Výročná správa činnosti za rok 2009

Rok 2009 bol z mnohých hľadísk pre združenie Hlavu Hore úspešný.

Za náš najväčší úspech považujeme zorganizovanie športovo spoločenského rodinného podujatia Uzatváranie prázdnin s Hlavu Hore na východe Slovenska, ktoré my voláme detská chata. O zorganizovanie takejto akcie sme sa snažili od našich začiatkov, ale nebolo to také ľahké ako sme si predstavovali. Bez našich priateľov a sympatizantov na východnom Slovensku by to ani nebolo možné. Ale spoločnými silami sme, dúfam, položili základný kameň týmto rodinným stretnutiam.

Navštevujeme niektoré naše spriatelené rodiny a snažíme sa im pomáhať v ich ťažkých situáciách. Nadviazali sme niekoľko nových priateľstiev, spoznali nové rodiny s deťmi a rozvinuli spoluprácu s niekoľkými aktivistami a organizáciami. Čítať ďalej