Všeslovanskí bohovia

SVAROG – okrem toho, že dotvoril svet a bohov, bol bohom slnka, ohňa, nebeského tepla a svetla. Solárnu funkciu neskôr prebral jeho syn Dažbog (Svarožič). 

ROD – božstvo ľudského osudu. Je záhadnou „bytosťou“ súvisiacou s vlastným aktom zrodenia človeka a vznikom rodu. Podľa niektorých názorov bol všeobecným stvoriteľom – tvorcom.Rožanice, ženské proťajšky Roda, vystupujú vždy v množnom čísle. Sú to bytosti určujúce pri narodení ľudský osud. Nazývané tiež sudičky. 

PERÚN – vládca bohov. Je bohom búrky, blesku a hromu, ochranca pred zlým a symbol spravodlivosti. V prírode ho symbolizuje dub ako najsilnejší zo všetkých strom a aj vďaka tomu, že do dubov udrie najviac bleskov.Z dní mu je zasvätený štvrtý deň týždňa – perendan.Okrem Slovanov ho uctievali aj Balti a pre Varjagov (Vikingov) žijúcich na slovanských územiach zastupoval Thora. Bol hlboko vrytý do ľudského povedomia a ani kresťanstvu sa ho nepodarilo vymazať. Nahradil ho však sv. Iľja Gromovnik. 

VELES – boh stád a dobytka, boh úrody a hojnosti. Takisto je ochrancom volchvov (čarodejníci, veštci, najvzdelanejší ľudia u Slovanov). Je jedným z najdôležitejších bohov. Uctievali ho aj Fíni v styku so Slovanmi. 

DAŽBOG – syn Svarogov preberajúci jeho funkcie. Boh ohňa a slnka, nazývaný aj Svarožič. No v poniektorých spisoch sa uvádza ako druhý syn Svarogov. Prvý bol Svarožič. U polabských Ratarov známy aj ako Radegast. Obetovali mu ovce, dobytok aj ľudí alebo kresťanov. Medzi inými takto skončil aj nemecký biskup ján z Marienburgu. 

LADA – domnelý vojnový boh poľských Slovanov zaznamenaný až v Cierkevných zákazoch z 15. storočia. V českých a ruských stredovekých svadobných piesňach sa na konci veršov opakuje zvolanie Lado !– v zmysle milenka. Vďaka čomu bola považovaná za bohyňu lásky, čo je však neopodstatnené. 

PROVE – podliehal mu výkon práva a spravodlivosti. Tiež mu bol zasvätený dub. Mal význam pri konaní súdov. Sú zaznamenané správy o veľkej neochote prisahať na jeho meno, čo bolo spájané s obavou, že ľudia nebudú schopní túto prísahu splniť. 

ČERNOBOH –  vzývaný ako boh všetkého zlého, majúci vládu nad všetkým nešťastím. 

BELBOH – protipól černoboha

 Ďalší:MOKOŠ, TRIGLAV, TROJAN, ŽIVA

… JARIJA ….

Slovania a ich mytológia a kultúra

Dávne národy a kultúry, napríklad Vikingovia, Kelti, Egypťania a ďalšie, zanechali po sebe veľké množstvo informácií. Čo však mladí Slovania vedia o svojich predkoch? Sama som sa v škole pýtala pár spolužiakov. Je zarážajúce, že všeobecne mladí ľudia poznajú iba boha Peruna a Morenu. Poniektorí približne určili príchod Slovanov na naše územie. Prečo je to tak???Začalo to už skôr, ako si myslíme.

V čase expanzie totiž Slovania mali iné problémy ako spisovať teologické záležitosti, hlavne keď nepoznali písmo. V dnešnej dobe sú Cirkevné spisy (väčšinou zákazy) najhlavnejšími zdrojmi.Vďaka ústnemu podaniu a kresťanskej snahe zničiť všetko nekresťanské, dnes nemáme dostatok informácií. Prenikaniu kresťanstva do pohanskej spoločnosti nič nebránilo. Zo začiatku dve viery žili vedľa seba v mieri, dokonca ľudia prijali Krista ako ďalšieho boha. Slovania sa líšili tým, že svoju vieru nepresadzovali násilím, ani kvôli nej neviedli vojny. Problém nastal, keď Byzantská ríša začala prostredníctvom kresťanstva šíriť svoj mocenský vplyv. Zavedenie nového náboženstva však neznamenalo okamžitý zánik starých tradícií a viery. Veď tá bola v ľuďoch hlboko zakorenená. Kresťanstvo sa s tým však vyrovnalo po svojom. Bohovia boli degradovaní na démonov (besov). Funkcie niektorých silno uctievaných bohov boli prenesené na svätých. Zamedzilo sa tiež sláveniu sviatkov. Napríklad Fašiangy (Cirkvou dlho zakazované), Vianoce (slovanský sviatok zimného slnovratu, 25.12.) Veľká noc (sviatky jari a plodnosti), Svätojánske pálenie ohňov (oslava letného slnovratu).

Dokonca vznikli nové verzie povesti o vzniku sveta. Z najstaršej povesti poznáme iba strohú kostru, na ktorú existujú ďalšie variácie a príbehy. 

Na začiatku bolo všade more, dub a dva holuby. Jeden predstavoval dobrého a druhý zlého boha. Dobrý poslal zlého  na dno mora po piesok. Zo začiatku sa mu to nedarilo no nakoniec ho vyniesol a dobrý boh z neho vytvoril úrodnú zem, zlý si ale trošku nechal a z tejto neskôr vznikli skaly a bažiny. 

Pokresťančená verzia je však rozsiahlejšia.  

Na začiatku vekov bola veľká tma. V tej tme bolo Zlaté vajce, v ktorom prebýval Rod – pôvodca všetkého.Rod zrodil lásku – Ladu – matku a silou lásky rozbil zvnútra Zlaté vajce a stvoril Vesmír – nespočítateľné množstvo hviezdnych svetov a tiež náš svet.

Slnko vyšlo z Jeho tváre, Mesiac z Jeho hrude, Svetlé hviezdy z Jeho očí,Jasné zore z Jeho obočia,Temné noci z Jeho myšlienok,Bujné vetry z Jeho dychu. „Kniga Koljady“ Tak Rod zrodil všetko, čo vidíme okolo. Všetko, čo nazývame Prírodou.

Potom Rod vypustil zo svojich úst dych, z ktorého sa zrodil Svarog – Nebeský otec a vták Mater Sva. Vytvoril vody veľkého mora, z ktorého vystúpila na hladinu Zemská kačica, ktorá porodila mnohých bohov a démonov. Nakoniec vytvoril kameň bytia Alatyr, ktorý vhodil do mora a stal sa stredom Zeme. Svarog ukončil stvorenie sveta. Stal sa hospodárom Zeme, vladykom Nebeského cárstva. Potom Svarog rozostavil po svete dvanásť obrovských stĺpov, ktoré podopierali nebesá. Svarog spolu s Rodom patrili k staršej generácií bohov, ktoré postupne stratili svoju funkciu a boli nahradení mladšími. Pred expanziou uctievali Slovania spoločných bohov. Po tom, ako Slovania dobyli územia, dostali sa pod vplyv cudzích etník alebo sa do popredia dostali kmeňoví bohovia. V každom prípade niektorí zostali spoloční pre všetkých aj naďalej.

 … JARIJA ….

Iggdrasil

Yggdrasil

Svet Severanov podľa ich mýtov tvorí 9 samostatných svetov, a každý z týchto svetov je obývaný určitými bytosťami. Tento celý svetový systém podopiere mohutný strom zvaný Yggdrasil. Jaseň, ktorý tvorí spojenie medzi svetmy, má korene až v podzemnom svete bohyne Hel, prerastá svetom ľudí a jeho najvyžšie výhonky siahajú až do sveta Ásov.

1.Niflheim

Zem ľadu a zimy, v ktorej pramení z Hvergelmiru Elivágy. Vládne mu drak Nidhögg. Svet se stal dočasným útočiskom mrazivých obrov, ktorí čakajú na posledný boj s bohmi zvaný Ragnarok.

2.Muspellsheim

Druhý zo svetov, ktorého časti dali vzniknúť svetom Yggdrasilu. Je obývaný ohnivými obrami, ktorým vládne čierny obor Surt. S mrazivými obramy ich spojuje jediný cieľ – zničiť rad sveta daný bohmi Asgardu.

3.Midgard

Svet ľudí, v ktorom žijeme. V tomto svete sa prelína pôsobenie síl rádu – bohov a síl chaosu – obrov. O tento svet sa vedie neustály boj a stranu Ásov tu ako ochránca Midgardu zastupuje Odinov syn Thor.

4.Jötunheim

Ďalší obrý svet – ničmenej nie všedci obri z Jötunheimu sú bohom nepriatelskí. Niektorí jötunheimský obri sú na cestách spoločníci Thorovi – spoločníci najväčšieho nepriateľa obrov. Jötunheim je drsná skalnatá zem bičovaná silným vetrom. Vládne tu obor Asvind.

5.Vanaheim (Valhalla)

Zem druhého pokolenia bohov. Vanovia sú známi bohovia plodnosti. Ich zem je zemou hojnosti a kľudu. Ničmenej cez svoje hlavné schopnosti dokážu Vanovia i tvrdo bojovať. Ich náčelníkom je Aegir. Vanaheim je známy aj ako Valhalla [zo starej nórštiny: Valholl – “Hala zabitých”, t.j. nebo] Valhalle predsedá Odin. Je to obrovská hala s 540-timi dverami, kam príde polovica mužov zabitých v bitke. Strecha je zo štítov a krovy z kopijí. Mŕtvi muži, ktorí sú tu, sa nazývajú Einherjer (“Hrdinsky mŕtvi”). Ak vikingskí bojovníci zomreli v bitke (a so cťou!), vzali ich do Asgardu Valkýry. Potom mohli vstúpiť do Valhally dverami zvanými Valgrind (“Posvätná Brána Zabitých”). Tu Einherjer zápasia deň čo deň, hostia sa a pijú, kým čakajú na Ragnarok, počas ktorého budú bojovať po Odinovom boku.

6.Ljosalfheim

Svetlí trpaslíci obývajú tento svet, ktorý je prechodom medzi najnižšími sférami Asgardu a nejvyžšími sférami Midgardu. Svetlí trpaslíci sú bytosti intelektu a spirituality. Ich vládcom je boh z pokolenia Vanov Freyr.

7.Svartalfheim

Tento svet obývajú tmaví trpaslíci – ale označenie svetlí alebo tmaví nemá nič spoločného s ich charakterom. Rovnako ako v Ljosalfheime sa tu prelínajú najnižšie sféry Midgardu a najvyžšie sféry Helheimu. Tmaví trpaslíci sú veľmi schopní výrobcovia magických predmetov, ktoré slúžia bohom k boju s obrami, cestám medzi svetmi a k iným rôznym účelom. Tmavým trpaslíkom vládne náčelník menom Modsognir.

8.Helheim

Svet studenej bohyne Hel je miestom, ktoré je dosažitelné mostom cez rieku Gjoll – jednu z Elivág. Most stráži pekelný pes Garm, ktorý žije v mieste zvanom Gnipahellir. Tento svet ovšem neni peklo z našeho pohľadu – neni tu utrpenie v kotloch variacich smolu a neposkakujú tu žiadni čerti s rohamy a kopytami. Je to skôr miesto, kam odýde vätšina mŕtvych a kde v nehybnosti mrazu očakávajú znovuzrodenie.

9.Asgard

Po stvorení sveta Ásovia prišli na pláň Idavöll a tu postavili Asgard. Hrad Ásov, sídlo Bohov ktorému vládne najstarší, najmúdrejší a najsilnejší z Ásov Ódin. Asgard je to najposvätnejšie miesto severskej mytologie. O

di

n.

Severská mytológia III.

 Nanna – Matka bohov a bohyňa rastlín nepatrí k Ásom, ale je zosobášená s Baldurom. Keď je ten zabitý svojím bratom, je taká smutná, že si k nemu ľahne na hranicu a nechá sa spáliť s ním. Nanniina mŕtvola je pochovaná vedľa Baldura na lodi Hringhorni.

 Forseti – Boh spravodlivosti
Forseti syn Baldura a Nanni je germánsky boh práva a zákonov. Je to boh spravodlivosti predseda zhromaždenia Thing a okrem toho je aj bohom vetra a rybárstva. Žije v Glastheime a sídli v sále, ktorá sa trblieta zlatom a striebrom. Sedí tam ako sudca a urovnáva všetky spory. Forseti  je považovaný za najrozumnejšieho spomedzi bohov a tých, ktorý nechcú mier a pokoj jednoducho 
 zabije.

Tyr – Boh vojny považovaný za najvýznamnejšieho spomedzi bohom Ásov. Je to syn bezmennej obryne a obra Hymira a považuje sa za velmi statočného. Nie je zaslepene nervózny bojovník. Naopak, je označovaný za čestného boha vojny. Ako zbraň má kopiju. Za jeho najväčší a najstatočnejší čin sa považuje spútanie vlka Fenriho, pri ktorom príde o pravú ruku. Napriek súmraku bohov zabije Tyr pekelného psa Garema a pritom sám vykrváca zo svojich rán. 

Severská mytológia II.

Freyja – najväčšia bohyňa Ásov

Ako dcéra boha morí Njorda a obriňou Skadi patrí Freyja (Frigg) k rodu Vánou. Po vojne medzi Vánmi a Ásmi prichádza spolu s otcom a bratom ako väzeň k Ásom a stáva sa manželkou všeotca Odina. Freyja je najvýraznejšia bohyňa nordických mýtov.Spolu so svojim manželom vládnu na tróne v Gottersaale (božská sála), a keď podnikajú cesty po zemi jazdí na svojom voze ťahaným svorkou mačiek. Ako bohyňa lásky, manželstva a plodnosti je Freyja obľúbená medzi ženami. Ale ako náčelníčka Valkýr nesie najväčšia bohyňa, ktorá zdieľa osud s ľuďmi na vojnových ťaženiach. Ako učiteľka mágie učí Freyja Ásov svoje kúzlam. S jej magickými sokolími šatami sa kedykoľvek môže premeniť na vtáka. Jeden s jej mnohých milovníkov ju mal začarovať na kanca. Jej prívlastok je vzácny náhrdelník Brisingamen. Tento získala napriek nevôli jej manžela Odina, pri ktorom strávila štyri noci s trpaslíkmi.

Baldurboh svetla a jari.
Syn Odina a Freyji sa zapísal do mytológie ako personifikácia dobra. Je to boh svetla, čistoty, pravdy, krásy a spravodlivosti. Je tiež bohom jari a kvôli jeho osudu tiež bohom ktorý umiera a potom stáva z mŕtvych. Ako nepriateľ všetkých nepráv má prezývku žiarivý.
Baldur je ženatý s Nannou, ktorá mu darovala syna Forsetho, boha súdu. Žili vo voľnej oblasti zvanej Breidabilck. Tento boh sa považuje ako najdobromyseľnejší (mierny, kľudný) so všetkých bohov a s jeho mladistvou krásou s jeho dlhými blonďavými vlasmi je považovaný aj za najkrajšieho.
Snívajú sa mu nočné mory, ktoré ho ohrozujú na živote. Veštba mu ukazuje v snoch že Baldur bude zabitý svojím bratom Hoduom. Freyja nato zoberie všetky stvorenia živé tvory, rastliny a tiež kamene, ktoré jej musia sľúbiť že jej synovi neublížia. Žiaľ zabudne na imelo, čo Loki prevedie do skutočnosti.
Počas zhromaždenia Thing strieľali Ásovia na Baldura len tak so srandy aby zistili kde je jeho zraniteľnosť. Loki zhotovil šíp s imela a podal ho Hodurovi.
Slepý syn Freyi a Odina strelil nič netušiaci na Baldura a zabil ho. Týmto sa začína súmrak bohov.

Severská mytológia I.

Severská mytológia rozoznáva dva hlavné rody bohov: Ásov a Vanov. Vanovia boli pôvodne bohovia nižšieho radu, ktorí sa postupne vypracovali až na úroveň Ásov.Ásovia a Vanovia spočiatku vystupujú ako súperi, až po bratovražedné boje, ale uzatvárajú mier a nakoniec si vymieňajú rukojemníkov.
Vanovia sú označovaní ako bohovia plodnosti a hojnosti.

Ásovia

Odin (Wodan,Wotan) – prvý boh Ásov Knieža bohov a ludí-tiež volaný ako všeotec a syn provopočiatočného páru Bora a Bestli – ktorý vládli vo svetlých vyškach Asgardu. Mal dvoch bratov Vili-ho a Ve-a.Na jeho ramenách sedeli havrany Hugin (Myšlienka) a Munin(Spomienka) a šepkali mu všetko, čo sa deje na zemi.Pri jeho nohách ležali dvaja obrovský vlci Freki a Geri, sprievodcovia boha na bojovom poli.
S jeho manželkou ,Vánkou Frey-jou(Frigga) splodili Baldur-a (Balder), Hodur-a a Hermod-a.

Odin bol plný charakterových vlastností a boli mu pripisované úlohy:Bol rovnako bohom oblohy, vojny a smrti. Bol považovaný ako boh múdrosti ale aj ako boh mágie a extáze. Mal za úlohu vynájsť Runy, najstaršie germánske písacie znaky.

Sága mu vypomáha k tomu aby sa napil s Mimir-u chránenej studne múdrosti, ale zato musí mocný „Allvater“ všeotec obetovať svoje oko.Hojnosť jeho moci ukazuje na to, že mu (v určitých tradíciách) je pripisované stvorenie prvého ľudského páru.Jeho bohatstvo je pripisované vďaka zlatému kruhu Draupnir-u ktorý sa neustále zväčšuje.

V boji sa spolieha na kopiu Gundir, vlastní modrý kabát, helmu a osemnohého koňa Sleipnir-a. Jeho služobnice sú Valkýri, panny, ktoré viedli do Walhalli padlých v boji, kde budú prebudený k novému životu, zdokonaľujú, vyzbrojujú sa a pripravujú na posledný boj –tkz. Súmrak bohov – Ragnarok.

Odin sa rád mení, najradšej na havrana alebo na hada.Jeho nálady sú kolísavé:Môže byt pripravený na pomoc a dobrotivý, ale tiež prchlivý a strašný. Boh tiahne rád po zemi, navštevuje svojich chránencov a skúša ich pohostinnosť.

Ako grécky otec bohov Zeus, platí aj pre Odina, že ako praotec je jedinečný ochranca všetkých kráľov – a hrdinských pohlaví.

……antifahunter……

ČIERNE SLNKO (Schwarze Sonne)

Existujú domnienky, že ten pojem pochádza od ruskej okultistky a zakladateľky theosofie Heleny Blavatskej, ktorá o tom rozpráva v diele „Učenie tajomna“ ako o centrálnom slnku.

V mytológii a v ezoterike sa často predstavuje „čierne slnko“ ako protihráč slnka.

Teda je predstavovaný ako symbol protihráča, ako protihodnota a nakoniec aj ako protisvet. Ako taký sa stal symbolom protisily, ktorú človek vidí v určitom pohybe (hnutí).

 Preto sa tiež „čierne slnko“ všeobecne stalo synonymom pre mysticko – ezoterickú stránku Národného Socializmu až po tvrdenia, že SS sa v skutočnosti nazývali Schwarze Sonne.Nasvedčuje tomu veľký kruhový ornament s čierneho mramoru, ktorý sa prvýkrát objavil na podlahe tzv.. niekdajšieho „Obergruppenführersaales”- v sále najvyššieho šéfa jednotiek vo Wewelsburgu pri Paderborne a bol označovaný, a tiež považovaný, za symbol okultizmu vtedajšej Tretej ríše.

Dnes sa tento výraz používa ako symbol a to dosť častejšie na tzv. „čiernej scéne“, v textoch k tomu prináležiacich kapiel a hudobných štýloch (Neofolk, Dark Wave, Gothic Metal).

Ďalšie ezoterické pokusy interpretácie sú také, že „Čierne slnko“ označuje stred našej galaxie: jeho centrum vysiela intenzívne, tvorcovské žiarenie, ktoré ale nie je čierne, ale má skôr fialový tón. Pre iných je to tzv. „vnútorné svetlo“ – všeobecné osvetlenie človeka.

Predstavované je tiež v rôznych kultúrach (nordickej/atlantskej…), ako protiklad (dodatok) k vonkajšiemu svetlu – Slnku.