Rozumné opatrenia pre bezpečnosť detí – Margaret Wright

hlavu horeDeti sú v podstate podobné malým hráškom v struku, bezpečné, pokiaľ sú vo svojom malom obale . . . ale keď sa ten otvorí, môžu sa dostať do vážnych problémov. Vychovávajúc deti na vidieku a na predmestí, môžem dosvedčiť fakt, že niet lepšieho miesta pre rast šťastného, zdravého potomstva, než je vidiecky dom. Zvyčajne sa problémy objavia vtedy, keď sa staneme samoľúbymi a príliš pohodlnými.

Aj keď žijeme ďaleko od “vyšliapanej cesty”, mimo rušných ulíc a všetkých strašných možností, ktoré v nich číhajú, stále sa musíme mať na pozore. Čítať ďalej

Fajčenie a materstvo

Prečo by nemali mladé biele ženy fajčiť ?
Všetky biele ženy, ktoré chcú mať zdravé deti, by si mali uvedomiť, že ženský organizmus sa počas dospievania výrazne mení a účelne sa pripravuje na materstvo. Preto je potrebné uchrániť tieto veľmi citlivé procesy od rôznych škodlivín, ktorých je veľa v ovzduší, v potrave, vo vode, najviac však v cigaretovom dyme. Pri fajčení, ale aj pri zdržiavaní sa v miestnostiach, kde sa fajčí, vnikajú do organizmu človeka stovky škodlivých látok. Najvýznamnejšou z nich je nikotín, ktorý účinkuje tlmivo na nervovú sústavu, narušuje reguláciu žliaz s vnútorným vylučovaním, podporuje kŕčovité stiahnutie tepien. Ďalšou škodlivinou v cigaretovom dyme je oxid uhoľnatý. Tento plyn spolu s ďalšími desiatkami škodlivín, poškodzuje najprv vnútornú cievnu výstelku, ktorá postupne tuhne, stráca svoju pružnosť, stáva sa hrboľatou. Takýmito cievami preteká potom krv pomalšie a môžu sa tvoriť krvné zrazeniny. Tento chorobný vývoj voláme ateroskleróza. Takýmto spôsobom pomáhame iba k sebadeštrukcii.
Poznáme i ďalšie nepriaznivé vplyvy – hormonálne, ktoré spolu s chemickými látkami z cigaretového dymu ohrozujú zdravie, ba i životy našich žien – fajčiariek. V súčasnosti už vieme, že fajčiarky užívajúce súčasne antikoncepčné tabletky ohrozuje vysoké riziko trombózy žíl, a z toho nasledujúcej embólie (upchanie pľúcnych tepien krvnou zrazeninou) a to až 10-krát častejšie a srdcový infarkt až 3-krát častejšie než nefajčiarky. Preto by si každá hrdá biela žena mala uvedomiť, či je naozaj nevyhnutné s tým začínať. K čomu fajčenie vedie?

Fajčenie škodí už pri počatí
Ženám, ktoré pravidelne fajčia, kolujú v krvi škodlivé látky pochádzajúce z cigaretového dymu. Z plynov sú to najmä oxid uhoľnatý, kyanovodík, sírouhlík, oxid siričitý, v tekutom stave rozpustený nikotín, dechtové látky, oxidy dusíka, kovov, početné rakovinotvorné látky a mnohé ďalšie stovky chemických látok. Tieto chemikálie pravdepodobne zasahujú už do prípravy vnútra maternice na uhniezdenie a výživu oplodneného vajíčka. Každá z nás predsa vie, že cigareta je droga. Ak žena droguje počas splodenia dieťaťa, je pravdepodobné, že aj dieťa bude nainfikované. Oslabí to jeho imunitu. Naozaj si chceme ničiť vlastné deti ešte predtým ako sa narodia?
Fajčiarky majú samovoľné potraty častejšie ako nefajčiarky a aj oplodnenie je menej pravdepodobné u fajčiacich partnerov (aj v prípade, že fajčí len muž) než u nefajčiacich. U silných fajčiarov zase klesá potencia, čo spôsobujú zmeny v stenách tepien s následnou poruchou výživy pohlavných orgánov. Držme sa štrnástich slov. Ak chceme naozaj za ne bojovať, nemôžeme samí sebe brániť už len v započatí dieťaťa.

Vývoj plodu sa nesmie narušiť
Príroda sama sa postarala o optimálnu výživu oplodneného vajíčka. Cez zmnožené a rozšírené krvné vlásočnice prenikajú na povrch vnútornej steny maternice tekuté výživné látky z krvi matky. V prvom období uhniezdenia, čiže už od 6. dňa po oplodnení, prijíma vajíčko výživu celým povrchom. V tejto etape sa výrazne zväčší. Ak fajčí tehotná žena, do výživového sekrétu vnútornej steny maternice sa dostávajú chemické látky, ktoré tam prenikli z krvi. Tieto chemické látky môžu poškodiť zárodok vo včasnom štádiu natoľko, že odumrie. Preto by si každá biela žena mala uvedomiť, že ak chce splodiť zdravé dieťa, mala by bezvýhradne prestať fajčiť.

Najväčšie riziko
Horšie je to v druhom štádiu zrenia plodu, keď sa začína vývoj základných častí tela. Toto obdobie sa začína uhniezdením vajíčka a vytvorením plodových obalov. Po oplodnení vajíčka v čase približne od 7. do 56. dňa sa rýchlo množia bunky. Vytvárajú sa bunkové skupiny, ktoré sú určené pre rôzne funkcie. Rýchle nastáva mohutný rozvoj centrálnej nervovej sústavy, keď je najväčšie riziko poškodenia toxickými látkami (najmä v 3. a 4. týždni). Pre vývoj srdca je nebezpečné obdobie medzi 4. a 5. týždňom, pre tvorbu končatín medzi 7. a 8. týždňom.

Fajčiarky a začiatok tehotnosti
Keď niektoré fajčiarky zistia, že čakajú dieťa, ihneď prestanú fajčiť. Žiaľ, tehotenstvo sa zistí najskôr 2 – 3 týždne po oplodnení vajíčka alebo neskôr. V prvom štádiu – na začiatku uhniezdenia vajíčka – žena ešte ani netuší, že je tehotná, ba často to nevie ešte ani na začiatku druhého štádia, keď sa už začínajú vyvíjať orgány plodu. Však aspoň ako sa hovorí :,, radšej neskôr ako nikdy!”. Keď nejaká žena zistí, že je tehotná, malo by byť automatické, že fajčiť prestane. Takúto jednoduchú vec nepochopia iba ženy podradenej rasy!
A tak mnohé ženy bezstarostne fajčia, vdychujú dym do pľúc, čím sa do krvi dostávajú stovky škodlivín, na ktoré sú citlivé hlavne zárodočné bunky ich plodu. Aj keď vieme, že tieto bunky majú určitú odolnosť a nie vždy sa musia poškodiť, je dôležité zamyslieť sa – Skutočne je takéto riziko potrebné ?
Fajčiaca žena, ktorá samovoľne potratí, by si mala uvedomiť, že to môže súvisieť s jej fajčením, pretože spontánne potraty sú 5 – 8 ráz častejšie u fajčiarok ako u nefajčiarok. Preto je dôležité, aby mladé biele ženy nefajčili, alebo aspoň fajčenie obmedzili. Naozaj chceme čeliť riziku, že naše ženy potratia len vďaka tomu, že fajčili? Alebo túžime niesť zodpovednosť za to, že naše dieťa je postihnuté, či chorľavé? Ak chceme naozaj silnú rasu, ktorá dokáže čeliť tým ostatným, mali by sme si uvedomiť, že budúcnosť našej rasy, je v rukách práve našich detí.
1. Fajčiacej žene kolujú v krvi škodlivé chemické látky z cigaretového dymu a prenikajú cez placentu do plodu.
2. Zvýšené množstvo oxidu uhoľnatého v krvi fajčiacej matky spôsobí, že sa okysličovanie celého plodu ochudobní o 4 – 8%.
3. Spomenuté zmeny spôsobia obmedzenie výživy plodu okysličenou krvou od matky, a tým aj jeho oneskorené dozrievanie alebo až odumretie.
4. Pri fajčení matky sa aktivizuje enzymatický systém placenty a pečene plodu, vytvárajú sa špeciálne látky – epoxidy, benzpyrény a ďalšie, ktoré potom brzdia bunky plodu v ich aktivite. Zapríčiní to zníženú hmotnosť plodu a zvýšené riziko vývojových porúch.,…. darkerka….