Pajštún

pajstunUž ste boli na Pajštúne? My niekoľkokrát, ale pekné počasie v nedeľu nás tam vylákalo znovu. Je to príjemné miesto na oddych a načerpanie nových síl v náručí prírody. Nachádza sa na vápencovom brale vo výške 486 m n.m nad obcou Borinka a je viditeľný už pri výjazde z Bratislavy.

Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc Uhorska.

pajstunZľudovená legenda hovorí, že pevnosť patrila reholi Pavlínov, ale nie je to isté. V časoch vojen však slúžil Pajštún ako útočisko pre mníchov a pre posvätné predmety z kláštora, najmä pre vzácnu a uctievanú sošku Panny Márie z neďalekého Marietalu (Marianky).

Čítať ďalej