Frederick Forkrist – Príspevok k 14. marcu

hlavu horeToho roku si pripomíname okrúhle, 70. výročie vzniku prvého samostatného slovenského štátu. Veru, už sedemdesiat rokov ubehlo od pamätnej chvíle, kedy po stáročiach útlaku slovenský národ získal svoj vlastný štát. No namiesto dôstojného uctenia si takéhoto pamätného dňa, ako by sa na civilizovaný európsky národ patrilo, oslavy vzniku prvého samostatného politického útvaru Slovákov každoročne sprevádza štvavá kampaň namierená proti všetkým, ktorí v dnešnom multikultúrnom taviacom kotly, ničiacom všetok individualizmus a výnimočnosť, na svoje korene ešte nezabudli. Že poprednú úlohu v tejto kampani hrajú rôzne sionizmom páchnuce mimovládne organizácie a “neziskové” nadácie, nie je nič nezvyčajné. Piate kolóny, za judášsky groš zapredávajúce svoju dedovizeň, boli, sú, a zrejme aj budú. Je však smutné, že účasti na takejto protinárodnej agitačke sa s radosťou chytajú aj naše politické špičky.

Mať svoj štát znamená život

Čítať ďalej