Vlastníte sa? – Butler Shaffer

Jedna z mojich obľúbených otázok pochádza od Thomasa Pynchona: „Ak sa im podarí, aby ste sa pýtali nesprávne otázky, nemusia sa starať o odpovede.“ Náš svet je v zmätku, pretože väčšina z nás si dokonalé umenie kladenia nesprávnych otázok zobrala za svoje.

V protiklade k mysleniu, ktoré by nás malo viesť k tomu, že konflikt, násilie, tyrania a deštruktivita, ktoré modernou spoločnosťou prenikajú, sú výsledkom „zlých“ či „nenávistných“ ľudí, nerovnosti v bohatstve či v nedostatku vzdelania, všetky naše sociálne problémy sú priamym následkom všeobecného zlyhania rešpektovať nedotknuteľnosti vlastníckych záujmov inej osoby!

Svoje prednášky o majetkovom práve začínam otázkou: „Vlastníte sa?“ Väčšina mojich študentov horlivo pritakáva, až kým ich nevarujem, že na konci skúmania tejto otázky koncom školského roku zistia,, že odpoveď je veľmi problematická, bez ohľadu, aká sa zdá dnes. “Ak sa vlastníte, prečo potom dovoľujete štátu kontrolovať váš život a dalšie majetkové záujmy? A ak odpovedáte, že sa nevlastníte, akú možnú námietku môžete vzniesť voči čomukoľvek, čo vám štát môže spôsobiť?” Nato postupujeme k preskúmaniu prípadu Dred Scott v. Sandford. Čítať ďalej