Výzva na odvolanie tzv. Dúhového Pride pochodu v Bratislave

Združenie Hlavu Hore, ktorého hlavnou prioritou je zachovávanie a udržiavanie tradičných rodinných princípov, klasickej rodiny a snaha o zdravý vývoj mladej generácie si myslí, že verejná prezentácia zvrátených sexuálnych praktík, ktorá sa má diať 22. mája v centre Bratislavy je nevhodná pre zdravý vývoj detí a preto sa pridávame k výzve o.z. Magnificat Slovakia na odvolanie pochodu s názvom Dúhovy pride .

Magnificat Slovakia, P.O. Box 147, 814 99 Bratislava 1

Titl.

Queer Leaders Forum, Medená 5, 811 02 Bratislava,

Romana Schlesinger, Mateja Bela 2497/12, 911 01 Trenčín

Výzva

na odvolanie tzv. Dúhového Pride pochodu v Bratislave Čítať ďalej