Rómska problematika z pohľadu lekára – (Autorom tohto článku je lekár)

Táto slovná väzba je už dlhodobo zaužívaná v našej terminológii a má svoje opodstatnenie. Životný štýl našich rómskych spoluobčanov je v mnohých ukazovateľoch tak rozdielny oproti ostatnému obyvateľstvu, že je problémom pre mnohé inštitúcie zosúladiť ho so všeobecne platnými normami vzájomného spolužitia. Odborná literatúra je plná  elaborátov, ktoré sa zaoberajú rómskou otázkou z rôzneho uhla a to nielen u nás, ale aj v mnohých  iných štátoch.

Zriaďujú sa rôzne inštitúcie  a vytvárajú sa mnohé legislatívne opatrenia, aby sa docielilo primerané včlenenie Rómov do spoločenstva ostatného obyvateľstva. Doteraz sa to ani jednému spoločenskému a štátnemu zriadeniu  v plnej miere nepodarilo.  Platí to samozrejme, aj  pre vzťah zdravotníctva  k rómskemu  obyvateľstvu, na ktoré chcem v tomto článku poukázať. Čítať ďalej