Hlavu Hore v škôlke

Nie je nič krajšie, ako niekoho obdarovať. Možno len obdarovať malé deti.

A preto sme sa rozhodli, že obdarujeme niekoľko detí. Nie je dôležité, že sú tie deti cudzie. Lebo v konečnom dôsledku sú to aj tak „naše“ deti, naša budúcnosť.

Za pomoci a spolupráce niekoľkých našich sympatizantov, ktorí neváhali obetovať niekoľko svojich starších hračiek, a aj svoj voľný čas, sme sa vybrali do materskej škôlky. Čítať ďalej