
  Teba už dávno nikto nepratiahol, a tak si Ti len sníva o riadnom vtákovi. Obrezaného by si prijala hneď najradšej do tvojej prašivej prdlele avšak najskôr by si si musela vyliečiť haemoroidy. Poradím Ti – choď za bezdomovcami daj im 10 alebo aj 20 Skk možno Ťa vytrtkajú ak budú mať dosť vypité.

 28. Admin,

  si primitívna rasistická cubka. Prepokladám, že máš 42 rokov, 88 kg, akné, pokazený chrup a základné vzdelanie. Tvoj otec je alkoholik- s učnoukou + ožran. Tvoja matka je frigidná, sem -tam v minulosti ju v práci pretiahol nejaký bagrista dokonca raz vyfačila péro CIGAŇOVI potom ako ju vytrtkal do zadku.
  Teba už dávno nikto nepretiahol, a tak si Ti len sníva o riadnom vtákovi. Obrezaného by si prijala hneď najradšej do tvojej prašivej prdlele avšak najskôr by si si musela vyliečiť haemoroidy. Poradím Ti – choď za bezdomovcami daj im 10 alebo aj 20 Skk možno Ťa vytrtkajú ak budú mať dosť vypité.

  PS: ešte by ťa mohol vytrtkať afghánsky – biely – chrt do ánusu.

 29. Juro, no ….

 30. Nechápem ako niekto môže byť taký hlúpy aby vám uveril, musíte si piati spočítať IQ aby ste dosiahli dvojcigerné číslo. Celý život zasvätíte nenávisti voči Židom, Rómom a každému kto nie je dosť dobrý pre vašu “nazi” morálku. Autor tohto komentára dokonca zašiel tak ďaleko, že Židov musí démonizovať a predstavovať ako Satanove deti atď. Oháňa sa pritom kresťanstvo pritom kresťanstvo je založené na židovských základoch, samotný Ježiš je ŽID!!! rovnako ako jeho matka a všetci apoštoli. Toto môže ignorovať len hlupák, áno chápem všetkých nacistov, ktorí bez škrupúľ priznajú, že sú ateisti, veď inak by museli umierať hrôzou pred božím trestom za všetko zlo, ktoré páchajú. Mám ešte niekoľko otázok nezakryte velebíte nemecký nacizmus a Jeho pohlavárov na čele s A. Hitlerom, viete čo mal v úmysle so Slovanmi? Keby vyhral vojnu tak všetci skončíte buď ako otroci s výnimkou malej skupiny s blond vlasmi a modrými očami, ktorých by pogermanizovali. Máte pocit, že to vaše Hlavu Hore nikto neprekukne ako HH Heil Hitler? Hlúposť uvedomte si jedno vždy tu budú ľudia, ktorí sa vám postavia a nepripustia návrat najväčšieho zla v dejinách ľudstva nacizmu.

 31. a ľudia narodení v roku 1988 sú riadni nacisti a vrazi….a čo tak nejaký chudák napr. Hubert Hlaváček….ten to musí mať v živote ťažké…..aspoň pri takýchto inteligentoch s dvojciferným IQ….mimochodom….čo sa týka IQ….neviem čo s tým stále každý má….o je o logickom myslení, ktoré ľudia zaoberajúci sa inými vecami nemusia vôbec mať….exituje plno inteligentných ľudí, ktorým proste iq testy nejdú….avšak môžem Ťa ubezpečiť, že mne idú :-)….a mimochodom….myslím, že minimálna hodnota IQ je okolo 80…neviem určite….ale nad 50 určite….takže dvojciferné čísla dosiahneme všetci…ale na to si Ty asi ešte neprišiel….

 32. Brandon, Juro /a podobní/: Vy individuá… Nejdem sa znižovať na vašu úroveň, preto nenapíšem to, čo ma napadlo v prvej chvíli po prečítaní vašich príspevkov…, tak vám obom len odporúčam prečítať si aj staršie príspevky, komentáre od nás/ adminky, crovaxa a spol./, podľa vás hrozných náckov, a potom azda pochopíte o čo v tomto projekte hlavu hore vlastne ide…!

 33. Brandon: gratulujem…konecne dalsi paranoik he…ale konecen prvz, ktorz HH odhalil ….. od nasho zalozenia cakam na niekoho ako ty … a som rada, ze som sa konecne dockala ….. bozi trest za co??? to ako ja sa mam enjakeho bat a nejaky masovy vrah dostane dozivotie sedi si v base kazdu nedelu tam pride knaz on sa pomodli a dostane rozhresenie …. a uz sa hnevu bat nemusi??? ….. a to vyhubenie Slovenov??? …. preco vsetci dokolecka opakujete len tie iste bludy, ktore vobec nemaet nicim potvrdene..a kazdy scitanejsi clovek Vam ich dokaze vyvratit?? ….. Uz ma to zacina nudit

 34. dopice…ak mi ten cesky primitiv v predchodzom clanku pokazil naladu,tak toto je uz kliniec do mojej rakve… nikto mudry z neba nespadol,ale kokotov akoby zhadzovali…fetaci uz zmiznite konecne niekam do prdele a neotravujete.
  juro,ty musis byt pekny kokot…pekny zrejme nie,ale kokot urcite si,skvele si opisal svoju rodinu,svoje vzdelanie,zivo si ta viem predstavit na traktore na JRD.Tak si povytiahni monterky a pal dopice.dakujem
  brandon,nacisti neonacisti atd su kurvy,to mas pravdu a preto sa mohli,aby sa nikdy nedostali k moci,lebo taki ako ty pojdu kominom ako prvi.

  admin:mne je fuk koho poznas a ako dlho,troska ma mrzi, ze nemozem napisat vetu bez toho,aby som ju nemusel vysvetlovat. netolerantnost krestanov som nemyslel na jeho konkretne,ale ako na celok.Este mam v zivej pamati ako sa snazili zaviest povinne nabozenstvo na skolach,aj pre ateistov.
  co sa tyka invektiv, pokial ludia vyslovia nazor na dany fakt,situaciu,dolozia nejake argumenty,ostanem absolutne kludny,ale pokial tu uz niekto vypisuje svoje nazory, nech sa ma nesnazi urazit prijeblymi vetami ako si ‘myslel ze som inteligentnejsi’ len preto,ze s jeho bludmi nesuhlasim.dufam, ze to nebudem musiet opakovat a vysvetlovat,ako vsetko,vyslovujem nazory na situacie a fakty a pritom nemenujem ani tie nazory a pripomienky na nikoho nesmerujem, takze ked ho uz tak dobre poznas,tak ho laskavo poziadaj,aby sa zdrzal osobnych ‘prispevkov’ a vsetko bude ok.

  na zaver vam rad pripomenie,ze aj ked neviem presne cislo, ale tipujem, ze vztah viera-cirkev na slovensku funguje pre minimalne 90-95% ludi,takze adminka,yarush…prv ako nieco zase tresnete,skuste sa pozriet okolo seba

 35. dufam,ze ste nic z toho nezobrali osobne,to je tym,ze som zase trosku ‘rozbehnuty’ vzhladom na pomerne pocetne zastupenie prispevkov ‘individui’ v poslednej dobe:(

 36. uz dost …. vravime tu o uplne inom ponimani viery a Boha ci Jezisa ako ponuka krestanska, rimsko-katolicka, ci aka je to presne viera ….. to sa neda porovnavat a ja aj ked som neveriaca tuto vec beriem…..ale uz radcej dost

 37. poviem to znova,zrejme si nepochopila
  1.vztah viera cirkev,cize fakt,ze veriaci ludia maju vztah z cirkvou,alebo k cirkvi plati pre minimalne 95% veriacich na slovensku.mozno tych 5% je tych co veria v boha a nechodia do kostola.a myslim,ze 5% je stale vela,skoro tobude ako s pracujucimi ciganmi.tak nehovorme fakty,ktore su skor na smiech
  2.admin skor od teba ocakavam,ze napriek tomu,ze ho poznas, napises ze ludia by mali vyjadrovat svoj nazor na dianie v spolocnosti,politicke strany,cirkve,viery,rozne skupiny,ale nemali by svoje ‘prispevky’ adresovat menovite. v tom bol cely problem.ludia co mlcia,alebo nechcu vidiet pravdu su takisto ‘naviac’.

 38. staic si precitat clanky od miroslava iliasa,ktory ma blog, pise pre SME.sam seba hodnoti ako zidofila, je neskutocne kam ho evanielicka viera dohnala,ked som si precital jeho blog,tak som dostal presvedenie,ze takych ludi by mali izolovat,alebo rovno strielat.Dokazem tolerovat rozne nazory, ale to co napisal on ma nechalo v hlbokom uzase,ze taky clovek pracuje na VS.absolutny fanatik,ktory neomalene napise,ze zidia su nadradeni a my sme na tejto planete nato,aby sme im sluzili.otazka je,co ho doviedlo k tomuto presvedceniu?viera,viera ako zaklad fanatizmu rozneho druhu

 39. crowax : ja som pochopila …. ale …. ty stale spominas tu cirkev…katolicku …. ci ako sa vola …opravte ma ak pisem zle … ale mi nie …. ich viera nikoho z tychto ludi, pokial mozem vraviet za nich kedze ja veriaca nie som… nezaujima ….. uz tu par krat napisali … veria uplne inej biblii … toto pisem uplne primitivne zjednodusene …. jedine co maju spolocne je BOH .. ale nie zidovska minulost a tak … je toho vela…asi by si ich mal viac pocuvat ….. a ten nazor .. ja som za vyjadrenie nazoru kazdeho jedinca …. ale nesuhlasim s urazkami a utokmi

 40. prepac,neber to osobne,ale od urcitej doby som dostal pocit,ze velka vacsina zien(radsej nenapisem vsetky,necham si otvorene zadve dvierka) ma vazne problemy s chapanim jednoduchych suvislosti a javov.
  cirkev spominam preto,lebo ako opakujem 95% VERIACICH NAVSTEVUJE KOSTOL AKO MIESTO VYTVORENE CIRKVOU V KTOROM SU ‘ZAMESTNANCI’ CIRKVOU PLATENI.
  da sa to este vysvetlit jednoduchsie?pochybujem.ak 95% ludi ma taketo vazby,mozme sa tvarit,ze je to inak?a ti co tu pisu,do kostola nechodia?tak si nalejme cisteho vina a nehrajme sa tu na ignorantskych imbecilov.
  zhodneme sa aspon v tom poslednom,aj ked niekedy je dolezite zistit,kde nastal problem a kde sa ta pomyselna iskierka vznietila.ako som povedal.vyslovte svoj nazor na staty,politicke strany,cirkve,jedlo auta a budem s vami diskutovat,ale akonahle si niekto zacne brat do huby mna ako osobu,normalna diskusia konci,co je na tom nepochopitelne?

 41. myslím, že niektorí ľudia – ako Ty, crovax – by sa nemali vyjadrovať k veciam, ktorým vôbec nerozumejú. A otázke kresťanstva nerozumieš ani zbla. Čítal si vôbec článok? Podľa mňa, videl si nadpis, niečo o kresťanstve, a už si bol “v ráži”…
  Tak sa trošku preber, o katolicizme tu nikto nehovorí…

 42. no ja by som skromne vybral z celeho len toto:

  V roku 1994 v izraelskom Hebrone vzal Baruch Goldstein samopal do moslimskej mešity počas modlitieb. Goldstein, veriaci v židovskú svätú knihu Talmud, ktorá učí, že Židia sú nadradená božská rasa, ale že nežidia sú ako hmyz a dobytok, surovo zmasakroval 29 neozbrojených veriacich a zranil ďalších 125.
  Dnes je Goldstein v Izraeli a v židovských komunitách po celom svete hrdinom. Rabíni ho zobrazujú ako „svätca“. Pri jeho hrobe sa na výročie hebronskej masakry konajú oslavy. O tom všetkom židovské médiá informujú, čo je však skryté pred obyčajnými Američanmi.

  Aj keď je to šokujúce, tvrdenia židovských podvodníkov o rasovej a duchovnej nadradenosti boli akceptované väčšinou kresťanských evangelikánov ako legitímne, autoritatívne a pochádzajúce priamo od Boha. Kresťanskí evangelikáni tvrdia, že údelom nežidov je skloniť sa a poskytnúť „Židovi“ a ich novosformovanej politickej entite, Izraelu, božský status, inak sa Boh rozhnevá a potrestá tých, ktorí Židom a ich umelo vytvorenému národu, „Izraelu“, odporujú.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: