Pripomíname si slovanských vierozvestov – Sviatok Cyrila a Metoda

Dnes, 5.júla  máme na Slovensku štátny sviatok. Je to deň, ktorý bol zasvätený spomienke na svätého Cyrila Metoda. Títo dvaja svätí sú významní  v slovanských krajinách, a dokonca sa o nich hovorí  ako o “apoštoloch  Slovanských”.

Prečo majú v našej histórii také významné postavenie?

V roku 863 nl., Konštantín (neskôr nazvaný Cyril) a Metod boli odoslaní z Byzantskej ríše na Veľkú Moravu (oblasť, ktorá zahŕňala západné Slovensko v deviatom storočí, a v ktorom bola  Nitra najdôležitejším kniežatstvo). Prišli sem na žiadosť kniežaťa Rastislava, kráľa Veľkej Moravy, ktorý chcel obmedziť  vplyv Frankov a požadoval, aby jeho ľudia evangelizovali v ich vlastnom slovanskom jazyku. Konštantín a Metod vytvorili Hlaholiku, ktorá sa neskôr stala základom pre cyriliku a niekoľko náboženských prác, vrátane Biblie, bolo preložených do starobylého slovanského jazyka. Vytvorenie a používanie Hlaholiky znamenalo začiatok, kedy slovanské národy položili základy pre svoje vlastné kultúry. Čítať ďalej