Spoločný slovanský jazyk?

‘Musí sa štyristo miliónov Slovanov učiť cudzie jazyky?“ pýta sa Mark Hučko (55). Nie je vyštudovaný lingvista, ale má silne vyvinutý vzťah k jazykom, najmä k ich zjednodušovaniu.

Nasx otec ktor es om nebes, / Sviatju es tvoi imen. / Tvoi krolenie pridib. / Tvoi vola bu na Zemla takak om nebes. / Daj nams nasx denju hleb. / I uprostij nams nasx grehis …“ Zdá sa vám to povedomé, ale neviete, v ktorom zo slovanských jazykov otčenáš takto znie? V žiadnom a vo všetkých. Slovák Mark Hučko po tom, čo v roku 1984 vydaním knihy Blitz English zjednodušil vyučovanie angličtiny, v roku 2000 zverejnil na internete (www.slovio.com) lingvistický projekt, ktorý mnohí nazývajú slovanské esperanto. Vytvoril medzinárodný jazyk, ktorým sa dá písať aj čítať. SLOVIO. Je založený na najrozšírenejšej európskej jazykovej skupine, ale obsahuje aj medzinárodne známe slová z angličtiny, francúzštiny, nemčiny či španielčiny. Jednotný počítačový fonetický prepis vyriešil mäkkosť slovanských slov. Písmenko x, pre nás neprirodzené, použil ako “zmäkčovadlo“, keď “sx“ sa číta ako š, “cx“ a “zx“ ako č a ž. V sloviu neexistuje mäkké a tvrdé i. Cxarovne, zxe? Čítať ďalej