Pochod za národ – 14. marec 2010 Bratislava

Každý národ si pripomína svoje veľké dni. Veľké národy rovnako, ako aj malé národy oslavujú svoje sviatky a výročia. Najvýznamnejším medzníkom každého národa, ktorému nebolo odopreté právo na sebaurčenie je bezpochyby deň vzniku vlastného štátu. V tento veľký národný deň, zväčša zároveň štátny sviatok, prebiehajú v krajine oslavy, alebo prinajmenšom oficiálne spomienkové podujatia. Ako je to u nás?

Pre nás Slovákov je tento najvýznamnejší deň práve 14. marec. V tento pamätný marcový deň roku 1939 zákonodarný zbor autonómnej slovenskej krajiny – Slovenský snem jednohlasne v súlade s právom a zákonmi vtedajšej republiky vyhlásil v Bratislave Slovenský štát. Po prvý krát v modernej histórii sme mali svoj vlastný národný štát, ktorý nebol súčasťou iného štátneho celku. Mať svoj štát znamená pre národ život, nemať svoj vlastný štát znamená pre národ zánik. Vznikom Slovenského štátu sa naplnila odveká túžba slovenského národa a našich politických vodcov, ako bol Ľudovít Velislav Štúr, Andrej Hlinka a mnohí ďalší, riadiť si svoje národné záležitosti sami a mať pre rozvoj a život svojho národa vlastnú zem a bezpečný domov. Celé Slovensko bolo hrdé a oslavovalo.   Čítať ďalej