Poďakovanie a prosba o pomoc

Naše veľké Ďakujem patri tento krát všetkým, ktorý sa zúčastnili našej chaty a prispeli na jednu našu spriatelenú rodinku, ktorá si našu pomoc určite zaslúži.

 

Táto veľmi milá rodinka má 3 deti vo veku 7,4,3 rokov a veľmi sa im zíde každá pomoc.

 

Týmto by som chcela poprosiť všetkých ľudí, ktorý by chceli akou koľvek formou pomôcť aby napísali na náš mail hlavu.hore@yahoo.com.

Veľmi rady poskytneme bližšie informácie a dohodneme sa na forme pomoci.

 

Vopred ďakujeme