Nacionalizmus – požehnanie či kliatba

Pred niekoľkými rokmi počas mojej výstavy v Québecu do knihy návštev niekto napísal: ”Robíte dobré umenie, ale trochu moc nacionalistické. Nemyslím si, že umelec vášho talentu potrebuje strácať čas touto témou!” (doslovný preklad). Hneď pod touto vetou niekto pripísal: ”I keď umenie nemá vlasť, umelec ju určite má! Camile St-Sa ns, známy francúzsky skladateľ. Bravó, majstre!”

Nuž čo k tomu dodať, možno len treba konštatovať, že to je skutočný obraz myslenia mnohých v druhej polovici tohto storočia. Slová strácajú svoj pôvodný význam, lebo sa zneužívajú určitými vládnymi kruhmi, či rôznymi záujmovými skupinami na manipuláciu myslenia spoločnosti. Čítať ďalej