Položte sviečku pánovi prezidentovi Dr. Tisovi a otcovi národa A. Hlinkovi aj vy

1Bývate ďaleko od Bratislavy či Ružomberka a chcete si uctiť pamiatku pána prezidenta Dr. Tisa a otca národa Andreja Hlinku?

Dnes už nie je problém spraviť to aj na diaľku.  Na adrese tejto stránke sa nachádzajú virtuálne cintoríny Slovenska a aj virtuálne hroby.

Zapáľte sviečku, položte kvet a hlavne zanechajte odkaz našim velikánom.