Kto je alternatívna mládež?

hlavu horeAký je skutočný význam slova alternatíva? Vo výrokovej logike je alternatíva situácia, kedy je prípustných viacero rôznych možností. Alternatívne znamená niečo iné, ktoré môže byť ekvivalentom súčasného. Toto slovo sa pomerne často používa v sociálno-politickej sfére a je mnohokrát používané nesprávne a v náš neprospech.
Alternatívny systém teda znamená systém, ktorým by mohli ľudia žiť, avšak je odlišný od súčasného. Médiá často radi ľavicových prívržencov, narkomanov a antifašistov označujú honosným pojmom „alternatívna mládež“. Avšak antifašisti neponúkajú nijakú alternatívu voči systému.

Bol súčasným systémom uväznený nejaký boľševik, antifašista vyzývajúci k násiliu voči národovcom, propagátor sexuálnych zvráteností či drog uväznený za svoje názory? Čítať ďalej