Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok.

Pred nedávnom som čítala výrok Tomáša Baťu, ktorý povedal v jednom rozhovore počas veľkej hospodárskej krízy v roku 1932.

“Prelom hospodárskej krízy? Neverím na žiadne prelomy samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iný názov pre mravnú biedu. Mravná bieda je totiž príčina, hospodársky úpadok je následok.

V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok možno sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledku tohto omylu.

V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrnosť výnosnejšími, žiadúcejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie. Čítať ďalej