Ľudovít Štúr 28. október 1815 Zay-Uhrovec (dnes Uhrovec)- 12. január 1856 Modra

Všestranná a najvýznamnejšia Ľudovít Štúr, osobnosť slovenského národného života v polovici 19. storočia. Ako študent a neskôr námestník profesora na evanjelickom lýceu v Bratislave patril k najtalentovanejším a najzapálenejším organizátorom národného života. Hlavne Vrchovského a jeho zásluhou sa začala v polovici 30. rokov Spoločnosť česko-slovanská, ktorá pracovala pri evanjelickom lýceu, pretvárať na centrum celého národného hnutia. Čítať ďalej