Prejav Hlavu hore, ktorý napriek všetkému 14.3.2009 zaznel

hlavu horePriatelia, sestry a bratia, Slováci!

Dnes je deň, kedy si všetci spoločne pripomíname výnimočné udalosti. Deň spred 70-tich rokov, 14ty marec 1939. Deň, keď sa začali písať nové dejiny Slovenska.

Slovenský národ, po mnohých stáročiach vlády cudzích pánov dostal šancu na sebaurčenie a vlastnú identitu. Právo na vlastný štát. Štát Slovákov a Sloveniek, ktorý vznikol v časoch, keď mnohé národy bojovali o slušný život. V osobe Dr. Jozefa Tisa našiel ľud človeka, ktorý z lásky k svojej vlasti vzal na seba historické a politické bremeno, a svojou intervenciou a angažovanosťou sa postaral, aby 14-ty marec ostal navždy najdôležitejším dňom v novodobej histórii nášho národa. Čítať ďalej