Z pošty: Mediálny obraz 14. marca 2010

V každom článku či videu, ktoré sa venuje 14. marcu 2010 a spomienke na vznik prvého samostatného slovenského štátu, sú na jednej strane zobrazení účastníci akcie „Fašizmus nepatrí na Slovensko“ a ako protipól k nim zlí fašisti, ktorí nevedia nič o minulosti, a tým pádom aj o súčasnosti, a preto nemajú právo ani vyjadrovať sa o budúcnosti. Tých prvých bolo samozrejme „viac“, prišli všetky vekové kategórie s kvetom v ruke. Na druhej strane sympatizanti Slovenského štátu tvorili len „niekoľko stočlenný dav pravicových radikálov odetých v čiernom“, boli to samí „extrémisti, šovinisti, fašisti“. To, že medzi „extrémistami“ bolo množstvo žien a dievčat a tiež sa zišli všetky vekové kategórie, sa už akosi nikde nespomína. Čítať ďalej