Kriminalita cigáňov na Slovensku

 Našich občanov znepokojuje hrozivá kriminalita Rómov proti Nerómom, ktorá už dávno-pradávno stratila charakter sociálneho zúfalstva a ocitla sa v oblasti rasového lúpežníctva z roztopaše”. Poslanec  Národnej rady Slovenskej republiky R. Hofbauer o rómskej kriminalite (SR 20. 6. 1995). Ale nechcem riešiť jeho politickú príslušnosť … tá pre mňa a ani tento článok nie je vôbec zaujímavá a podstatná.

 

Tieto slová,  za ktoré bol tento poslanec mnoho krát pranierovaný, sa o niekoľko rokov stávajú neblahou skutočnosťou, pár príkladov: Čítať ďalej