NAŠE PRÁVA A SVOBODA…

sssss1Před nedávnem jsme byli opět svědky mediální hysterie a lží či upravených polopravd, proti akcím pro-národní politické opozice. Proto je třeba uvést – jaké jsou naše práva?

Stejnou otázku si položil asi každý , proto je třeba znát i odpověď. Že je pro-národní opozice – novodobé hnutí disentů – ze strany systému terčem persekuce a špinění ve jménu šílené politické korektnosti, to dnes vidí snad i každý zaslepenec (i když nedělejme si plané naděje – poněvadž někteří pseudohumanisté a pokrytci si to nepřipustí nikdy).

V dnešní lži-demokracii máme své práva dána na papíře, proto si ji připomeňme a pamatujme.

Skutečná demokracie (lidovláda) by měla fungovat na základě svobody a diskuse, tedy postavena na svobodě slova, projevu a shromažďování. Každý musí mít právo projevit jakýkoliv názor, bez ohledu na to jakkoli může být nesprávný!!! Např. vybájenou zbraň šovinistického-sionismu tzv. Holocaust.

Stávající lži-demokracie používá často podlé totalitní praktiky. Škatulkování lidí, kteří mají jiné názory a priority na stav věcí a problémy systému, jsou pak označování za extrémisty, neonacisty, antisemity, rasisty atd. Pravda bývá často diametrálně odlišena.

Škatulkování má účelově lidi a organizace pošpinit v očích veřejnosti, a postavit takto označené lidi na okraj společnosti. Inteligentní a bystrý člověk si položí otázku, zda tomu tak je či nikoliv?

V médiích často slyšíme jak např. muslimské teroristy označují za radikální, což je lživé a absurdní označení a hra slov médií s pojmem extremismus a demokracie je často, jako jakýsi přechod mezi oběma pojmy, uváděn další pojem – radikalismus. Termín radikalismus (zradix = kořen) lze definovat jako schopnost podrobit existující okolí kritickému zpochybňování a hlásat reformu nebo zrušení stávajících podmínek, když jejich existenci nelze základními idejemi ospravedlnit. Lze říci, že termín radikalismus je relativně rozšířen a uznáván. Radikalismus můžeme ještě zařadit do demokratického systému, což znamená, že radikalismus je tzv. ústavně – konformním postojem. Radikála lze charakterizovat jako toho, který je rozhodnut domýšlet své politické myšlenky až do jejich konců (kořenů) a zcela nekompromisně trvá na správnosti doktrín, které se z takového domýšlení rodí. Radikál se zaměřuje na základní změnu existujícího stavu, dychtí po pronikavých změnách. Současný stav totiž nabízí nedokonalý řád.

V případě politického směru se radikálním označuje politický směr usilující o zásadní změnu společnosti. Takový směr má radikální sociální, národní a ekonomický program pro změnu.

Radikální postoj k určité otázce či okruhu problému může mít jakkoli politická strana či organizace. Radikalismus je tedy důležité odlišovat od extremismu, jako nacionalismus od nacismu (neo-nacismu) – který je založen na rasové politice. Nacionalismus je založen na identitě a národní hrdosti – vlastenectví či národovectví.

Svoboda shromažďování a možnosti její omezení

V tomto směru se jedná o pořádání různých pochodů, demonstrací či koncertů. Právo shromažďovací je chráněno mezinárodními úmluvami, jak Mezinárodním paktem o občanských a politických právech tak i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod.

I přes případnou velkou pravděpodobnost nepokojů při shromažďování lze tato shromáždění dopředu zakázat jen v případech stanovených Listinou základních práv a svobod a zákonech č.84/1990 sb., § 10 o právu shromažďovacím:

1. „Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;

b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;

c) jinak porušovat ústavu a zákony

2. Úřad shromáždění zakáže tehdy, jestliže:

a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví

b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.

3. Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění…“

PRÁVO POKOJNĚ SE SHROMAŽĎOVAT JE ZARUČENO č1.19 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA, tj. cizinci, fyzické osobě, právnické osobě nebo komukoliv jinému.

Důležité je poznamenat skutečnost, že ústavní ochrana se vztahuje pouze na pokojná shromáždění!

Hlavním principem práva shromažďovacího je, že SHROMÁŽDĚNÍ NESMÍ BÝT PODMIŇOVÁNO ze strany orgánů veřejné správy POVOLENÍM (č1.19 odst.2 Listiny).

Neznamená to však svévolí ze strany účastníků shromáždění. Shromažďování povinně oznamována může úřad ve stanovené třídenní lhůtě zakázat z důvodů podrobně uvedených v § 10 zákona o shromažďování. Oznámení musí být poddáno nejpozději pět dní před shromážděním!

Oznamovací povinnost nemusí svolavatelé plnit např., jestliže se shromáždění koná v obydlích občanů, nebo se koná v uzavřených prostorách s jmenovitě pozvanými účastníky. (Soukromé akce – kde stačí, že u vchodu stojí osoba, která pouští lidi dovnitř a zve je – např. koncerty, party atd.)

Jestliže se shromáždění koná i přes zákaz, může být v krajním případě rozpuštěno sdělením učiněným zástupcem úřadu, popř. příslušníkem policie ČR ve službě. Rozpuštěno může být pouze z důvodu v zákoně o shromažďování přímo uvedených. NELZE SVÉVOLNĚ ROZPUSTIT SHROMÁŽDĚNÍ, AČKOLIV NEBYLO OZNÁMENO (např. se tak) PROTIPRÁVNĚ stalo 6.9.2008 V ROKYCANECH PŘI SPONTÁNÍM PROTESTU NACIONALISTŮ PROTI ČERNÉMU RASISMU A CIKÁNSKÉ KRIMINALITĚ, kde byl PROTEST ZAKÁZAN JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM AKCE; podobný zákaz byl také dříve 1.5.2007 V BRNĚ před akcí ODPOR PROTI KAPITALISMU – kde proti sedmi-stům pokojně stojících občanů ZASÁHLA HNED BRUTÁLNĚ POLICIE NA POLITICKOU OBJEDNÁVKU! Aktu rozpuštění musí předcházet výzva ke svolavateli, aby shromáždění ukončil a dal lhůtu několik desítek minut.

SHROMÁŽDĚNÍ UZAVŘENÉ – (SOUKROMÉ AKCE)- SPOLEČNOSTI NEPATŘÍ MEZI OZNAMOVATELNÁ, a tak je ÚŘAD NEMŮŽE ZAKÁZAT, a podle dikce zákona o shromažďování je nemůže ani rozpustit.

ZÁKAZ NEOZNÁMENÉHO SHROMÁŽDĚNÍ JE MOŽNÝ POUZE V PŘÍPADĚ § 10 nebo jestliže účastníci PÁCHAJÍ TRESTNÉ ČINY a nápravu se NEPODAŘILO ZJEDNAT jiným způsobem, zejména ZÁKROKEM PROTI JEDNOTLIVÝM PACHATELŮM.

MOHOU MÍT ÚČASTNÍCI DEMONSTRACÍ NA HLAVÁCH KUKLY A BÝT MASKOVÁNI? Dle návrhu KRYPTOBOLŠEVICKÉ ČSSD v reportáži TV NOVA 27.5.2008, kde chtějí aby se NEMOHLI účastníci maskovat, po změně shromažďovacího zákona. TOTALITNÍ PRAKTIKY ČSSD nepřekvapují, na rozdíl od NEZNALOSTI ZÁKONA poněvadž – ABSOLUTNÍ ZÁKAZ ÚČASTNÍKŮM SHROMÁŽDNÍ jakkoliv BRÁNIT SVÉ IDENTIFIKACI, by byl NEPŘIJATELNÝ jak Z HLEDISKA č1.19 LISTINY, tak z hlediska dalších práv např. SVOBODY PROJEVU. Zákaz maskování by postavil mimo zákon i účastníky karnevalů, nebo fanoušky sportovních utkání pomalovaných barvami. Ad absurdum by bylo možno postihovat i nošení slunečních brýlí, deštníků, kapucí, protože tím se dá také účinně bránit dotěrným policejním kamerám, novinářům a monitoringu. Současná úprava je jistým kompromisem, který zakazuje maskování obličeje pouze v případě, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru policie ČR (§7odst.4)

Může být rozpuštěno shromáždění, jestliže je rušeno protiakcí?

Dle EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA NELZE OMEZOVAT ústavně zaručenou SVOBODU SHROMAŽĎOVÁNÍ z toho důvodu, že je rušeno proti-demonstrací nebo provokativními akcemi odpůrců shromáždění. Uvnitř shromáždění je svolavatel povinen pomocí svých pořadatelů zajistit pořádek, v případě, že na to nestačí, musí požádat o pomoc úřad nebo policii ČR. OCHRANU CELKU SHROMÁŽDĚNÍ PROTI NAPADNUTÍ Z VENKU JE NAOPAK PRIORITNĚ POVINNA ZAJISTIT POLICIE ČR! Stát je povinen poskytnout ochranu skupinám, které realizují právo na pokojné shromažďování.

Závěrem je nutno dodat, že např. ono VOLÁNÍ NĚKTERÝCH NOVINÁŘSKÝCH HYEN PO ZÁKAZU POKOJNÉHO SPONTÁNNÍHO MÍTINKU opoziční DĚLNICKÉ STRANY 16.8.2008 V HRADCI KRÁLOVÉ bylo zcela NEOPODSTATNĚNÉ, poněvadž se jednalo O POKOJNÝ PROTEST PROTI PROTIPRÁVNÍM KROKŮM MAGISTRÁTU. VYPOVĚZENÍ smlouvy o pronájmu letního kina „ŠIRÁK“ na POLITICKO-KULTURNÍ AKCI – DEN SVOBODY!

Každý pro-národní politický aktivista a sympatizant by měl znát svá práva, protože tzv. demokratický systém je v ČR a SR jen zástěrkou na uplatňování totalitních praktik lži-demokracie! Vyžadujme svá práva, chovejme se na našich akcích slušně a disciplinovaně – ukažme veřejnosti, že jsme ochránci národa, naší krve, kultury a existence našich lidí a budoucích generací, před aktuálním nebezpečím úpadku hodnot v čase naivního multikulturalismu a humanismu. Zvedněte společně náš hlas odporu. NIKDY SE NEVZDÁME!!!

 

-LSM-

 

2 komentáre

  1. Jeden z dalsich dobrych prikladov, preco je demokracia v dnesnej dobe iba fraskou.

  2. churchil raz povedal
    Demokracia nieje dokonala ale je to najlepsie co sme vymysleli
    ja neviem mal asi pravdu.v mene demokracie sa najlepsie drzia ludia v sachu

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: