Kto je na vine cigánskej biede?

Dobre temu dobre, kemu matka žobre.
Nažobre mu chľeba, robic mu ňetreba.

Slovenská ľudová zo Šariša

 

Útlocitní návštevníci Slovenska, hlavne reprezentanti oficiálnych orgánov Európskej únie, sú zhrození životnou úrovňou Cigánov (alebo sa tak iba tvária), a niekedy sa zdá akoby z nej obviňovali vládu tejto krajiny. Dá sa pochopiť, že oni sami by v takých podmienkach nedokázali žiť, a preto si azda myslia, že Cigánov k takému životu niekto musel prinútiť. Ale táto póza je naskutku falošná. Aj v rozvinutých krajinách žijú ľudia v nedôstojných podmienkach a nikto v tom nevidí zámer vlády. Každému je jasné, že na celom svete jestvujú aj ľudia, ktorým nízka životná úroveň nijak zvlášť nevadí: narkomanom, asociálom, bezdomovcom a mnohým iným. Pozoruhodné je tiež to, že o životné podmienky bezdomovcov 1 (ktorí sa prakticky nemnožia!) sa nikto z mocných zvlášť nestará. Každému musí byť jasný dôvod tejto dojímavej starostlivosti predstaviteľov Európy o Cigánov: všetci vedia, že sa majú obávať čísiel, ktoré toto etnikum predstavuje. Slovensko s exponenciálne rastúcim podielom príživníkov v Európskej únii nikto nechce! Len to nikto nechce nahlas povedať, lebo by to niekto iný mohol označiť za rasizmus.
 Slovensko sa s exponenciálnym rastom počtu príživníkov musí vyrovnať samo. A len za to, že to ešte stále nerobí, je zodpovedná vláda.
1 Citujem zaujímavú správu TASR:
“Medzi bezdomovcami je veľa vzdelancov. Medzi britskými bezdomovcami je prekvapujúco veľa ľudí s univerzitnými titulmi alebo maturitou, teda ľudí, ktorí by teoreticky na ulici či v útulkoch prespávať nemuseli, tvrdí charitatívna organizácia Crisis. Podľa Crisis je to dôkaz, že vzdelanie nie je liekom na chudobu, a že kvalifikácia človeka neochráni pred situáciou, keď príde o domov. Zo 150 anglických bezdomovcov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, dokončila takmer polovica (47 percent) určitý stupeň vzdelania, pričom 48 percent z nich vychodilo základnú školu, 16 percent má maturitu, 15 percent vyštudovalo vysokú školu a 13 percent má určitú kvalifikáciu.” SME z 5. 9. 2002.

A pýtam sa: Bezdomovci nie sú ľudia so všetkými právami ako ostatní? Kto bojuje za ich práva, kto sa trápi ich osudom, koho zaujíma ich životná úroveň, kto im ponúka prácu, kto pre nich vytvára projekty PHARE a iných organizácií? Nikto? Prečo? Ako to, že aj vzdelaní ľudia môžu tak hlboko klesnúť a ako to, že negramotní Cigáni svoje postavenie vysvetľujú tým, že im nikto neposkytuje “prácu”. Nemusím nikoho presviedčať, že im samozrejme nejde o prácu, tá je len krycím názvom pre odmenu za “ochotu”, či iba “pripravenosť” pracovať.

Vzniká teraz prirodzená otázka, či to bolo s Cigánmi vždy tak, ako je tomu dnes. Od svojich starých rodičov som sa čo-to dozvedel o živote Cigánov pred necelými sto rokmi. Niektorí neobsedeli na mieste a kočovali. Iní žili v malých skupinkách v dedinách, obvykle pri potoku, podkúvali kone, vyrábali korytá, nepálené tehly, hrávali pri svadbách, po lesoch si zbierali raždie, občas niekomu ukradli sliepku, inokedy si niečo vyžobrali. Boli aj takí, ktorí kradli kone a na inom mieste ich lacno predávali. Ich životná úroveň sa od životnej úrovne ostatného obyvateľstva podstatne nelíšila. Jedni i druhí boli veľmi biedni, rovnako plodní a rovnako často umierali na rovnaké choroby. Tieto informácie starých rodičov som si mohol potvrdiť pri štúdiu matrík, keď som pátral po svojich ešte dávnejších sedliackych predkoch. Počet obyvateľov dediny, ktorú som sledoval, kolísal za dvesto rokov len nepatrne, nemenil sa ani podiel Cigánov a Židov. Medzi populáciou väčšiny a menšín vládla po stáročia rovnováha. Ak mám posudzovať len podľa toho, že veľakrát sú v cirkevných záznamom uvedení ako krstní rodičia a sobášni svedkovia Cigánov Belosi a naopak, možno povedať, že sa v podstate celkom navzájom znášali.

Nie som historik, sociológ, ani politológ. Nečakajte preto odo mňa odborné vysvetlenie, kedy a prečo sa táto rovnováha narušila. Pre úspešné vykonávanie svojej profesie potrebujem vedieť logicky rozmýšľať a dobre počítať. Ukážem vám, že na vysvetlenie narušenia stáročia trvajúcej rovnováhy ani nič iné netreba. Podľa môjho názoru, zlom do numerického pomeru medzi väčšinou a menšinou prinieslo v Československu “februárové víťazstvo pracujúceho ľudu nad reakciou” v roku 1948. Víťazný pracujúci ľud sa najprv “vyrovnal” s reakciou a jej prisluhovačmi, o pár rokov aj so zradcami a zapredancami vo svojich radoch a súbežne s tým nastúpil na cestu, ktorá mala skončiť v svetlých zajtrajškoch, kedy sme si mali byť všetci a vo všetkom rovní. Lenže ľudia si v skutočnosti rovní nie sú a táto inherentná nerovnosť skrížila plány aj architektom týchto vzdušných zámkov. V každej populácii sa vyskytujú slepí a dobre vidiaci, hluchí a počujúci, ľudia bez hudobného sluchu a hudobne nadaní, neduživci aj valibuci, slabomyseľní aj neuveriteľne bystrí, leniví aj pracovití. Je to holý fakt, ako je holým faktom to, že niekto má hnedé, iný modré oči. Nič sa s tým nedá robiť. Lenže keď sa s niečim nedá nič robiť, treba to nechať tak, ako to je. Lenže zvíťazivší pracujúci ľud, vedený neomylnou stranou a vládou, na čele ktorých stáli skôr príslušníci tých menej schopných, či defektných skupín, si vzal do hlavy, že si všetci budeme rovní. Toto predsavzatie by samo osebe nebolo až také zlé, keby si vodcovia nezmysleli, že si budeme rovní úplne vo všetkom (okrem pohlavia a veku) a dokonca, že budeme všetci takí, akých si želali oni a akých si oni vedeli predstaviť. Keďže sa tu venujem Cigánom zastavím sa len pri rovnosti vo vzťahu k práci a životnej úrovni.

Klamal by som, keby som tvrdil, že väčšina ľudí túži po práci. Nie je to pravda. Ľudia túžia po všeličom a všeličo môžu aj získať – za peniaze. No a peniaze dostanú obvykle za prácu, pričom za viac práce sa zvykne dávať aj väčšia pláca. Vzťah k práci je teda (u väčšiny) podmieňovaný vzťahom k potrebám zväčša až prostredníctvom peňazí. Každý jednotlivec má nejakú predstavu o tom, koľko práce je ochotný vynaložiť, aby čosi získal. Niekto veľmi veľa, niekto ledva čo. Cigáni veľké nároky nikdy nemali, nepotrebovali veľa peňazí a ani sa im príliš pracovať nechcelo. Neodvážim sa rozhodnúť o tom, či preto boli takí skromní, že sa im nechcelo pracovať, alebo preto sa im nechcelo pracovať, že toho veľa nepotrebovali. Nakoniec to ani nie je podstatné. Isté je len to, že na ťažkú prácu zvyknutí nikdy neboli, na rozdiel od roľníkov a robotníkov väčšinovej populácie. Prezrite si diela svetovej klasickej literatúry a iste medzi nimi nájdete nemálo príbehov o ťažkej drine baníkov, drevorubačov, roľníkov. Neviem však, či nájdete čo i len jediný príbeh o ťažko lopotiacich Cigánoch. Ja som sa s Cigánmi stretol podrobnejšie len v Puškinovej poéme “Cygany”, kde sa označujú ako “prirody voľnyje syny”. Sporadicky sa v beletrii vyskytujú zmienky o Cigánoch v úlohe kováčov, veštíc, muzikantov, či zlodejov sliepok. 2 Mohol by som to zovšeobecniť a tvrdiť, že Cigáni väčšinou pracovali pramálo, a pramálo aj dostávali – ale boli s tým spokojní.

2 Dajme však slovo aj odborníkovi-historikovi:
“Cigáni sa v kočujúcich skupinách zatúlali do Šariša zaiste od 14. storočia. Živili sa najmä žobraním alebo krádežou potravín. Iné skupiny prišli v 15. storočí a prvé správy o nich sú z roku 1500. Cigáni z okolia Bardejova spôsobovali krádežami bardejovským mešťanom škody. Iná skupina Cigánov v službách kráľa Jána Zápoľského v roku 1534 podpálila Sabinov. Kočujúci Cigáni v 15.-16. storočí mali v Šariši len prechodné sídla. Vtedy časť z nich vyrábala kováčske výrobky, iní boli muzikanti.” (F. Uličný, Dejiny osídlenia Šariša, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1990, str. 471.)

Len tu zrazu po Víťaznom Februári si ktosi zmyslel, že majú ísť do baní, či družstiev. Šli iba vtedy, keď ich tam pritiahli za uši, ale po hodine sa aj vytratili. Cigáni mali svoju kultúru, svoj životný štýl, a cenili si ničnerobenie a nezávislosť od pevne stanovenej pracovnej doby viac, než hmotný majetok získaný prácou. Súdruhovia si síce zaumienili, že ich prevychovajú, ale Cigáni sa prevýchove veľmi úspešne vzpierali. V prípade Cigánov sa zámer strany a vlády začal oveľa nápadnejšie rozchádzať so skutočnosťou než u ostatných obyvateľov. Cigáni totiž naozaj nemali čo stratiť – podobne ako tí povestní proletári, spomínaní na konci Manifestu komunistickej strany. Cigáni boli spokojní s chatrčami, prežili bez tečúcej vody, ústredného kúrenia, elektrického prúdu … Toho, čo takmer nič nepotrebuje, možno ťažko čímsi motivovať. Svojím postojom k práci a jeho následkami však kazili Cigáni idealizujúci obraz o prosperujúcej beztriednej spoločnosti. Súdruhovia nemohli pripustiť, aby “vojnoví štváči na Západe” videli v radostnej socialistickej vlasti, ktorá mala byť propagandistickým vzorom pre biedny, kapitalistami vyciciavaný proletariát, otrhaných občanov v psích búdach. A tak vzniklo až geniálne jednoduché riešenie: od Cigánov sa požadovala len symbolická práca pár dní do mesiaca, ale s platom celkom poctivo pracujúceho nekvalifikovaného robotníka. A tak sa v rovnostárskom socializme začal rodiť triedny rozdiel medzi pracujúcimi a príživníkmi: nekvalifikovaný manuálny robotník, pracujúci statočne celý mesiac, zarábal toľko ako Cigán, ktorý sa na pracovisku ukázal len preto, aby zamestnávateľ vedel, že ešte neumrel – a aby si prevzal výplatu. Cigáni rýchlo intuitívne vytušili, čo treba robiť a aj to robili – nerobili naďalej nič.

Súdruhovia s elánom budovali radostné zajtrajšky, lenže čože zo zajtrajškov bez ľudí? Až takí sprostí zasa neboli, aby nevedeli, že pre socializmus i komunizmus sú potrební aj dáki ľudia. Keďže však výsledky prvých päťročníc, smerujúcich k vybudovaniu tohoto vysnívaného raja na zemi, neboli nijak ružové, Belochom sa nechcelo plodiť deti do biedy a bolo preto treba plodnosť nejakým spôsobom podnecovať. Plodenie detí sa začalo “odmeňovať” detskými prídavkami, ktoré motivovali Belochov nanajvýš tak k dvom deťom. Ale pre Cigánov predstavovali detské prídavky významný príjem a rýchlo pochopili základný zákon aritmetiky, ktorý má na základnej škole hrôzostrašné meno “priama úmera”. Neviem, či Cigáni vedeli priamu úmeru použiť aj niekde inde, ale v úvahe o lineárnej závislosti príjmu od počtu detí ju pochopili dokonale. A začali sa množiť. Naštartoval sa tak proces, ktorý bol spočiatku celkom nenápadný, lebo Cigáni predstavovali možno percento populácie, a navyše boli riedko roztrúsení po celej krajine. Tento proces je však koreňom všetkých problémov a preto sa treba sústrediť akurát na jeho riešenie.

Socializmus mal byť navonok poznateľný podľa všetkých znakov “blahobytu” a tomu veľmi odporovali cigánske chajdy. Nebolo nič ľahšie než ich zbúrať a Cigánov nasťahovať do novučičkých obytných blokov. 3

3 V snahe Cigánov asimilovať, súdruhovia ich navyše rozptýlili medzi väčšinové obyvateľstvo (ktorého sa na jeho názor nepovažovali za potrebné spýtať – zrejme sa toto premúdre rozhodnutie väčšiny netýkalo, alebo si súdruhovia mysleli, že Belosi sú tu kvôli Cigánom). Všetci vieme, že tento pokus o asimiláciu žalostne stroskotal – ako nakoniec mnohé iné rozhodnutia múdrej strany a vlády. Ale všetci tiež vieme, aké problémy spôsobuje ešte aj dnes tento dobre premyslený nápad “neprispôsobivým” susedom tých rozptýlených Cigánov.

Cigánom sa novopostavené byty samozrejme vôbec nepáčili – boli úplne cudzie ich životnému štýlu: základnou jednotkou ich spoločnosti je totiž (široko chápaná) rodina, ktorá potrebuje žiť v jedinej miestnosti. Nečudo teda, že tieto byty celkom rúče za necelý rok zdemolovali. Veď ako mohli “prirody voľnyje syny” žiť v malých izbičkách so zavretými oknami, keď po stáročia žili ich predkovia vo voľnej prírode, pri ohníku, na brehu potoka a daktorí aj kočovali? V takých bytoch sa u nich okamžite prejavila klaustrofóbia a v zúfalstve preto rozbíjali okná. (Nedávno som sa z jedného televízneho programu dozvedel od vajdu olašských Cigánov, že jeho súkmeňovci nespia v domoch preto, lebo sa boja, že na nich spadne strecha!) Prvým znakom prítomnosti Cigánov v každom byte preto bolo – a aj dodnes zostáva – porozbíjanie takmer všetkých okien. Potom nasledujú dvere, priečky 4 a pokračovanie každý pozná zo sporadických televíznych záberov jedného vychýreného košického sídliska, kde občas chodia upratovať neporiadok po Cigánoch aj podaktorí ministri (so silným žalúdkom, ale o to slabším duchom). Domy a byty obývané Cigánmi o chvíľu začínali pripomínať ich rodné chatrče, za ktorými nepochybne so sentimentalitou žialili.

4 Demolovanie bytov má však aj výrazný trestnoprávny aspekt, o ktorom málokedy počujem hovoriť, a naozaj nechápem prečo sa o tom tak urputne mlčí. Vyzerá to schématicky asi takto. Skupina ľudí dostane do užívania budovu, ktorej postavenie stálo milióny korún. Za pár rokov ju zdemoluje tak, že jej používanie ohrozuje životy obyvateľov a preto sa musí budova na náklady štátu zbúrať. To je aj prípad Chánova, kde na “priehľadnom” bloku č. 9 jasne vidieť, že užívatelia zbúrali hádam všetky priečky, čím narušili statiku budovy a hrozilo, že obytné bloky jednoducho spadnú. Počuli ste, že by niekto volal “užívateľov” takýmto spôsobom zničených blokov na trestnú zodpovednosť za nimi spôsobené škody? Ja nie. Prečo spoločnosť nedodržuje zákony, prečo trestne nestíha ľudí, ktorí iným spôsobujú miliónové škody?

Riaditeľ bytového podniku jedného mestečka mi farbisto popísal, ako také demolovanie začína. Jeho popis bol neočakávane prudkou replikou na moju poznámku, že Cigánom sa pracovať asi veľmi nechce. “Ale oni pracovať vedia! Musia však pred sebou vidieť hmatateľný výsledok”, vysvetlil mi priateľ. Po nasťahovaní do novopostavenej “bytovky” sa údajne s vervou pustia najprv do kovových zárubní. Lopotia sa s jednou aj týždeň, ale nakoniec ju vyslobodia zo zovretia betónu a slávnostne ju odnesú do zberne druhotných surovín, kde za ňu dostanú určite menej než 100 Sk. Aby spomínaný bytový podnik takému záujmu obyvateľov predišiel, hľadá výrobcov podstatne drahších nekovových zárubní. Z rovnakého dôvodu sa v budovách, postavených pre Cigánov, zásadne nepoužívajú hliníkové, ale bakelitové kľučky. Za jednu hliníkovú by vo výkupe síce získali iba pár halierov, ale za desiatky, či stovky, sa už dá kúpiť zopár fliaš obľúbeného jablčného vína. S vodoinštaláciou sú však už neriešiteľné problémy.

Od priateľa som sa tiež dozvedel, že “Cigán je schopný drhnúť celý deň ako zviera, ak dostane plácu ešte v ten istý večer.” Ináč však už nie. Silne mi to pripomína niektoré v literatúre popisované charakteristické vlastnosti Cigánov: “impulzivita, neschopnosť odložiť uspokojenie” (P. Bakalář, Tabu v sociálních vědách, Votobia, Praha 2003, s. 90). Vyzerá to potom tak, že ak chceme od Cigánov pracovné výkony, mali by sme novelizovať náš zákonník práce a zakotviť v ňom formu práce nádenníckej …

Budem teraz trochu osobný. Ak by som nemal v autobuse platný cestovný lístok, a spôsobil tak spoločnosti škodu 10 korún, bez milosti by ma predvolali na súd a zaplatil by som najmenej 100-násobok cestovného (okrem súdnych výdavkov). Ak však niekto iný zničí miliónové hodnoty, celá spoločnosť sa na to díva ako na celkom bežný čin. Keď som sa raz presne na túto tému pohoršoval pred kolegom, rezignovane mi odpovedal: “ale veď Cigáni sú takí !” Veru, už sme si na ich spôsoby zvykli, až tak hlboko sme klesli!

A akoby to ešte nestačilo, “spravodlivo pobúrení” obyvatelia bytov, ktoré si sami zdemolovali, sa pred televíznymi kamerami s teatrálnym pohoršením pýtajú, či v takýchto, hľa, hrozných podmienkach majú oni žiť ?! A rôzni emisári z Európskej únie uznanlivo a múdro pokyvkávajú hlavičkami a “chápu” oprávnenosť sťažností týchto “rasovo diskriminovaných” ničiteľov cudzieho majetku, ktorí v celom svojom živote ani len nevideli ako sa taký dom stavia. Naši politici však stratia v takej chvíli reč (a zdá sa, že aj súdnosť) a nie sú schopní odpovedať takou jednoduchou vetou: “ale veď to si zničili, preboha, oni sami!” Vysvetlí mi niekto pôvod tejto slabomyseľnosti našich politikov??

Zastavme sa na chvíľu pri týchto začiatkoch. Kto bol na vine cigánskej biede pred Víťazným februárom? Cigáni sami – lenže oni svoj stav za biedny nepovažovali, oni zo svojho stavu nikoho neobviňovali, oni nič nerobili a ani nečakali, že by sa pri ničnerobení mali mať bohvieako dobre. Kto bol na vine tomu, že začali rozbíjať okná v bytoch? No predsa tí, ktorí ich do týchto bytov proti ich vôli presťahovali. Prosili Cigáni niekoho, aby im zbúral chajdy? Nie, verím, že to vtedy ešte niesli ako veľkú krivdu. Naštartovaniu dnešných problémov neboli Cigáni na vine!

Ale keď sa bližšie pozrieme na ďalší vývoj postavenia Cigánov v našej spoločnosti, zistíme, že od Februára po dnešok sa už nič podstatné nezmenilo. Cigáni sa naďalej o nič nestarali, nepracovali, iba sa množili; a socialistickí mocipáni len udržiavali trend, ktorý kedysi spustili. Socializmus urobil všetko, čo mohol, aby hlboko do cigánskej duše vryl predstavu (z ktorej nakoniec vyrástlo neotrasiteľné presvedčenie), že za svoj stav nenesú oni sami žiadnu zodpovednosť, že oni sú iba úbohé obete, že celý zvyšok spoločnosti je tu len nato, aby sa o nich staral. Odmietol by niekto takú sugestívnu predstavu o svojom vyvolenom postavení v spoločnosti? Neverím, že by sa veľa takých našlo. Nedivte sa preto môjmu tvrdeniu, že ani dnes nie sú Cigáni na vine tomu, že je ich stále viac a že sa o seba nestarajú; že čakajú pomoc od akéhosi “štátu”, ktorý si najskôr predstavujú ako dobrú cigánsku vílu Kesaji. Celému problému s Cigánmi je na vine väčšinová populácia, na čele s jej reprezentantmi, ktorá v nich naďalej podporuje pohľad na množenie ako prostriedok obživy, na aký si zvykli po Víťaznom februári. A toto treba konečne zmeniť. Ja si dokonca myslím, že nič viac už robiť ani netreba!

 

24 komentárov

 1. absolutne suhlasim s autorom clanku…….. perfektne povedane……..

 2. clanok sice dobry…ale pre buducnost by som volil trosku kratsi…ja som si to precital cele,ale niekoho kto sa zo zvedavosti dostane na tuto stranku moze tak dlhy clanok odradit a tym padam straca na ucelnosti…ale inak ok

 3. Ja konkrétne si myslím, že na vine cigánskej biede je antifa.
  Tá predsa môže za všetko, či nie?
  Ale s tým nechcem otravovať.
  Poznám na Slovensku viac bezdomovcov a tiež poznám aj vysokoškolsky vzdelaných. Nie je to pravda, že im nikto nepomôže. Utiahnu sa do zariadení pre nich vytvorených v krutej zime, a len čo sa oteplí utekajú zas na ulicu.
  V prvom rade o nich autor článku veľa nevie, podobne ako o mnohých iných veciach. My sme napr. prijali bezdomovca v jednej našej komunitke. Ostal tam tri dni. To bol presne čas, kým si všetko obhliadol a prvý krát ostal úplne sám. Pobral čo sa dalo a vyparil sa.
  Nikdy nepochopím náckov, čo ho neskôr skopali, keď spal na lavičke. Škoda, že sme tam neboli a nemohli mu pomôcť.

 4. Podla mna za CIGANSKU situaciu moze len a len SYSTEM ! ! !

  Antifa: zaujimve ako si sa od ciganskeho problemu dostal k tomu ako zli nackovia skopali nejakeho bezdomovca 😀

 5. Prepáč. Vyjadril som sa k cigánom ukončil ich tým, že s nimi nechcem otravovať a ďalej píšem o bezdomovcoch. Keď si čítal článok, tak aj vidíš k čomu sa vyjadrujem.
  Nie je na tom nič zaujímavé od cigánov k bezdomovcom predsa prešiel autor článku.
  Kto žil medzi bezdomovcami alebo sa im venoval pochopí viac.
  Príklad o FNB (jedlo namiesto zbraní) tu už odznel. Veľmi pekný. Tým na FNB nenadávam, sám som aktívny. Ale jednostrannosť a isté nepochopenie konkrétneho problému je všade. Nakoniec na bezdomovcom vtedy nenadávali aktivisti, ale okoloidúci, čo im je vždy všetko jasné.
  Ďalší príklad je prečo sa napr. konkrétny inteligentný bezdomovec v lete umýva za 10 ča a nesmrdí a v zime mu ponúknu v azyláku okrem polievky aj sprchu zadara, lebo ho im je ľúto, že sa neumyje, keď vedia, že sa predsa umýval.
  Ibaže nevedia, že telo a príroda sú silné, a u bezdomovca sa vytvára prirodzenná zimná ochrana a keby sa umyl oveľa skôr zamrzne.
  AtĎ atď atĎ

 6. Čože??? Prečo???

 7. Na vine sú hlavne komunisti zavreli hranice ked tie muchy chceli odísť lebo museli ale nie hnusná červena komunisticka strana nie každy robiť mno taky velky nabiják mali domy zničili ich a prečo lebo su inýý nepatria sem su kočovný narod a su zly pre našu spoločnisť je to iba všetko hnusny čierny xindl . Hlavnu vinu kaldiem podla seba rudíím dokdedy tu budú oni a aj byvali komunsiti vo vlade čo je vetšina znich nič sa tu nezmeníí a aj ich deti su take istéé ako ich rodičia tu chorobu maju v sebe vola sa komunizmus . naákazlivá choroba s ktorej sa náš narod musí vyliečiť dokdedy tu nebude sloboda budu tu aj tii cikanii: odpad treba separovať tak začnime

 8. možno ten članook nema nič spolocne s tim čo tu bolo povedane ale pravda sa má hovoriť tak je tu:DX

 9. romovia robia len tolko aby prezili – rovnako ako kazdy iny clovek – v minulom storoci im zobrali kolesa od vozov a nasilne ich usidlili – co si myslite ze ich zvyklosti a korene zmenite za par rokov? starali sa im do zivota a toto je vysledok – nasilim sa nikdy nic nevyriesi – nenadavajme na romov ale na neschopne vlady a na arogantnych a rasistickych ludi ktori sa k nim bezdovodne nenavistne chovaju – co potom cakate, ze vam za tu nenavist budu nohy lizat?
  a ku romskej kriminalite sa ani nevyjadrujem, kriminalnici su vsade a nie len medzi romami.

 10. Lunch: myslim, ze to spolocne ma 🙂 … a uplne s tebou suhlasim ….
  Nazikiller: bezdovodne nasilne chovaju? … myslim, ze nasilie je jedina vec na aku oni reaguju …. nie som zastanca bitiek ani nic podobne … ale po dobrom si myslim sa to skusalo uz x rokov a kam sme dospeli?nerobia ani tolko aby prezili, cest vynimkam, skor si mal napisat kradnu aby prezili a je im uplne jedno ci ten clovek, ktoreho okradli bude mat s coho prezit …. a ze nenavist? … nenapadlo ta niekedy, ze si za tu nenavist mozu sami? …. keby si chodil medzi ludi a rozpraval sa s nimi, sledoval televizor …. videl by si ze “obycajny” ludia uz toho maju dost … ci kazdy, kto je proti ich vycinaniu je fasista a neviem co?

 11. obycajni ludia maju toho dost? a coho – vsak niektorym vadi len to ze vidia roma, ani ich nezaujima kto je to,ci pracuje alebo nie, vedia na nich len nadavat bez toho aby konkretnu osobu blizsie poznali. A neromovia nekradnu? pokladnicky v obchodoch klamu starych ludi a zle im vydavaju, telefonni operatori vam ponukaju akcie v ktorych priamo klamu ludom (brigadoval som pre T mobile a sef mi povedal ze si mam kludne vymyslat hocico len aby som predal pausal) manazeri v hypermarketoch maju na starosti priamo to aby sa predali plesnive veci (samotny manazer vytiahol zo smetiaha plesnivy syr a vynadal predavacovi preco ho vyhodil – kamosova skusenost), mafie, vypalnici z ktorych je mnozstvo byvalych alebo aj sucasnych neonacistov – myslim ze vsade sme okradani vo vacsej miere, cize poukazovaj na zlocincov v radoch romov je uplne nemiestne a zavadzajuce – ked nenavidite romov kvoli zlocincom v ich radoch museli by ste nenavidiet rovnakou mierou vsetky etnika – pretoze ludske povahy su v kazdom etniku rovnake – len vy to pouzivate ako zamienku aby ste mali nejaky dovod na ublizovanie romom a aby ste si nepokrivili “svedomie”, aj ked sami viete ze nekonate spravne, ale snazite sa to sami sebe vsugerovat a kolektivne sa utvrdzujete a podporujete v tomto zvratenom chovani, aj ked sami neviete co od toho vlastne ocakavate – urcite by ste sa nemali lepsie keby tu neboli romovia, to mi verte

 12. ano na vine su proste bieli zase sme doma
  chudaci cigani ja na tie spiny cierne robim beru mi z vyplaty 5000 kazdy mesiac na to aby volajaka cierna svina mohla doma krmit dalsich 10 ciernych svin

 13. clovece, ako si z mojho prispevku vyvodil ze na vine su nejaki “bieli” – tvrdim ze zlodeji su v kazdom etniku, rovnako ako su v kazdom etniku slusni ludia – posudzovat niekoho spravanie podla etnickej prislusnosti je nezmysel – a tvoje dane nejdu len na socialne pripady – je to uplne ubohe vybijat si zlost na obetnych barankoch

 14. s tym suhlasim, ze zlodeji atd. nie su len cigani … o tom sa nik dohadovat asi nebude, skor si myslim, ze tu ide o to, ze ked vezmes percentualny podiel z celkoveho poctu tak bohuzial tych “slusnch” je medzi ciganmi tak malo, ze ich v podstate ani nie je vidno …. a preto sa to jednoducho zovseobecnuje …..

 15. zovseobecnovanie nie je prave najstastnejsi sposob politiky, to by som mohol potom vsetkych slovakov nazyvat narodom alkoholikov a myslim ze by vela ludi protestovalo – vy jednoducho hladate nejaku pricinu dvojho “nestastia” a snazite sa z toho niekoho obvinit – mozme sa hadat aj donekonecna ale sami casom zistite ze romska kriminalita je ucelovo nafuknuta ako balon aby si iste politicke a zaujmove kruhy mohli prihrievat polievocku a fanatizovat ludi ktori su nespokojni z vela vecami a tymto im daju aspon isty smer kde sa maju ist vyburit – lebo keby sme nasu energiu venovali vaznym a realnym problemom a tlacili na politikov tak by sa riadne zapotili – takto stracate cas s nezmyslami a utocite na bezvyznamnych romov – na to sa da velmi lahko nachytat.
  zamyslite sa nad zlocinmi ake sa deju v nasom state – a porovnajte si to s romskymi kriminalnikmi – zistite ze sa v nicom nelisia – a percentualne romovia urcite neprevysia ostatnych. Napr. vo svojom zivote som videl dvakrat kradnut auto – raz jednotlivcom, raz skupinkou – nebol medzi nimi ziaden rom – to len na priklad – viem ze z toho statistiku robit nemozem.

 16. ty “nevedomý” človek NAZIKILLER , najprv si pozri toto videjko, ale aj kopec inych, vyjdi si do najbližšej ciganskej osady, alebo priď tu k nam, na Podskalku pri Humenom, vybavim ti na tyžden izbu priamo v osade a hned ta prejde tvoja obrana na adresu ciganov!!

  A PS: ked dopozeraš toto videjko, tak sa poriadne na niekolko hodin zamysli a pre istotu si vopred zavolaj sanitku, aby si sa nezabil, ked to konečne pochopiš

 17. A LUDIA, aby sme sa rozumeli,

  až 95% ĽUDI KTORÍ MAJU ROVNAKE NAZORY AKO NAZIKILLER,

  “že cigani su len chuďatka, ktore za nič nemožu a ktore su diskriminovane a zneuživane vladou a nikto im v dostatočnej miere nechce a ani nepomáha”,

  sú ľudia, ktorí

  1, majú ved od 15 – 25 rokov
  2, niesú to ekonomický činní ľudia a teda nezarábajú, alebo aj keď zarábajú, tak si neuvedomujú, kde ich peniaze vlastne putujú
  3, sami takmer niesu ekonomickým prínosom pre túto spoločnosť, hoci si oni myslia práve opak, vzhľadom na to, že sa snažia “vykonávať charitatívne pomoci”, ktoré aj tak niesu vôbec účinne
  4, a v neposlednom rade sú to aj ľudia s nižším IQ, pozn. vzdelaním nepíšem, lebo poznám kopec blbcov s nízkym IQ, ktorí sú na vysokej škole.

  A ked si niekto myslí, že akým je to prínosom, ked pomáha bezdomovcom v “útulku”, ktorý o tú pomoc ani nestojí, lebo ako sam NAZIKILLEr povedal, že ” po troch dňoch ukradol veci a zmizol”, nach si dalej šíri ossvetu ako NAZIKILLER

  A ak si niekto myslí, že neviem o čom táram, tak je na omyle,,,
  Sám som podnikateľ, živím 10 svojich zamestnancov, a presne viem, koľko desiatok tisíc platím mesačne v daniach a odvodoch a verte mi, že ma aj patrične zaujíma, kde tie peniaze končia!!

  Ale vďaka ľuďom, ako je tu náš kamarát NAZIKILLER, ktorý za každým príspevkom vidí slová RASIZMUS, DISKRIMINÁCIA a podobné sračky, tu ešte veeeelmi dlhu dobu bude panovať podobná politika, vyhovujúca našim asociálnym spoluobčanom
  :o))

 18. tap tap tap tak tak zarabaju socialny pracovnici a pod. ale hodnotu prace nespravia iba myslia ze spasia svet klackom ale praca a hodnoty to niesu nahnat ich do fabriky tahat zelezo aby videli ako sa na chleba robi a ne brat priemerne platy za vymyslanie kokotin
  PS:toto neplati pre vacsinu z nich!!!!!!!!

 19. dodiks: fu… silny zazitok to video .. nie ze by clovek nieco podobne uz nevidel, ale je aspon podla mna velmi dobre spravene … a uplne suhlasim s tym co pises … ja sice nepodnikam ale dostavam mesacne ssvoju vyplatnu pasku a tam tiez dost dobre vidim ako to je .. a to tam nie su odvody rozne co este plati zamestnavatel …. ono by bolo dobre keby sa konecne vsetci ludia zacali zamyslat nad takymito vecami …aj ked niekedy zamyslenie nestaci … volakedy nepohodlnych ludi ako vystrahu vystavovali v klietkach na namesti … dnes oznacia nalepkou fasista – extremista

 20. presne tak,, a najhoršie je to, že taky blbci, čo o probleme vedia najmenej, nam tu budu vypisovať, ake su cigani chuďatka,,

 21. sa cudujes ked ma mater aelbo fotra ciernu opicu?
  ked maka ciganska familia poctivo ok prekusnem ich existenciu

 22. Toto vsetko je este nic. Tyto cierny cigani terorizuju uz aj biele slovenske obyvatelstvo. Spievaju si verejne pesnicky bi a bi bieleho sprosteho slovaka do hlavy. Pracuju v niektorich mestach ako policajti a maju pribuznych mafianov a biele obyvatelstvo sa nevie branit !!!!! Nikto. Podnikatelia a univerzitne vzdelani ludia musia unikat do zahranicia !!! Starsi bezvladny obcania umieraju ( su usmrteny ) dokazi vzdy policiou ( ciganmi ) znicne a tito cigani sa stahuju do ich domov !!! Obyvatelstvo len prihliada a cakaju ako ovce kym pridu na radu na bitunku. Hanba tejto vlade !!!! Hanba Slovensku !!! Hanba slovakom !!! Potom sa netreba cudovat ze vyspele krajiny vidia v slovakovi debila.

 23. Reakcia na Nazikiller. Vies Ty vobec o com tu pises ? Iste je viac problemov, ale ty si vazne myslis ze by nam nebolo lepsie keby sa na nas neprizivovalo 10 % populacie s Romskym obcianstvom a dalsich 10 % ciganov, ktori uz ziskali slovenske, alebo madarske obcianstvo ? Keby tu neboli bol by v Sr blahobyt. Bola by ovela nizsia kriminalita. Spytaj sa nasich co ziju na Luniku ako sa im tam paci a ako sa citia bezpecne. Moji znami sa museli odstahovat zo Sr daleko do zahranicia, pretoze ich vidierala ciganka mafia na Strednom Slovensku po tazkych zraneniach hlavy kazdy v inej krajine, ich matka, mimochodom ciganmi nenavidene ucitelka na zakladnej skole nahle zomrela, tak ako uz viac ludi a ciganska policajna rodina sa nastahovala aj do ich krasneho velkeho rodinneho domu. Co je len jeden pripad zo 100 v danom meste !

 24. Martin357: tychto ludi nepresvedcis, ani keby si si ruky vypisal a hlasivky vyvravel, ziju si v krasnej bubline … avsak ja sa dost divim v dnesnej dobe, v krize

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: