NÁRODNÉ VYHLÁSENIE RUSKÉMU ĽUDU – STABILITA V EURÓPE NEPOTREBUJE USA!

Poprední predstavitelia zastupujúci najvýznamnejšie národné organizácie na Slovensku sa rozhodli podporiť iniciatívu nazvanú NÁRODNÉ VYHLÁSENIE RUSKÉMU ĽUDU
a vyjadriť tak svoj názor k výstavbe protiraketového systému USA v Európe. Všetci z popredných predstaviteľov dole uvedených organizácií sa zhodli na nasledujúcom dokumente: Čítať ďalej