Drogy a pochody ….

Nakoľko je už na stránke jeden článok o Nitre pokúsim sa napísať niečo iné očami človeka čo chcel vyjadriť len svoj názor na drogy pomocou tohto pochodu.

Je pravda, že nátlak zo strany médií bol tento rok silnejší ako po minulé. Nakoľko po minulé roky som o tom na internete ani v rádiu nič nepočula, teda až po uskutočnení.

No každý rok to bola tá istá omáčka dookola. Ale prečo sa organizátori, alebo aj spoluorganizátori nepokúsia niečo proti tým „drístom“ urobiť??? Prečo to vždy skončí len mávnutím ruky? A nadávaním na systém?

Média nás očiernili tak ako to robia vždy. Namiesto pochodu proti drogám vyhlásili túto akciu za pochod neonacistov pri príležitosti 69. výročia vzniku Slovenského štátu. A pokiaľ som dobre informovaná, tak ten pochod bol mestom povolený ako pochod proti drogám… Čítať ďalej