Vodná nádrž Starina

starinaTáto trblietavá vodná hladina obklopená tichými lesami a mlčanlivými zákutiami, zaberá 311ha.Jej takmer 50m hlboké vody sa stali domovom pre mnohé živočíchy, predovšetkým jalca hlavatého, pstruha potočného, zubáča obyčajného, čerebľu a mnohých ďalších…

Nachádza sa v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v severovýchodnej časti Zemplína na území okresu Snina. Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území národného parku Poloniny.

Z histórie: Z územia s plochou 131 km3 bolo vysídlených 7 obcí s 3 463 obyvateľmi zo 769 príbytkov, a to: Starina, Dara, Ostružnica, Zvaša, Smolník, Veľká Poľana a Ruské. Všetky tieto dedinky boli zrovnané so zemou a vymazané z mapy Slovenska. Čítať ďalej