List verejnosti

Toto oslovenie verejnosti, ktoré by mohlo niesť aj podtitul „ Kto, čo, ako“ je síce z dielne SHO, ale natoľko sa s ním stotožňujeme, že sme sa ho rozhodli uverejniť aj my:

K napísaniu tohto listu ma viedli skutočnosti, s ktorými sa stretávam pri debate o SHO, vlastenectve, politických názoroch a pohľade na smerovanie Slovenska a sveta. V týchto pár riadkoch sa teda budem snažiť stručne a jasne popísať činnosť SHO a jeho snahy. Je venovaný ľuďom gramotným, ľuďom, ktorí majú VLASTNÝ názor.

„Proti komu bojujete? Proti Cigánom, anarchistom, Židom?“ To bola otázka, ktorú som dostal na jednom turistickom pochode. Ako to s nami v skutočnosti je? Odpoveď je tak krásne jednoduchá, nebojujeme proti nikomu. Náš cieľ je však podporovať Slovensko, Slovanstvo, prehlbovať a žiaľ u niektorých jednotlivcov vytvárať (žiaľ preto, lebo by mala byť samozrejmosťou) prirodzenú hrdosť na krajinu a spoločenstvo v ktorom žijeme. Čítať ďalej