Z pošty: Zamyslenie: škola, šport a nacionalizmus

Položili ste si niekedy otázku k čomu vedú učitelia naše deti? Aká výchova sa im dostáva na školách, ktoré alibisticky nazývame výchovno – vzdelávací inštitút. Práve na školách, ktoré majú naše deti pripraviť do života vládne multikultúrna výchova a nenávisť voči nacionalizmu. Je to pod vplyvom zavádzania médií, ktoré prestali svojvoľne, alebo pod vplyvom systému vnímať nacionalizmus ako vlastenectvo, tak ako tomu bolo ešte donedávna? K čomu máme našich budúcich potomkov viesť ak nie k láske k vlasti a domovine?

Ak by sme urobili prieskum medzi slovenskou mládežou aké vedomosti majú o vzniku prvého slovenského štátu, koľko opýtaných by odpovedalo správne? Koľkí vedia ako to bolo naozaj s tou Veľkou Moravou alebo koľko slávnych Slovákov ovplyvnilo celosvetové dianie v zdravotníctve či vede? Dvaja z desiatich? A možno ani toľko. Je zlé ak našim budúcim politikom, ekonómom, úradníkom, ale aj robotníkom sa dostáva výchova o vlasti? Žiaci základných a stredných škôl majú nedostatočné poznatky o histórií Slovenska, slovenskej literatúre a ani nevedia na koho môžu a majú byť hrdí. Čítať ďalej