Kto je alternatívna mládež?

hlavu horeAký je skutočný význam slova alternatíva? Vo výrokovej logike je alternatíva situácia, kedy je prípustných viacero rôznych možností. Alternatívne znamená niečo iné, ktoré môže byť ekvivalentom súčasného. Toto slovo sa pomerne často používa v sociálno-politickej sfére a je mnohokrát používané nesprávne a v náš neprospech.
Alternatívny systém teda znamená systém, ktorým by mohli ľudia žiť, avšak je odlišný od súčasného. Médiá často radi ľavicových prívržencov, narkomanov a antifašistov označujú honosným pojmom „alternatívna mládež“. Avšak antifašisti neponúkajú nijakú alternatívu voči systému.

Bol súčasným systémom uväznený nejaký boľševik, antifašista vyzývajúci k násiliu voči národovcom, propagátor sexuálnych zvráteností či drog uväznený za svoje názory?Nebol, čo jasne ukazuje, že medzi systémom a tzv. alternatívnou mládežou neexistuje nijaké nepriateľstvo.
Antifašisti sa často radi vystatujú tým, že sú revolučný, nespokojný s touto spoločnosťou a žiadajú zmenu. Týmito rečami si chcú získať povesť mladých rebelov, bojujúcich za lepší svet, avšak čím sú rebelantskí? Tým, že sú fanatickými obhajcami budovania multikulturality? Tým, že systému pomáhajú v boji proti jeho nepriateľom? Antifa a systém ťahajú za jeden povraz.

Na rozdiel od nich skutočnú alternatívu a skutočnú zmenu ponúkajú nacionalisti. Ich videnie optimálnej spoločnosti je diametrálne odlišné od súčasného systému. Ich predstavy o ekonomických, sociálnych, politických, kultúrnych… a mnohých iných otázkach sú v protiklade s tým, čo hlása systém. Nimi navrhovaný stavovský systém je skutočnou alternatívou demokracie, nimi navrhovaná národný štát je alternatívou multikulturality, nacionalistický altruizmus alternatívou voči súčasnému individualizmu.
Ako vidíte, paradoxne my by sme mali byť označovaní ako alternatíva. Avšak my o to myslím si, nestojíme. Chcel som len poukázať na zneužívanie pojmov a to, ako médiá robia z čiernej bielu a ako sa dá bande narkomanov, ľudí so silno podpriemernou inteligenciou a ľavicových násilníkov prišiť pomerne slušivý názov, čo zavádza verejnosť a neoprávnene nám škodí v našom úsilí.

BANDERA

3 komentáre

 1. Pojem alternatíva v pôvodnom význame slova znamel jednu z dvoch (neskôr viacerých) možností, pričom tá bola tou správnejšou.
  Takto to dnes chápu aj zástancovia alternatívy. Samotný význam slova je však chápaný presne naopak alebo neutrálne. T.j. alternatívy sú buď približne rovnocenné +- výhodnejšie nevýhodnejšie z rôznych posudzovaných hľadísk (teda možnosti, varianty atd) alebo sa alternatíva chápe ako niečo menejcenné alebo ,,znúdzecnostné,, alebo doplnkové (napr alternatívna medicína). Takže napr. nemôžme zvoliť ideálny postup, volíme alternatívne riešenie. (t.j. lacnejšia alternatíva, prijateľná alternatíva)
  Ďalším významovým pojmom je oznčenie avantgardy(predvoja), pokroku. Z toho a vyššie povedaného dostáva alternatíva logicky aj význam čohosi menšinového. Napr alternatívny zdroj tepla hľadajúci ekologické riešenie. Tam platí všetko vyššie spomenuté. Bude aj súčasne núdzovým(menejcenným) aj drahšou, neskôr možno lacnejšou alterantívou až sa možno stane väčšinovým a alternatívu mu bude tvoriť starší, horší, neekologickejší.
  Všetky tieto princípy a významy sa odrážajú v alternatívnych prístupoch a alternatívnych životných, hudobných,…. štýloch. Preto je podľa mňa nesprávne alternatívu škatuľkovať.
  Alternatívna mládež – týmto pojmom je označovaná pestrá zmes. Paralely s vyššie napísaným sú evidentné. Združuje sa kolo alteranatív životného štýlu, hospodárstva, umeleckých menšinových štýlov, tzv. ,,subkultúr,, ….
  Zaujímavým je, že existujú ľudia uznávajúci iba alternatívu v jednej oblasti, typické však je inklinovanie k alternativizmu v čo najširšom širšom spektre všetkých oblastí. Takto potom vznikajú pojmy ako ,,alternatívny človek,, ,,alternatívna kultúra,, ,,alternatívny spôsob života,, ,,alternatívna mládež,,
  Pre vysvetlenie taký ,,alternatívny človek,, žije alternatívne. Stručne povedané inak. Pozri vyššie – vo všetkých významoch.
  Inklinuje k alt. (inému ako väčšinovému) hospodáreniu, alt. umeniu, spôsobu stravovania, alt. bývaniu duchovnu…..

 2. ALT. spôsob života –
  Tu patria rôzne mimostredné komunity a pospolitosti.
  Najznámejšia ALT. pospolitosť funguje na rozdiel od SP ako skutočná pospolitosť.
  ((( Pozn. Základným rozdielom v chápaní ,,pronárodných,, a skutočnosťou je ten, že ALT. nie sú antifašisti ale niektorí antifašisti sú ALT.
  Antifašisti stále píšu, že na akcii sa napr zišli antifašisti, rómovia, alternatívna mládež …
  AFA sa kriticky vyjadruje k útokom na rómov, ALT,…. )))
  Teda táto pospolitosť je skutočne ALT. Funguje skoro od revolúcie. Keby sa ktosi opäť chcel pokúsiť o obvinenie z privlastnenia, tak sorry. To, že sa to na najväčšom celosvetovom stretnutí, ktorému priestor pospolitosť poskytla hemžilo dredíkmi, čírami, batikami rôznymi farbami pleti, to že v tomto priestore fungovalo tuším najväčšie ,,nečisté,, distro, že práve v tomto priestore bola založená ČSAF, že títo ľudia sú už iba veľmi z mála ľudí, ktorí o tradícii nekacajú ale ju žijú, že sa venujú včelárstvu (tých je žiaľ desivo málo a 90% včelárov sú dôchodcovia, takže nebľabocem do vetra), že dokážu pokryť strechu slamou z odrody raže, ktorá by sa inak ani nepestovala, že si ju vymlátia cepmi a pečú vlastný chlieb to sú súvislosti ktoré by tu bolo zbytočné nadhadzovať.
  Prečo sú ALT.
  ALT. životný štýl, spôsob obživy, hospodárenia, poľnohospodárenia
  ALT. pracovné postupy, architektúra, stavebné materiály
  Majú ALT. vlastnú menu.
  Ich ALT. je aj vlastná škola, ktorá funguje len vďaka pospolitosti.
  Našli lokálnu ALT. ako fungovať v rámci dnešných ekonomických štruktur, nie len vo vnútri.
  Nikdy neskĺzli do polohy sekty ani inej vyhranenosti, ani komunity a ostávajú ALT aj sami sebe, sami vnútri seba.
  Takýchto skupín okolo ktorých sa pohybujú mladí ALT. je viac, obyčajne však iba kolo komunít, toto je skutočná pospolitosť.
  K alt. hospodáreniu – to by bolo nad možnosti blogu 8)
  Názorná ukážka – krátky rozhovor:
  (téma sebestačnosť, spôsob obživy, hospodárenia ….)
  antifa – čo teda kupujete z obchodu (otázka kladená mladému ALT. fungujúcemu v malej komunite v rámci pospolitosti)
  š. – zápalky, soľ a olej
  Ich ALT. rozhodne nie je iba návrat, ako by s mohlo zdať.
  ALT. stravovanie – tu ide pri ,,ALT. mládeži,, zväčša o vegetariánstvo, vegánstvo
  ALT. umenie – z vyhranených štýlov zasahujúcich všetky umelecké smery sa dá ALT. pekne demonštrovať napr. na minimalizme. Presne tak je pre ALT. typická nejaká niekedy až vyhranená orientácia na niektorú časť širokého spektra, pri umení vyhranenosť na niektoré vyjadrovacie prostriedky, čím sa môže dosiahnuť silné ochudobnenie alebo naopak až dokonalosť. Preto k zaškatuľkovanosti ALT. môže dôjsť fakt iba ….
  Navyše si ,,pronárodní,, odborníci mýlia pojmy ALT, avantgarda a androš (podzemie).
  Alt umenie nezriedka sklzáva do polohy, kedy je skutočne ALT. , len je na zváženie či je aj umením.
  O prepletení ALT. hudobných prúdov s náckami na českom pohraničí sa tu už hovorilo. Skutočne fascinujúce je nie len to, ale aj to, že EBM, BD a indistriálna scéna pokiaľ viem už nikde inde na Slovensku nefunguje. Zaujímavé je toto prostredie aj s prepojením až na fans, opäť neopakovateľných na Slovensku. K tomu by mohol niekto niečo povedať, normálne ma to zaujíma.
  ALT medícina, školstvo, stravovanie, hospodárenie, umenie … je buď experimentom, alebo ho tzv. ALT. pokladajú za niečo úplne normálne a ALT sú iba pre okolie. Preto tzv ALT. nie je sám pre saba ALT. Takže volanie: To predsa my sme ALT je celkom chutnučké.
  Je pravda, že aj u tzv. ALT mládeže sa takéto tendencie objavili kdesi v prvej polovici 90tych keď sa ALT stávala záležitosťou más 8) a tiež sme si už zvykli, že ,,pronárodní,, prichádzajú vždy po funuse.

 3. jaj vy megery jebnute narodniarske, v logike znamena alternativa vyber len z dvoch moznosti…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: