Pozvánka na prednášku v Bratislave – Slovanský svet