Futbal … pre budúcnosť …

Peniaze sú židovský vynález, ale aj napriek tomu ich potrebujeme. A keďže aj tento rok chceme zorganizovať mikulášsku akciu pre deti, rozhodli sme sa zorganizovať futbalový turnaj, ktorého výťažok by bol použitý na baličky pre deti.

V sobotu 27.9.2008 sme sa stretli v Bratislave s myšlienkou, naplniť tento náš cieľ. Na naše potešenie sa zišlo dosť veľa ľudí, ktorí spojením príjemného s užitočným ukázali, že naša budúcnosť, ktorou deti jednoznačné sú, im nie je ľahostajná.

Zišli sme sa v hojnom počte a aj keď niekoľko ľudí, ktorí svoju účasť sľúbili na 100% skolila veľmi záhadná choroba, ktorá sa tento víkend rozšírila v našich radoch, nebol problém zostaviť 4 tými a zahrať si tak plnohodnotný futbalový turnaj. Čítať ďalej