Pri príležitosti SNP ……..

Keďže tu máme opäť výročie tzv. SNP, rozhodli sme sa uverejniť výpis z knihy J.C.Hronského Svet na trasovisku, ktorej dej sa odohráva práve počas rokov 1942-1945 na Slovensku. Kniha, okrem pohľadu obyčajného človeka na tieto udalosti, v kapitole 10 druhej knihy obsahuje úvahu samotného autora nad týmito udalosťami. Autor tieto riadky písal vexile okolo roku 1948, t.j. v čase, keď už naša spoločnosť mala zväčšej časti vymyté mozgy povesťami o povstaní vychádzajúcimi v novinách, činnosťou Zväzu partizánov i napríklad filmom Vlčie diery z roku 1946, atď.

J.C.Hronský : Svet na trasovisku, Matica Slovenská, Martin, 1991

 Kniha II, Kapitola 10

 

Až raz budú dejiny zase dejinami, nejaký historik ponapráva si okuliare raz i druhý raz, nachýli sa lepšie nad rok 1944 a nad mapu, kde býva neveľký národ slovenský, i pokrúti hlavou.

         Toto nie je možné! – povie.

Znovu a znovu bude prehrabávať v svojej pamäti, akoby zapochyboval, či sa v dejinách sveta aspoň trochu vyzná, i keď sa nimi zapodieva toľké roky a načisto mu obeleli vlasy v tej robote.

         Nie, v dejinách na to príkladu niet. Niet na to príkladu, aby národ povstával proti svojmu vlastnému štátu, aby si niekto podpaľoval dom, v ktorom sa mu žilo dobre, za ktorým dlho túžil a ktorý si napokon ťažko vydobyl, postavil a zariadil. To nie je možné! Tu je to vo všelijakých proklamáciách, článkoch, rečiach, knihách i zákonoch napísané, zaznačené, že národ slovenský roku 1944 povstal proti svojmu štátu, ale ani tak nie je to možné.

Tak si to bude hovoriť skúsený sudca dejín, – až raz história bude zasa históriou.

Zapochybuje v roku 1944, nebude mu veriť.

A bude mať pravdu.

Aj neveľký národ slovenský je takým národom aké iné malé a veľké národy, slovenská zem takou rodnou zemou materskou, ako iné zeme národov, ani tá neporodila hlúpy národ, ktorý by si strhával vlastnú strechu sponad hlavy, keď to pred ním nevykonal nik a za ním nik nevykoná.

Lebo nie je to možné.

Ani na Slovensku nebolo to možné.

Dejiny sa dajú prekrúcať, ale samé nesfalšujú sa nikdy. Národy povstávali, búrili sa proti režimom, vládam, cisárom, prezidentom, ideológom, zrážali sa presvedčenia, partaje, rody, spoločenské triedy, vedy bili sa s vekami, nové prúdy so starými, boli veľké povstania, veľké revolúcie s potokami krvi a s množstvom hrdinov, ale dejiny samé sa nikdy nesfalšovali: nikdy, nikde nepovstával národ, aby zbortil svoj štát a hodil svoje telo, svoju zem, svoje imanie, svoje mozole, svoj život a svoju moc niekomu inému, cudziemu napospas.

To sa nestalo ani na Slovensku.

Dunenie nad severom deň čo deň bolo silnejšie, i z Bebravy dalo sa vidieť, že na juhu začínajú sa červené noci. Severných hraníc temer dotýkali sa ruské armády a za južnými hranicami, v Maďarsku horeli už dediny a mestá, nad Pešťbudínom blýskalo sa noc po noc, front sa blížil, začínal zvierať Slovensko ako kliešte. Na Prielohu volali do noci svetelné signály, hukot lietadlových motorov zabíjal pokoj nad horami i spravodlivé rozhodovanie pod horami.

Také povstanie, aké prišlo, mohlo sa začínať.

Zjavili sa ruské opakovačky. Česi začali chodiť v ruských uniformách, vrútocký železničný uzol obsadili francúzski partizáni, vystupovali z hôr oddiely zoskupené zo všetkých nácií a začínal sa teror ruský.

         Smrť slovenskému štátu!

To nikto na začiatku nepovedal.

To prišlo iba hodne, hodne neskoršie.

Také heslo nemalo pôdu.

Rozširovalo sa medzi ľudom, že prezidenta štátu i celú vládu odvliekli Nemci, ktorí obsadzujú Slovensko, povstalci volali na ľud, vtrhli na Slovensko Nemci a treba proti tým chytať zbrane. Partizáni vrútili sa do kasární a rozdávali pušky. Chlapom, chlapcom, komu prišlo i odznievali výstrely na všetky strany a väčšina ľudí nevedela, čo sa robí.

         Smrť Nemcom!

Na nákladných autách začínali sa rozvážať skupiny ľudí a vyvolávali toto heslo. Ozbrojené skupiny zastavovali vlaky v poli, prikázali Nemcom vystúpiť a kto sa za Nemca priznal, toho odvliekli, alebo hneď tam pri železničnom násype odstrelili.

Ľud tŕpol a hľadel na valiace sa udalosti s užasnutým zrakom. Počúval heslo o Nemcoch a videl odstreľovať Slovákov, tak isto tŕpol teraz, keď dochodila smrť na Nemcov, ako tŕpol vtedy, keď Nemci víťazili. Malý národ, malý človek potácal sa medzi obrami, – v tom ho nik neporozumie, iba on sám, – počúval heslá o Nemcoch a hútal, čo sú Nemci. Ľud o Mníchove a Berlíne vedel málo, ale vedel, že jeho prezident Tiso, – i jeho vláda odráža nemecký politický a hospodársky tlak tak, ako sa dá a nakoľko sa dá, nuž národ sa svojich vodcov nevzdával.

         Smrť Nemcom!- dvíhali sa päste i začali sa hľadať Nemci. V Martine vytiahli z večerného rýchliku partizáni nemeckú misiu, čo sa vracala z Rumunska: civilov, dôstojníkov, ženy a ráno zarachotili pušky…

Usilovne rozširovala sa zvesť, že na Slovensko vtrhli Maďari, treba ísť do kasární, treba brániť hranice, ale kto mohol nepravdu v tom zmätku kontrolovať!

         Smrť kolaborantom!

I toto heslo prišlo dosť chytro.

Heslo nebolo jasné, nuž platili zaň i životom aj takí, čo ho deň predtým sami vyvolávali. Nevedelo sa, na koho ono platí, ale ukázalo sa chytro, že môže platiť na hocikoho, kto mu príde pod ruku, veď mreli deti, starci, ženy, začali sa napĺňať masové hroby v horách, na Sklabini, v Liptove, na Kováčovej. Plnili sa väznice ľuďmi, čo ani toľko nevedeli, že také heslo jestvuje, nie aby boli konali v jeho duchu. Židov poukrývaných, bezpečných, vyvolal zmätok na ulice, isto nezahynulo ich toľko v transportoch, nie v lágroch, iste neublížil im toľko nijaký zákon, ako toto povstanie, čo ich vylákalo z úkrytov a potom postavilo pred nemecké pušky.

Ale kričalo sa deň i noc, deň i noc, kričalo, kričalo, kričalo:

-Smrť!

Smrť sa volala!

Strach sa volal, hrôza sa šírila.

Bez hrôzy a strachu nič by sa nebolo dalo konať.

Partizánska vysielačka oslavovala smrť.

Vraždu.

Ospevovala Soňu, čo s cigaretou v ústach odstreľovala ľudí, čo sa vedela s opakovačkou pohrávať.

Nie Annu, nie Máriu, lebo ani Anna, ani Mária také veci nerobili. Soňu. Nie Trenčianku, ani Šarišanku, lebo také nedali sa na vraždu, ale ospevovali Soňu, čo prišla z Ruska konať nad Slovenskom súd a rozdávať smrť.

-Smrť Nemcom?

Nie. Slováci umierali, bratia, Slovania.

I vyhlásená bola Československá republika.

Kde? Ako?

To sa vlastne ani nevie.

Ani kto ju vyhlasoval.

Nikto sa to národa nepýtal.

Tak bola vyhlásená i mobilizácia.

V Banskej Bystrici horúčkovite začali sa vyrábať storaké nepravdy. Vyrábala sa hmla a zmätok, zmätok bol i v samom vedení povstalcov. Front bol blízko a jednak ešte ďaleko. Bystrica v úzkostiach súrila ruskú pomoc, i doleteli sem spojenecké komisie a pýtali sa:

-Akú máte silu?

-Celé Slovensko, celý národ je za nami, osemdesiattisíc ľudí máme v zbrani!

-Nuž tak akú pomoc čakáte ešte? Kto vám môže dať viac ako sami. Keď máte celý národ za sebou a osemdesiattisíc chlapov v zbrani, tak kto vás môže premôcť? Čo by vám pomohlo ešte nejakých tisíc, dvetisíc parašutistov? Načo by tu boli?

-Ale ináč sme stratení!

-Ako? Osemdesiattisícová armáda by sa mala medzi týmito vrchmi stratiť? Na to sú už Nemci slabí. Proti vám, ak je to pravda, čo tvrdíte, nemôžu sa už Nemci postaviť, veď vy ste v tejto chvíli obrovská sila!

Lenže s tou pravdou a s tým národom bolo to ináč.

Nuž keď nemohli doletieť ruské divízie, ani pluky, Bystrica aspoň rozhlasovala, že došlo už množstvo lietadiel, husto sa hovorilo o Kozákoch, lebo sa myslelo, že ľud má ešte staré predstavy a treba mu vravieť o starom predstaviteľovi ruského hrdinstva. Povstalecká vysielačka udierala na bubon, že ruské tanky už prešli cez Humenné, Košice, Bardejov a to ani zďaleka pravda nebola.

 

A kde bola armáda slovenská?

Ach, s nijakým vojakom si osud tak kruto nezahral za Veľkej svetovej vojny, ako s vojakom slovenského štátu.

Veľkú časť, temer všetko zdedil tento národný štát z cudzích vojenských útvarov. Vysoké dôstojníctvo, odchované Československom, ba trávivšie roky v Čechách, lebo taký bol systém, i rodinne zakorenené v cudzine, nuž takéto dôstojníctvo malo viesť, a keď bolo treba, nemal kto slovenskému vojakovi zaveliť, ba veď i minister obrany o chvíľu prebehol k partizánom.

Že ho tam Rusi hneď áreštovali a odtransportovali do Ruska, čo sa tomu možno diviť?

Ale slovenskému vojakovi nemal kto zaveliť.

Nebol by zahatával fronty, nie, ale rozhodne bol by sa postavil proti rozvratníkom svojej domácnosti, proti každému, kto by mu bol podpaľoval dom.

Nitra je toho príkladom.

Až raz bude história históriou…

Očistí slovenského vojaka.

Napíše, že horeli už hory a slovenského vojaka zrada prinútila čakať, keď mu zabíjali otcov, bratov a prznili sestry.

Čakal na slovenský povel.

A nemal kto zdravý povel dať…

 

34 komentárov

 1. Ťažko posudzovať dobu keď v nej človek nežil. J.C.Hronský to videl takto, mnoho iných to videlo trebárs ináč. Viem čítať, premýšľať, počúvať a tak si na to robím vlastný názor. Z rozprávania nebohej babky si pamätám jej názor na II.svet. vojnu. Býval u nich nemecký dôstojník, ona mala vtedy 9-10 rokov. Vravela že nikdy predtým a ani nikdy potom nejedla toľko čokolád ako vtedy, svoj prídel čokolády dával jej. Vraj v dedine nebol nikdy taký poriadok, ako pokiaľ tam boli nemci. Možno maličkosti, pre ňu to bolo vtedy dôležité. SNP? Podľa mňa komunistický puč, neporadili si s nimi vtedy a žiaľbohu komouši bez straty prežili aj november 89. Je smutné počúvať od ľudí čo zažili povstanie, ako im partizáni kradli obživu.

 2. uplne suhlasim, aj mne starka rozpravala aky boli nemci slusny a ked dosli rusy vzali im uplne vsetko, zeny znasilnovali …. a mam dojem, ze Hronsky ako po vojne zakazany autor to videl presne takto isto, len je zaujimave, ako sa presetruje vsetko mozne v dejinych, ale na toto sa nik nepozrie …. a ked sa niekto pokusi vyjadrit iny nazor ako je ten “verejny” tak je nepriatel …

 3. môj dedko sa tiež zúčastnil SNP na strane partizánov.., no po pár dňoch ho zajali Nemci a odviedli neviem kam do Nemecka do zajatia, ale kedže vedel nemecky a mal skúsenosti s opaterou o koní, staral sa im o kone a oni mu za to dávali jedlo navyše atď., čiže mal sa fajn, aj keď bol v zajatí!

 4. Si trápny kokotko, ty čo sa tu vydávaš za iných- admin, darkerka, ja…

  Nevieš inak zaujať, len tým, že tu budeš vypisovať chujoviny?

  Potom si viac než úbohý človek a navyše príšerne trápny!

 5. zbytočná námaha, aj tak sa to zmaže

 6. skoda ze tie pusky necvakali aj po 89″

 7. Trapas s tymto “vyzieranim” nickov a tiez pochybujem,ze by si tu niekto daval takyto “inzerat” ako posledny prispevok od “darkerky” ….

 8. škoda, že bitie partizánov by bolo kontraproduktívne, lebo verejnosti by tých sviň bolo kvôli vysokému veku ľúto 😦

 9. Treba rozlišovať tzv. povstaleckých vojakov a partizánov – ono keď človek žil na strednom Slovensku, bola vyhlásená mobilizácia a on proste MUSEL ísť bojovať. Mnohí takto zbytočne padli preto, aby si komunisti a demokrati mohli po vojne polievočku prihrievať. A ďalší sa neskôr pridali k partizánom, lebo im bolo povedané, že ak sa domov vrátia, budú súdení… Nejakých presvedčených “protifašistických” bojovníkov tam bola menšina – to sa neskôr začali vyrábať hrdinné príbehy, napr. už v tých Vlčích dierach…

 10. V televízii o tych dobilkov komunistických partizánskych dávajú len dobre veci ,ale to ze vypálili jedno mesto na Orave ,Veličnú tak to nedajú nikde media skorumpované.

 11. Prosím každého nech si prečíta ten článok.
  Je to pohľad človeka a kopec pravdy z neho možno vyčítať .
  Nemôžem sa k nemu vyjadriť, lebo admin to nepustí.
  Všetci viete čítať a vidíte. Vidíte a chápete celkom jasne. Ak to poviem ja hneď som zmazaný. Tak čítajte pozorne každé slovo od Janka Cígera.

 12. Sa tu objavilo, že vraj ja mám dva nicky – antifa hahaha.
  A keby som aj mal tak čo? Jožko Cíger mal minimálne 12 známych pseudonymov. Aj tak každého, kto ho z toho obviní vysmejem – antifa hahaha.
  Bol to neúnavný bojovník proti socializmu, ak vám to dačo hovorí. A ten jeho text vyššie si prečítajte.
  Ja som vyrastal na jeho Smelom zajkovi, Budkáčikovi a Dubkáčikovi i Jankovi Hráškovi.
  Nevim či vôbec poznáte jeho lyrizovanú prózu.
  Záľuba mazať slovenskú poéziu jeho štýlu blízku by ho iste nepotešila.

  Odkaz, ktorý pevne verím nezmažete, odkaz pre vás krkavčí bratia:
  Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu.
  A to je odkaz Jozefa Cígera nie mňa, odakz pre Vás, akých som vám poslal tucet mazači pravdy a mazači slovenstva.
  Nie je nič ľahšie ako sa ospravedlniť.
  Ja sa ospravedlňujem každému, koho som sa dotkol.
  Slovensko budem brániť aj pred nacisocíkom.

 13. Antifa brániš svoju zem? Keď ruka kradmá siaha na majetok tvoj, to čo tvoji otcovia tvorili, zalievali potom a lopotou, kde si?

  mor kapital(juda)izmu rozkráda tvoje dedičstvo, a ty úlisne sa prizeráś a útočíš na tích, čo svoje si bránia!

  Ty antifa, nie si hanbou svojho národa, nie si hanbou svojej rasy. Si hanbou svojho otca a jeho otca. Zapredávaš seba za lacný peniaz, pozeráš sa ako tvojim deťom kujú reťaze.
  Ty si pes ktorí ukazuje sladkú tváričku, ale spoza chrbta bodá slizký nož.

  Na teba niet dosť slov, čo by diabol vyhrkol. nie je chybou tvojou, že nebrániś slovensko zprava alebo zľava. Chyba tvoja je že ho nebrániš vobec!!! Len rozprávaś ale nekonáš.

  “intelektuál” typu lacko ďurkovič, ktorí si myslí že všetko vyrieši, teóriami ktoré sa rodia niekde v jeho chorej hlave…

 14. achides – to co si vypotil za trapnu pateticku znosku 😀 😀 😀 😀 – to vravis ty – clen neonacistov ktori idu radsej robit spinavu robotu pre mafianov, miesto toho aby sa zivil niecim uzitocnym?

 15. co furt mate s tymi mafianmi? vsetci z nas mame bud uplne obycajnu pracu az v podstate par korun alebo chodime do skoly …. kde su jaky mafiani? keby sme nejakych mali a poznali ver tomu ze nerobime zbierku na pouzite skolske pomocky alebo hracky ale by sme sa inak o tie rodiny co to potrebuju postarali … uz je to ozaj trapne

 16. tak to ste potom sasovia – lebo 90 % starych nackov co poznam ja tak robia pre mafiu – vy ste tie decka plne idealov ale hlavne s vytretou gebulou – a vobec neviete ako to chodi v realite – ked ide o peniaze tak im ziadne vase zasady v ceste nestoja – ale ked si potrebuju najst zamienku aby sa odreagovali tak su z nich zasadovi nackovia – ako vy ktorym vadi vsetko – vyrastal som s nimi, viem o com to je – a preto ste pre mna vsetci kokoti – stari mladi, lebo cela tato vasa saskaren je o hovne a o nicom, stracate cas

 17. zazil som tu eru 90 rokov – ked vy ste este pozeravali od kuka do kuka – poznal som kazdeho – nackov, beznych ludi, punkerov, hip hoperov – ktori len vtedy vznikali – juhosov ktori predavali fet – vtedy neexistoval ziaden tchor steinar a ine blbosti – nackovia nosili bombre tazke boty a maskacove kapsace – robili sa velkymi sefmi na uliciach, ked videli decko so sicherkami tak hned k nemu prileteli a vyhrazali sa bitkou – dokonca aj niektori romovia boli nackovia – a oni ich vzali medzi seba – a nehovorim o 14 roc. deckach, boli to chalani od 18 do 22 aj viac – teda pre mna su uz aj taki decka – tupi boli rovnako – ale k comu sa chcem dostat –
  proste nackovia sefovali celym uliciam, tlkli metlakov, punkacov, hiphoperom, chodili provokovat na disky a mlatit ludi – ALE ked potrebovali prachy tak isli za mafianmi – juhosmi a inymi a pokseftovali – robili pre nich spinavu pracu, nechali sa najimat na vymahanie dlhov, predavali fet a pod. a to robia az doteraz – 90% nackov z 90 tych rokov – a nielen oni, aj ti mladsi – ale stale su nazis, odhodili bombre, nosia tchorov a pod. handry, maju nove nazi tetovania, a veselo makaju pre mafosov, ajaaaj niektori pre nich makali uz pocas strednej skoly – a zase sa opakujem, ale co uz – preto sa na vas musim len smiat, aki ste trapni, ked tito mafianski nackovia chcu kurvu tak moz byt aj romka, aj aziatka, oni maju slobodny zivot, len potrebuju mat nejaky styl, k niecomu sa pridruzit – lebo su vypatlani – najlepsie to pochopite ked to prirovnam k nabozenstvu a pokryteckym veriacim – kolki z nich sa spravaju podla nabozenstva? NIKTO !!! a u nackov to je to iste – vase idealy su len pokrytectvo a fraska – uz si to konecne uvedomte – tu nikto nebojuje za nejaku blbu rasu – je to len biznis a pokrytecke sebaukajanie sa mentalne zaostalych individui – pre nich je nacizmus ako nabozenstvo – myslia nanho – ale praktikuju s neho len to nasilie – a nic viac, ked potrebuju zasunut je im na to dobra kazda zenska, ked potrebuju prachy tak ich zoberu od kohokolvek a akymkolvek sposobom – aj lupeznym prepadnutim – ak sa chcu zabavit tak idu aj na hip hopovu disku – proste to uz pochopte ze sa marne snazite o zachranu nejakej fiktivnej rasy – my sme aj tak len miesanci – ako vsetci, mixujeme sa uz tisicrocia – ale ked vas bavi ublizovat inym kvoli nezmyslom tak si posluzte, ale moze sa stat ze na to kruto doplatite.

 18. pce aky pamatnik a vseznalec :-),jeden uz tu bol, mal nick antifa potom clovek a asi 10 inych,napis o tom knihu o NS scene, isto dostanes naky fajn grant na to a aj pohladkanie po hlavicke od obrezaneho patrona 🙂 +bonus dozivotnu nedotknutelnost v mediach aj keby si sa,co ja viem zhuleny vykydal na aute popripade niekoho zrazil,
  rad si to precitam uz som cital nejake z nemecko-demokratickej produkcie a schuti som sa zasmial,tak ti drzim palec pan student a smelo do toho 🙂

  a este toto biele mafie ti vadia a ciganske/vietnamske/zidovske/muslimske nie? ty skurveny rasista skap,preco robis rozdiely medzi farbou pleti mafianov ich vieroviznanim a sexualnou orientaciou ty zmrd fasisticky :-D,
  cigosi=herak,piko,vietnamci=liecive hydrofonne rastlinky pod UV lampami v prenajatych domoch a spolocne obchod s bielym masom,na to ze ich je v populacii mensina zastupenie vyrazne :-),odkial to viem ved som nacek a mafian

  proste to uz pochopte ze sa marne snazite o zachranu nejakej fiktivnej rasy – my sme aj tak len miesanci – ako vsetci, mixujeme sa uz tisicrocia .- a toto je fakt perla 🙂 prave tym cielenym miesanim ako pises sme sa rozmixovali na rozne rasy a narody z tych povodnych africanov(vasa pravda)z ktorych sme vznikli hej hej,cielena genetika ked sa ciernym rodicom narodi jedno biele modrooke a jedno zlte sikmooke dieta 😀 😀 😀

 19. cielena je akurat tak tvoja demencia bastard.
  mozes sa tu nadrapovat kolko chces, tam vonku to nie je o ziadnych narodoch, “rasach” ci ucte k predkom – a ty na tom nic nezmenis – si len looser ktory zije v bajkach a hra sa hrdinu – este k tomu pokryteckeho – uz velakrat som zazil ked neonacisti na niekoho kricali ze je fasista a pod – presne v duchu starej pravdy – zlodej krici chytte zlodeja.
  vsak presne o tomto som pisal – opisujete co vsetko vam vadi – a na druhej strane sa chovate tak isto – SERIETE SI DO HUBY – tak coby som to tu nenapisal, preco nie, ked sa mi chce a bavi ma to vyhadzovat pravdu na oci pokrytcom – darmo tu budes argumentovat, sam vies aka je pravda, len to nechces priznat.

 20. tie vase blaboly vam tak uveria mozno 13 rocne decka – aj to nie vsetky, take co sem vypisuju tie pomatane basnicky

 21. http://antifa.cz/243-mzdomova-ns-revoluce-v-mezich-zakona.html

  no a v tomto linku je dalsi priklad aki ste trapni a jak si serete do huby 😀

 22. zdeno11 : nielen na orave kamarat….

 23. jasne – nemci boli slusni – pokial si nebol zid alebo hocikto kto sa im nepacil – to je uz len slusnost – taka slusnost hodna vasho primitivizmu

 24. klm…vzdy to tak bolo a bude na tom je postaveny princip moci..
  aj dnes je to tak, odporcovia demokratickeho zriadenia su prenasledovani…takze tak

 25. klm : inak ten afa bulvar sa mi moc lubi…:D:D

 26. abc…zazil si hovno…cital si akurat clanok…na rasizmus.sk neviem ako sa to volalo…myslim “vypoved neonacistu” alebo nieco take…a teraz tu robis “znalca” :D:D:D

 27. sklamem ta – taky clanok som v zivote nevidel – ja viem co som zazil a nepotrbujem tu o tom nikoho presviecat – mohol by som tu nahadzat kopec mien, a neviem coho – ale taki zasrani jak vy aj tak budu hovno vediet kto to je

 28. prosim ta pekne …. clanok na antifa.cz ma taku vierohodnu hodnotu ako ked ja teraz zahlasim ze mi na balkone pristalo UFO a mam zeleneho psa …

 29. ty pamatnik …. budes sa cudovat, ale niektory z nas to zazili tiez, teda tu dobu, lebo nic hentake ako opisujes si nepamatam, ja mam skor spomienky na to, ako sme sa s pankacmi kamosili, sedeli v jednej krcme a az kym nezacali pankaci fetovat bolo vsetko O, co sa tyka metlakov tak ich teda nejaku kopku poznam a nik z nich nikdy nepovedal ze to co robime je zle alebo ze by sme sa mali koli tomu mlatit …. a ked sme potrebovali prachy tak sme sli na brigadu … asi ta to prekvapi, ale sme obycajny ludia ako hoc kto a ver, ze vacsinu z nas by si na ulici v zivote nespoznal …. alebo to biude tym, ze nie sme neonacisti? Az sa uz chces hrat na mudreho tak pomenuvaj veci, osoby a situacie ich spravnymi menami. A nesnaz sa tu stale niekoho klamat, lebo neviem naco … kto to zazil zazil a kto nie toho to uz aj tak nezaujima

 30. aha, tak vy ste boli nejake tie decka co pocuvali orlik a KP, prahli po martenskach a lonsdaleoch a bali sa ich uspinit a cely den posedavali po vyklenkoch a chlastali v pajzloch a viedli diskusie o tom akii su velki skinheadi a kedy pojdu na akciu – vsak vas bolo ako much – od kriminalnickych grazlov az po babyskinov, ci jak sa vam to hovorilo – vsak dnes je to tak isto – stretavam tu tie decka od 16 18 rocnych faganov jak tu zmetene pobehuju po uliciach 😀 – o tych si rozhodne nemyslim ze su mafiani 😀 – no ale pokrytectvo nechybalo ziadnym – a dodnes nechyba –

 31. vies komu hovor ze nie ste neonacisti 😀 😀 😀 – aka ftipna

 32. bastard – a ostatni tvoji nackovski kumpani odtialto – takto nejak si predstavujete svoj povod 😀

  Bylo nebylo. V zemi pusté a divoké zvěř běhala po lesích a vzácné býlí na lukách kvetlo. Tichounko až pratichnounko bývalo v těch krajích.
  Místy jen voda po lučinách hučela a bory po skalinách šuměly. I stal se v těch krajích zázrak. V zemi této na stromě skvěl se z jara květ (zajisté
  zemský ráj to na pohled), z toho květu plod se stal a na zem upadl…
  …a že vám to byla rána, jak dopadl na zem, plod puknul a vyskočil z něj mužík svalnaté postavy šest stop vysoký, úzkého nosu i brady
  a moudrého pohledu. Z jiného květu zas se stal jiný plod a z téže nehody povstala žena, postavy spanilé, dlouhých vlasů, v očích cudnost
  sama. Hleděli na sebe, avšak slůvka nemajíce, museli si nějaké vymyslet. Dalo to práce, ale ze slov se stal po chvilce jazyk. A asi z jakési
  rozkoše plynoucí ze zvuku písmene Č se vzájemně pojmenovali Češtin a Češtinka a svůj jazyk nazvali češtinským. A protože nemohli jen
  hovořit, jen spolu léhat, jali se půdu obdělávat, zvěř krotit a domy stavět. Při své genialitě si vymyslili kolo i pluh, koně i psa si ochočili, obilí
  zasévali a z prstu si lecjaké další podivnosti vycucali. O pár měsíců později už pekli chléb a ze zbytku obilí pivo vařili. Ke chlebu maso lesní
  zvěře s šafránem pojídali a čajem se skořicí koláče zapíjeli.
  A jak šla léta, přibývalo potomků a „vypuklá“ kultura se začínala zdokonalovat. Vytvořili písmo pro zápis všech těch krásných zvuků,
  kterými mezi sebou hlaholili, knihy tiskli, komponovali krásnou hudbu, prostí lidé pěli krásné lidové písně. Z kamenů tesali sochy a stavěli
  nádherné románské, gotické a barokní kaple, kostely a chrámy. A aby toho nebylo málo, jakoby z nebe jim spadl nápad všude stavět a na zeď
  věšet kříž s polonahým mužem k němu přibytým…
  Nutno dodat, že bohatá byla jejich kultura nejen vynálezy, ale i množstvím fyziognomických typů: byli tu tělnatí i vyzáblí, zakrslíci i
  hromotlukové, jedni s vlasy černými až do modra, jiným se v očích odráželo nebe a ve vlasech zralé obilí. Všichni ti se pak z ničeho nic začali
  formovat do státního celku a v posvátné tichosti klekali před mužem na kříži, vymyslivše
  si o něm srdceryvný příběh, který uložili do písma a nazvali jej svaté.
  Řekněte, nebyli ti naši předci krásní a geniální? Navíc ještě tak báječní, že vše od
  nich převzaly ostatní evropské národy.

 33. Ultrapravicové strany budují jakousi teorii
  národa, rasy, kultury, která je čistá a která se
  nemá s nikým a ničím mísit. V úvodníku tohoto
  čísla časopisu jsem se pokusil naznačit,
  že je to pro mne poměrně těžko představitelná
  věc… Jsem přesvědčen o tom, že na vzniku
  národní identity, jak ji dnes máme možnost
  zažívat, mají „cizinci“ (migranti, uprchlíci
  apod.) nemalý podíl kladného významu.
  Připomeňme pár (snad obecně známých)
  skutečností, které ukazují, že existence (nejen)
  našeho národa nutně předpokládá přebírání
  vynálezů a myšlenek od národů cizích,
  míšení s cizími kulturami a nemalou účast
  „cizinců“, kteří sem přijeli dát k dispozici svůj
  um i zkušenosti, dokonce se postavit za naše
  práva (viz dále).
  Já jsem uprchlík, ty jsi uprchlík, on je uprchlík…
  Předně řekněme, že jsme všichni uprchlíci
  z Asie… utíkali jsme před Huny, Avary a jinými
  dobyvačnými kmeny tehdejšího světa. A právě
  sem, do nynějších zemí českých, jsme utíkali
  mimo jiné proto, že úrodné povodí řek Moravy,
  Dyje a Dunaje slibovalo, že se nám tu dobře
  povede. Přišli jsme, resp. slovanské kmeny sem
  přišly někdy ve čtvrtém až sedmém století n. l.
  Jazyk…
  Národní strana (jedno z ultrapravicových
  hnutí v ČR, zformované do politické strany)
  ve své definici národa tvrdí, že český národ je
  „od 8. století trvale žijící na jednotném území
  v přibližných hranicích současné ČR, používající
  český jazyk.“ Jazyk, jímž hovořili první
  Slované vstupující na naše území, byl češtině
  podobný velmi málo. Řekněme pro jednoduchost,
  že to byl jazyk dnes nejvíc podobný
  církevní slovanštině. Byl to jakýsi slovanský
  dialekt, který nebyl zase tak odlišný od jihomakedonského
  nářečí kolem Soluně, odkud
  k nám přišli Cyril a Metoděj (situace na celém
  slovanském území Evropy se dá přirovnat
  k nedávné situaci v ČR: nářečí v Čechách bylo
  jiné než na východní Moravě, ale lidé si rozuměli).
  Zmínění „cizinci“ Cyril a Metoděj sem
  byli pozváni, aby dali našemu nevzdělanému
  národu písmo. Cyril jej vymyslel a do onoho
  slovanského dialektu přeložil spolu s dalšími
  velkou část Bible, s níž přišel na Moravu.
  Tito dva „cizinci“ (na půl Řekové a na půl
  Makedonci) nejen přinesli písmo, ale dokonce
  se šli do Říma, až k papeži hádat za to, aby
  na našem území směla být oficiálně tato slovanština
  užívána (zejména při mších). Zmínění
  „cizinci“ v devátém století vykonali pro
  budoucí český národ službu, kterou my dnes
  nejsme vůbec s to docenit. Přitom používat
  slovanský jazyk při liturgii bylo něco tak revolučního,
  jako bylo například na konci devadesátých
  let zavedení internetu (dnes též
  pokládáno za samozřejmost). Byli jsme první,
  komu bylo povoleno sloužit mši v jiném než
  latinském, řeckém nebo hebrejském jazyce.
  Jen nezapomeňme, že to pro nás vydobyli
  dva „cizinci“.
  V jazyku se projevuje migrace snad nejvíce
  ze všech složek kultury; namátkou: slovo korouhev
  pochází z mongolštiny, slova chalupa
  z řečtiny, slova kukuřice z turečtiny, slovo
  chmel má základ v kavkazských jazycích atd.
  Souvisí s tím jeden jazykový paradox: dnes
  obyčejné jméno Petra je původem z aramejštiny,
  znamená skála, odtud se dostala do
  řečtiny a latiny ve stejném významu. Ve jméně
  předsedkyně Národní stany (Petra Edelmannová)
  toho tedy slovanského, natož českého
  není – bráno do důsledků – zhola nic.
  Ve slově Petra nám to nemusí být tak zřejmé,
  ale germánský původ příjmení slyší průměrně
  vzdělaný Čech. Dodejme jen, že Edelmann
  znamená šlechtic, aristokrat. Volně přeloženo:
  Šlechetná Skála. Nomen omen, ve svých
  projevech by chtěla, povyšujíc se nad jiné
  rasy, Česko neustále nějakých neušlechtilých
  ras zbavovat.
  Takových, co chtěli českou kulturu čistit,
  už tu bylo mnoho. Například omezení obrozenci
  , již se nazývali puristy. Chtěli vyčistit češtinu
  od germanismů. Místo německého flaška
  vynašli napojčina vydmutina, místo německého
  kapesník čistonososuchoplena apod.
  Museli přijít jiní obrozenci se světovým roz-

 34. hledem, aby takové nesmyslné tendence zatrhli,
  a naopak do cizích jazyků sahali pro nová
  slova, která čeština neměla (například vzduch
  z ruštiny).
  Náboženství…
  Původní náboženství (jedna z utvářejících
  složek civilizace a kultury) na „našem“ území
  bylo pravděpodobně náboženství Keltů, kteří
  tu byli dávno před Slovany. Slované si přivezli
  z Asie různé okultní záležitosti a živý polytheismus.
  Z hlediska dnešních národních
  zájmů, jak je formuluje Národní strana, nebo
  jak se k nim vyjadřují nacistické hnutí jako
  Národní odpor apod., bylo přijetí křesťanství
  vskutku největší tragédií. Ježíš Nazaretský –
  jeden z nejslavnějších
  utečenců všech dob
  (spolu s rodiči utíkali do
  Egypta) – je v našem
  prostředí cizák nejcizejší,
  neboť nejenže nevstoupil
  nikdy na naše
  území, ale nevstoupil
  nikdy ani na území Evropy.
  Přesto jeho příběh
  a jeho myšlenky dokázaly
  ovlivnit naši českou
  (ale i jinou) kulturu jako
  máloco jiného.
  Státní uspořádání
  Kolem sedmého a osmém
  století zde nebyl
  český národ ani z hlediska
  společenského
  uspořádání. Spíše tu
  byly shluky slovanských
  kmenů, po těch největších
  třech se jmenují
  naše tři územní oblasti:
  Čechové, Moravané,
  Slezané. Ti a mnozí další
  se začali sjednocovat, aby odolali nájezdům
  Avarů. Prvním, kdo je sjednotil, byl opět „cizinec“
  z Franské říše, zvaný Sámo.
  Formovat do státního celku, kde najednou
  je král, šlechtici a poddaní, správní celky spadající
  pod jednotlivá panství šlechty atd., se
  Slované začali až po vzoru Franské a později
  německé říše. Z pohledu nacionalistů všeho
  ražení by se dalo říci, že tu pod „cizím“ vlivem
  opět zaniká původní slovanská identita.
  Abychom zachovali tu původní, museli bychom
  být ještě na dlouho jen „prvobytně pospolnou
  společností“.
  Architektura
  Ani architektura není nic, co by se přirozeně
  vylouplo z divokých a dobyvačných Slovanských
  hlav. První zděné stavby zde budovali
  misionáři ze západu, pak z východu.
  Románské památky zachované z 11. – 12. st.
  jsou dovozem z Německa, Francie a Itálie. Nejvýznamnější
  stavby doby gotické jako například
  chrám sv. Víta, Karlštejn nebo Pražský
  hrad, jsou dílem Francouze Matyáše z Arassu,
  posléze Němce Petra Parléře (oba pozval do
  Čech císař Karel IV.). Jedním z nejvýznamnějších
  barokních stavitelů působících na Moravě
  i v Čechách je Ital Giovanni Santini, který
  postavil např. p outní kostel Křtiny, nebo Zelenou
  horu u Žďáru nad Sázavou aj. (viz obrázek)
  dnes patřící pod UNESCO. Bez těchto
  cizinců migrujících Evropou by naše kultura
  byla ochuzená o mnohé věci, které dnes právem
  vnímá celý svět jako jedinečné výtvory
  jedinečných lidí.
  Hudba
  Dnes máme pocit, že zaslechneme-li nápěv
  písně „Ej lásko, milá lásko“, že jsme u pramenů
  toho, co je skutečně české, resp. moravské.
  Nicméně podoba dnešní takzvaně lidové
  hudby je opět dána migrací mnoha
  neslovanských národů a kmenů. Na jedné
  straně je ovlivněna kočujícími germánskými
  hudebníky, na straně druhé styky s hudebníky
  maďarskými, rumunskými, ukrajinskými.
  Různé formy lidové muziky jsou výsledkem
  vzájemným ovlivněním německých a českých
  hudebníků – například střídání čistého hraní
  nástrojů a zpěvu v písních kolem Jihlavy.
  Naopak v „cimbálovkách“ z Horňácka (východní
  Morava) jsou slyšet divoké rytmy romsko-
  maďarské. Pro zajímavost slovo cimbál je
  řeckého původu, sám cimbál je vynálezem
  starých Asyřanů a velký cimbál pedálový, jak
  jej známe dnes, pochází od hudebníků z Maďarska.
  V hudeckých písních teskní zase
  melodie stále migrujících Vlachů atd. Ze všech
  zmíněných, ale mnohých dalších vlivů místní
  vytvořili krásnou rozmanitou hudbu, která
  zase ovlivňovala jiné národy a s těmi všemi –
  od staré a daleké Asýrie po dnešní velejemnou
  Francii – jsme skrze hudbu spojeni.
  Pivo, víno a jiné pochutiny
  Bez migrace bychom neměli nejen naši
  kulturu, ale neměli bychom dokonce ani
  mnoho z naší kuchyně. Tak například jsme ve
  světě známí jako pivaři. Nicméně pivo není
  vynález původně slovanský. Kolébkou oblíbeného
  moku je starobylá Babylónie, odkud
  se pěstování rozšířilo k Peršanům, od nich ke
  Kavkazu, z kterého se skrzevá míšení kultur,
  nájezdy a migraci dostalo až k nám.
  Stejně tak je na tom víno. Slovo má základ
  v románských jazycích a stejně tak surovina,
  kterou označuje. U nás se rozšířilo až s křesťanstvím,
  pro potřeby mešního vína. Velkou
  zásluhu na rozvoji jeho pěstování má opět
  Karel IV. V románských jazycích a zemích dále
  nacházíme původ takových dobrot, jako jsou
  broskve, meruňky, nebo dokonce ovocný mošt
  (všechna slova původu románského). Toto
  všechno, co je nám dnes běžné a samozřejmé,
  souvisí se slovanskou
  vynalézavostí
  a umem jen pramálo.
  Nakonec zmiňme
  snad dodnes trochu tajemně
  znějící „šafrán“.
  Dnes symbol vzácnosti,
  dříve díky teplému
  klimatu Moravy a Slovenska
  běžné zboží.
  Původ šafránu je v Íránu,
  odkud ho dovezli
  do Evropy migrující
  Arabové. Stejně tak slovo
  samo je arabského
  původu a docestovalo
  k nám přes turečtinu a
  latinu (safranum).
  Cizinec nerovná se nepřítel
  A mohli bychom pokračovat
  dál a dál,
  mohli bychom sáhnout
  do kterékoliv oblasti
  lidské činnosti, ale
  myslím, že ilustrativních
  příkladů padlo dost a dost.
  Z výše napsaného neplyne, že tu není nic
  původního. Původního je u nás mnoho, ale
  nemůžeme zapomenout na to, že nemalou
  úlohu na podobě našeho státu mají cizinci.
  Jistěže bylo mnoho cizinců, kteří chtěli toto
  území ovládnout, chtěli z něj Slovany, později
  Čechy vytlačit. Díváme-li se ale do historie,
  řez mezi těmi, kdo prospívali a kdo nějak národu
  ubližovali, nevede mezi cizinci a domácími,
  ale mezi mocichtivými diktátory většího
  či menšího formátu, kolaboranty a bezpáteřními
  podrazáky a mezi politiky, umělci,
  a vůbec občansky v dobrém směru aktivními
  lidmi snažících se o to, aby v naší společnosti
  zanechali výraznou stopu a pozvedli ji
  o něco výš.
  Radim Ošmera
  Autor studuje český jazyk a literaturu,
  je vlastencem, ale se zdravým rozumem.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: